Inkluze dnes a v minulosti

Protože jsme my lidé společenské bytosti, všichni chceme být součástí celku. Začlenění neboli integrace jedince do společnosti je opravdu dlouhý proces, který zahrnuje mnoho aspektů. V tomto tématu se budeme zabývat inkluzí z různých úhlů pohledu. Vysvětlíme si základní pojmy související s inkluzí a budeme studovat archeologické nálezy, abychom mohli pochopit, jak inkluze vypadala v dávných dobách. Na problematiku se podíváme také z pohledu medicíny a fyziologie a ukážeme si možnosti sociální rehabilitace a dalších procesů, které napomáhají začleňování lidí s postižením do společnosti. Dále si ukážeme paralely z živočišné říše –⁠ jaké strategie přežití jsou nezbytné pro zachování genetické informace druhu a jaké principy přežití a sounáležitosti jsou nám lidem a zejména zvířatům přirozené.

Vstoupit

Vše probádáno? Pojď na kvíz!

Spustit kvíz


Kdo pro tebe téma nachystal?

Fyziologický ústav na
Lékařské fakultě MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info