Přehled splněných úkolů

Řekli jsme si, že by byla opravdu škoda nechat si všechny ty zajímavé odpovědi našich skvělých luštitelů jen pro sebe. A tak přinášíme přehled správných odpovědí, zajímavých poznatků a kreativní tvorby.

1. TÝDEN

DEN 1: Osobnost

Mezi odpověďmi jednoznačně zvítězil Albert Einstein, ale několikrát se objevil i Prokop Diviš nebo Alexander Bell. Nesmírně nám ale potěšily i zmínky o vědkyních!

Albert Einstein (14.3.1879) - teoretický fyzik; teorie relativity; Nobelova cena
"Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná."

Prokop Diviš (26.3.1698) - vynálezce bleskosvodu

Alexander Graham Bell (3.3.1847) - vynálezce mikrofonu, zkonstruoval první telefon, gramofon a audiometr na měření sluchu

Wilhelm Conrad Röntgen (27.3.1845) - objevitel rentgenového záření

Josephine Cochrane (8.3.1839) - vynálezkyně automatické myčky

Adéla Kochanovská (8.3.1907) - jaderná fyzička, průkopnice rentgenografie

Martinus Willem Beijerinck (16.3.1851) - botanik a mikrobiolog, jako první použil termín virus

Georg Simon Ohm (16.3.1789) - fyzik; Ohmův zákon; elektřina

René Descartes (31.3.1596) - filozof, matematik, fyzik;
"Myslím, tedy jsem."

Drobný výběr ze zaslaných portrétů.

DEN 2: Řečtí matematici

Ve videu byli zmíněni tři řečtí matematici:
Thalés z Milétu, Archimédes, Pythagoras

Pokud Tháles změřil, že výška pyramidy je 140 m a základna pyramidy je čtverec o hraně 230 m, jaký je součet délek všech hran pyramidy a jaký je plocha všech 5 stěn pyramidy? (Při práci zaokrouhloval na jednotky)
Součet délek všech hran = 1780 m (1778,4 m)
Plocha všech stěn = 136 160 m (136 252 m2 )

Dva postupy od našich studentů:

DEN 3: Světlo

Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.
A očima studentů:
"Světlo jsou neviditelné čáry, co se rády odrážejí a špiní barvami vše, čeho se dotknou."
"Světlo je záření, nehmotná věc, kterou můžeme vidět pouhým okem, přesněji řečeno nám vidět umožňuje."
"Podle mě to jsou malé částice, pohybující se takovou rychlostí, že se zahřívají a vytváří světlo."
"Já bych popsala světlo asi jako paprsky duhové barvy."
"Já bych světlo zjednodušeně popsal jako opak tmy, záři ze Slunce nebo třeba z lampy."

K rozpouštění čokolády dochází v některých místech více, protože tam jsou kmitny, prochází tudy elektromagnetické vlny a je to místo s výkyvy do extrémních hodnot. Místa kde se nerozpustila jsou uzly, kudy elektromagnetické vlny prochází, ale nabývají nulových hodnot.

Tři nejlepší světelné pozdravy:

 - Morseovka zpracovaná pomocí moderních technologií
 - Šťáva z citronu, štětec a svíčka
 - Slunce a stín

DEN 4: Architekt

Vila Tugendhat je postavena ve funkcionalistickém stylu a architekti jsou Ludwig Mies van der Rohe a Lilly Reich

Důležité charakteristiky architektů, dle odpovědí:
 - fantazie/představivost
 - preciznost, pečlivost
 - ovládání potřebných dovedností (rýsování, práce s programy)
 - znalost matematiky, výpočtů, vzorců
 - nadání
 - prostorová představivost (umění si představit nejen stavbu, ale i její zasazení do okolí)
 - zaměření na účelnost stavby, zamyslet se, co a pro koho staví, k čemu to má sloužit
 - odvaha

Konstrukce mostů v podání našich řešitelů:

DEN 5: Marketing

Co dělá reklamu zapamatovatelnou?
 - hudba
 - součást série (AirBank, T-mobile)
 - vtip, humor
 - úderný, zapamatovatelný slogan (Redbull, Snickers, Kofola)
 - děj
 - grafická podoba
 - otravnost/vlezlost
 - nápaditost
 - kontroverzní téma
 - zapojení známé tváře

Nejčastěji zmiňovanými reklamami byly reklamy od T-mobile a Kofola. Byly odznačovány jako vtipné, zábavné, nápadité a také často prezentované známými osobnostmi.
Další skupinou byly reklamy vyskytující se v sérii, které jsou tudíž snadno rozeznatelné - AirBank, EquaBank.
A poslední velkou skupinou byly reklamy, které jsou vlezlé a člověk se jich zkrátka nemůže zbavit - Alza, XXX Lutz.

