O MjUNI

MjUNI  studentem na zkoušku

Juniorská univerzita (MjUNI) je program celoživotního vzdělávání pod záštitou Masarykovy univerzity určený žákům a studentům od 9 do 18 let. Je to unikátní příležitost, která otevírá dětem a dospívajícím dveře do světa vědy, vzdělání a bádání. Studenti poznají akademické prostředí a vyzkouší si roli studenta nanečisto, ale na vlastní kůži. Humanitní, přírodovědné i technologické vědy budou prozkoumávat pod vedením odborníků a navštíví fakultní posluchárny, laboratoře a další vědecká pracoviště Masarykovy univerzity. V rámci akademického roku studenti zažijí imatrikulaci i promoci a 8 výukových sobot pod taktovkou všech 10 fakult a některých pracovišť Masarykovy univerzity.

Náš cíl

Cílem MjUNI je popularizovat vědu směrem k mladým studentům, jejich rodinám i široké veřejnosti. Pomocí zajímavých a inovativních způsobů výuky se snažíme inspirovat děti i dospívající k vzdělání i mimo školní lavice a prohloubit jejich vztah k celoživotnímu učení. Tematicky členěné bloky výuky představují Masarykovu univerzitu jako rozmanité a vstřícné prostředí, pečující o vzdělání a rozvoj. Naším cílem je rozšiřovat obzory, podporovat kritické myšlení a oceňovat a kultivovat zvídavost.

Kousek historie

Pilotní ročník MjUNI se uskutečnil v akademickém roce 2014/2015, kdy se pro prvních 170 studentů ve věku 9–14 let otevřely čtyři fakulty MUNI (lékařská, přírodovědecká, pedagogická a fakulta informatiky). O rok později se připojily další čtyři fakulty – právnická, filozofická, ekonomicko-správní a fakulta sociálních studií. V akademickém roce 2017/2018 se do 4. ročníku zapojila i fakulta sportovních studií. V 5. ročníku vznikl samostatný běh také pro studenty ve věku 15–17 let. V roce 2022 si program pro studenty 7. ročníku MjUNI od 9 do 18 let přichystala i farmaceutická fakulta.

V období od března 2020 do září 2022 byla činnost prezenčního programu MjUNI přerušena z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19. Přerušení aktivity bylo využito pro rozšíření rodiny MjUNI o online platformu MjUNIon, která nabízí vzdělávací témata z humanitních, přírodovědných i technologických věd, která tvoří vědci, vyučující i studenti Masarykovy univerzity. V rámci platformy funguje také MjUNItaj – online vědomostní soutěž pořádaná v měsíci květnu.

1 368

absolventů

7

ročníků

1

MjUNI

Kdo připravuje program?

Se studenty se o své vědomosti, výzkumná zjištění a zajímavosti podělí vědci, akademici, vyučující a studenti následujících fakult a pracovišť.

Fakulty Masarykovy univerzity

Další pracoviště

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info