Tři nejoriginálnější reklamy od našich MjUNI studentů:

Reklama č. 1 Reklama č. 2

Bez popisku

2. TÝDEN

DEN 6: Světová zeměpisná NEJ

Největší a nejmenší světadíl
Asie; Austrálie
Největší a nejmenší oceán
Tichý oceán; Severní ledový oceán
Nejlidnatější stát na světě
Čína
Nejvyšší hora v Asii a v Africe
Mount Everest; Kilimandžáro
Nejdelší řeka
Amazonka
Největší stát dle rozlohy
Rusko
Největší ostrov (a ke kterému státu patří)
Grónsko, patřící k Dánsku
Největší a nejhlubší jezero
Kaspické moře; Bajkal
Největší a nejstarší město světa
Tokio; Jericho
Nejdelší a největší pohoří
Kordillery (=Andy); Himálaj
Nejaktivnější sopka
Kilauea
Nejhlubší bod
Mariánský příkop
Nejstarší národní park
Yellowstone
Největší poušť
písčitá - Sahara; dle srážek (=definice pouště) - Antarktida
Nejstarší deštný prales
Daintree

DEN 7: Dědičnost

Úkol 3: Jaký vědec objevil základní zákony dědičnosti za pomoci křížení hrachu? A jaká místa či instituce jsou po něm pojmenována?
Gregor Johann Mendel
Místa:
- Mendelova univerzita
- Mendelovo muzeum MU
- Mendlovo náměstí
- muzeum Mendelianum
- planetka 3313 - Mendel
- kniha Mendelův trpaslík
- Mendelova nadace
- některé vlaky kat. expres spol. ČD - J. G. Mendel
- Mendelova polární stanice (MU)

Úkol 4: Otevři si stránku v odkazu, projdi si postupně kapitoly Klasické genetiky a zodpověz naši otázku: Thomas Hunt Morgan stál se svými studenty u zrodu nové genetické éry. Narozdíl od Mendela dědičnost zkoumali u živých tvorů. O jakého tvora šlo a jaké základní zjištění z výzkumu vzešlo?
Jednalo se o ovocné mušky - octomilky.
Gen pro barvu očí se fyzicky nachází na chromozomu X.
Prokázal, že geny jsou umístěny na chromozómech a na základě tohoto poznatku zformuloval Morganovy zákony dědičnosti.
Zjistili, že některé geny jsou ve vazbě a dědí se tedy častěji společně, jako by se jednalo o jednu sestavu. Takové sestavy neboli vazebné skupiny identifikovali čtyři a odpovídaly tak spárovanému počtu chromozomů drozofily.

DEN 8: Planety ve Vesmíru

Úkol 6: Vyjmenuj planety naší Sluneční soustavy.
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Úkol 7: Kdo a kdy poprvé vstoupil na Měsíc? Jaký tvor byl první ve vesmíru a jaký na oběžné dráze
21. 7. 1969 - Neil Armstrong (a Buzz Aldrin)
První tvor ve Vesmíru - mušky octomilky
První tvor na oběžné dráze - pes Lajka

Planety našich soutěžících:

Úkol 8: Napiš nám, jak by podle Tebe vypadala Tvoje vlastní ideální planeta. Jak by vypadala, kdo by na ní žil, jaká by tam existovala pravidla, jaké zvyky a tradice. V čem by se lišila od naší Země.

„Moje ideální planeta by byla hodně podobná Zemi. Byla by méně znečištěná a v takovém stavu, v jakém byla, než ji lidé začali ničit. Byla by větší, takže na odlehlých, od lidských měst vzdálených kontinentech by žili živočichové, kteří jsou už na dnešní Zemi vyhynulí (například dinosauři), nebo se na ní – aspoň myslím – nikdy nevyskytovali (draci). Naše Země mi až na pár nedokonalostí vyhovuje, takže moje ideální planeta by byla v podstatě dvakrát tak velká Země, na jejíž jedné polovině by žili lidé tak, jako dnes a na druhé by existovala taková místa, která známe z filmů a hodin dějepisu.“

Bára

„Měla by prstence, byla by na ní hodně slabá gravitace, byla složená z průzračně čistého moře a ze shluků malých ostrůvků s členitým pobřežím pokrytých lesy a oblázkovými plážemi a všichni obyvatelé by žily v míru a pomáhaly si. Žily by na ní lidé a hodně rozmanitých druhů zvířat a rostlin. Bylo by na stále stejné tropické podnebí a atmosféra by byla krásně průhledná.“

Mikuláš

„Kdybych měl svoji vlastní planetu tak by byla samozřejmě planeta kulatá, žily by na ní lidé i mimozemšťané, zvířata apod. pravidla by na ní byla taková že mimozemšťané by nesměli bojovat s lidmi, každá rodina by musela mít psa, každý den by si lidé museli dávat burito a policisté by mohli být i děti. zvyky by tam byly takové.... že by se na vánoce pekl krocan nebo řízek a kapr, ještě by tam byl zvyk takový že by se každé ráno sousedé a lidé měli by společnou snídani apod. a tradice by tam byly takové že by v létě se konali závody v ježdění na tobogánu, pojídání smažených křídýlek a turnaj GTA 5 a že by se každý rok konala ta nejlepší MJUNI soutěž.“

Vojtěch

„Má ideální planeta by byla hodně podobná Zemi. Byla by dvakrát větší než Země, teplotu by měla velice podobnou Zemské, oceány by pokrývaly polovinu planety a měla by prstenec. A přece by měla zásadní rozdíl. Nežil by na ní žádný hmyz, bezobratlí, dravá zvěř a neužitková zvířata. Nerostly by zde žádné plísně, řasy, jedovaté rostliny a plevel. Neexistovaly by zde žádné mikroorganismy a nemoci. Celá planeta by byla pahorkatinou s pláněmi porostlými vybledlou zelenou trávou, řídkými lesy, extrémními horami a velkými řekami. Žili by na ni lidé ve velkých městech na povrchu i v oceánu. Celý svět by byl jeden stát s jedním jazykem, lidštinou. Vládla by jedna volená Rada. Pravidla by zde byla, ale nebylo by jich moc. Lidé by slavili Nový rok, své narozeniny, svůj svátek a Den usmíření Světa. Měli by vyspělou technologii a žili by dlouho a šťastně.“

Tomáš

„Moje planeta by byla placatá a tekla z ní voda. Ze spodu by rostl strom, na kterém by rostlo modré listí. Kolem planety by byla nádherná galaxie.
Žili by na ní hodní,spokojení,sebevědomí a bohatší lidé, kteří by dokázali, to co si přejí a také pro to něco dělají.
Pravidla,tradice a zvyky by tam byly stejný jako na naší Zemi.
Od naší Země by se lišila tím, že by nemohly proběhnout žádné války.“

Erika

„Nicota spojila piškot z 6 vajec, cukru, mouky a prášku do pečiva s krémem který vznikl spojením máselné dráhy, cukrové mlhoviny, a pudinkové supernovy. Došlo k rozdrobovací reakci na kterou navázala fáze kosmického uhňácání. Pak vznikla moje planeta. No, a působením gravitace na sebe planeta natáhla mikročástce kokosového sněhu. Kráter na mé planetě je pozůstatkem po srážce s planetkou pojmenovanou Stěrka 678-90. Sopka vznikla tak, že poté co Stěrka 678-90 utvořila společně s mojí planetou kráter, na Stěrce 678-90 zůstala část krémové kůry LedoviKY 876-09 a ta se působením gravitace otřela o tu mojí planetu. Velihory byly stvořeny náhlým přilepením krémové kůry k sobě protože, krémová kůra je lepivá. Doufám že jste tomu alespoň trochu rozuměli.“

Lucka

„Moje planeta by byla podobná Zemi, akorát by místo modrého moře plného odpadků bylo růžové moře krásně čisté, pevnina by byla hornatá, ale také by na ní byly nížiny, půda by byla bílá, jezdilo by se tam převážně na koních, žádná elektronika!:-) a bydleli by tam převážně zvířata, ale lidé taky. Byla by to hlavně přírodní planeta. Nesměli by se tam vyhazovat odpadky do přírody. Prostě by byla příroda po boku lidí. Ale ta téhle planetě, ve které žijeme se toho asi nikdy nedočkáme😊“

Veronika

„Moje ideální planeta je malá (povrchem o velikosti Ruska) a daňový ráj. Průměrná lednová teplota je 10°C a průměrná červencová teplota je 30°C. Tudíž je shodná s teplotou Toskánska. Je tvořená z dvou kontinentů. Mezi nimi je Platinové moře, které je nazvané platinové kvůli vysokému procentu drahých kovů uvnitř. Okolo ní je velmi členité pobřeží což vytváří dlouhou písčitou pláž. Na jižním kontinentu jsou obří chemické laboratoře financované z největšího daňového ráje v pozorovatelném vesmíru. Je tam Kašpárkova univerzita na které je fakulta chemie, fakulta biologie, fakulta biochemie, fakulta matematiky a fyziky, fakulta medicíny a fakulta informatiky. Sever je především turistický a zemědělský. Okolí oceánu, je ploché a ideální pro jízdy na kole. Vnitrozemí je hornaté a jdou tam podnikat dlouhé a zábavné tůry.“

Ondřej

„Moje planeta by se nijak zvlášť nelišila od té naší, jelikož naše planeta je přenádherná.. jediné, co bych změnila by byli lidé... buď by na mé planetě vůbec nežili nebo by se aspoň při nejmenším chovali hezky k jejich vlastnímu domovu. Mezi lidmi na mé planetě (pokud by tam byli) by byl mír, všichni by si vzájemně pomáhali, starali by se a pečovali o planetu a její další obyvatele. Peníze a moc by pro ně neměli žádný význam a většinu věcí by vytvářeli z přírodních materiálů. Jejich obydlí by mohla být na stromech.“

Ani

„Planeta je opravdu malá, velikostně asi jako Brno, takže bez problému můžete přejít ze severního na jížní pól asi za hodinu a půl. Museli byste tedy chvilku plavat, protože asi 60 % planety je moře. Počasí na mé planetě je naprosto skvělé. Po celý rok je léto, teploty kolem 30 stupnů. Denně se můžete koupat v hezky teplém moři.
Na planetě je 5 ostrovů. Bydlel bych nejspíše na tom největším jako asi 75% obyvatel.
Doprava by byla buď elektroautama nebo jinými dopravními prostředky, které neznečišťují okolí.
Pravidla by byla jako na Zemi, ale recyklace a třídění odpadu by bylo povinné.
Nebyla by tam žádná opuštěná zvířata a nikdo by je také netýral. Nikdo by si neubližoval, nebyly by války a všichni by byli št´astní. Bylo by také víc svátků, například 5. května by se slavil den přátelství se psy, kdy by se sešli všichni majitelé psů společně se svými psy na louce na jednom menším ostrově, hrály se hry, opékaly špekáčky, psi by měli soutěže a dostali by spoustu pamlsků a hraček.“

Honza

DEN 9: Naši prezidenti

Úkol 10: Kolik prezidentů se od roku 1918 vystřídalo ve funkci?
11
Chronologicky: Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, (opět Beneš), Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman
Úkol 11: Víš, kde stála obří kamenná socha Masaryka, která byla za války zazděna, ale později z ní přesto zbyly jen boty? A kdo jsou její autoři?
Rudka u Kunštátu
Autorem je Stanislav Rolínek, za podpory Františka Buriana.
Úkol 12: Kdo se stal prvním prezidentem České republiky a ve kterém roce?
Václav Havel, v roce 1993 - vznik České republiky.
Havel přišel do úřadu po Sametové revoluci v roce 1989, tehdy bylo ale stále ještě Československo.
Úkol 13: Vyber si jednoho z prezidentů (od roku 1918 do dneška) a napiš tři důležité či zajímavé události, které se uskutečnily během jeho působení v úřadu.

Tomáš Garrigue Masaryk

 • 1919 - založení Masarykovy univerzity
 • zavedení volebního práva i pro ženy
 • pozemková a měnová reforma
 • nová měna - koruna československá
 • jazykový zákon
 • 1919 Sedmidenní válka s Polskem o Těšínsko
 • nechal postavit Strahovský stadion
 • zahájil příjezdem na koni Hektorovi VIII a IX. Všesokolský slet v letech 1926 a 1932
 • ústava 1920 - Československo demokratickou republikou
 • zákonem byly zrušeny šlechtické tituly
 • 1923 zahájano vysílání Československého rozhlasu
 • pozemková reforma
 • 1922 Jaroslav Heyrovský objevil polarografii (Nobelova cena za chemii)

Edvard Beneš

 • Podepsal v roce 1935 smlouvu s Francií a SSSR o vojenské pomoci. pomoc SSSR byl podmíněna pomocí Francie.
 • Vydal po válce Benešovy dekrety, které omezovaly práva německých a maďarských menšin.
 • Abdikoval v roce 1938, aby nepřekážel následujícímu politickému dění.
 • Sestavil poválečnou vládu.
 • 1938 - Mnichovská dohoda

Antonín Zápotocký

 • Československá televize zahájila pravidelné vysílání v roce 1953.
 • 1.6.1953 byla provedena utajovaná měnová reforma (zákon o ní byl vydán až třicátého května), která znehodnotila úspory většiny lidí
 • Československo bylo v roce 1955 ve Varšavě začleněno do vojensko-politického paktu zvaného Varšavská smlouva.

Ludvík Svoboda

 • 1968 - Pražské jaro
 • 1968 - Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
 • 1969 - upálení Jana Palacha

Gustav Husák

 • 1989 - Sametová revoluce
 • Zavedení StB

Václav Havel

 • poslední prezident Československa, první prezident České republiky
 •  prezident 1989-2003
 • 1991 vystoupilo Československo z Varšavské smlouvy
 • 1992 došlo k rozpadu Československa na Česko a Slovensko
 • 1999 vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance NATO
 • prosazoval vstup do EU, který se po jeho odchodu z funkce uskutečnil (2004)
 • Česko-německá deklarace z roku 1997, v níž se obě strany omluvily za vzájemně způsobené bezpráví a deklarovaly společné demokratické hodnoty
 • Se svou manželkou Dagmar Havlovou založil Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97,  do které vložil 50 milionů korun. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.
 • vězeňská vzpoura v Leopoldově
 • 1997 film Kolja získal Oscara
 • 4. 2. 1994 zahájila vysílání soukromá TV NOVA
 • vznik strany Unie svobody

Václav Klaus

 • 1.5.2004 vstoupilo Česko do Evropské Unie.
 • 23.5.2010 vyhrála Česká reprezentace mistrovství světa v ledním hokeji.Porazila Rusko 2:1.
 • 20.8.2012 padl absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření, když meteorologové v Dobřichovicích na Praze-Západ naměřili 40,4 °C.

Miloš Zeman

 • První prezident, který byl volen lidmi
 • Udělil 14 milostní, přičemž jedna patřila Kájínkovi, který byl odsouzen na doživotí

DEN 10: Umění

Úkol 14: Vyjmenuj 3 světové a 3 české malíře.
Čeští: Mikoláš Aleš, Josef Lada, Alfons Mucha, Adolf Born, Max Švabinský, Nikola Nováková, Helena Emingerová, Jiřina Adamcová, Zdeněk Burian, Josef Čapek, František Kupka, Josef Lada, Jiří Trnka, Vilém Wünsche, Jan Zrzavý, Františel Gellner, Bohuslav Reynek, Ondřej Sekora, Stanislav Feikl, Josef Šíma, Toyen/Marie Čermínová, Jan Spěváček, Jiří Načeradský, Karel Purkyně
Světoví: Leonarda da Vinci, Pablo Picasso, Michelangelo, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka, Georgia O´Keefe, Vincent van Gogh, Édouard Manet, Claude Monet, Pablo Picasso, Johannes Vermeer, Sempé, Jackson Pollock, Andy Warhol, Pietro da Cortona, Paul Klee, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Claes Oldenburg, Raffael Santi, Sandro Botticelli, Edward Munch, Pieter Bruegel, Gustav Coubert

 

Úkol 15: Co je to impresionismus? Kdy vznikl a co je pro něj typické? Vyjmenuj tři zástupce.

Umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě (plenér), kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem).
Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Mary Stevenson Cassattová, Van Gogh, Camilleca Pissarro, Paul Cézanne, Antonin Slavíček, Paul Gauguin, Joža Uprka
Václav Radimský, Charles Dauligny, Gustave Courbet, Alfréd Sisley, Camille Corot

 

Úkol 16: Prohlédni si obraz. Napiš nám název obrazu, autora, a styl, ve kterém je namalován. Připoj i název série a ostatních obrazů, které v sérii jsou.
Topaz, Alfons Mucha, secese

Série Drahé kameny: Topaz, Rubín, Ametyst, Smaragd

Soutěžící se nechali inspirovat díly známých malířů a zde jsou jejich originální díla:

3. TÝDEN

DEN 11: Domácí mazlíčci

Petr Nárožný se ujal v roce 2001 vypravěčské role u jednoho českého animovaného televizního seriálu. V příběhu se rodina ujímá opuštěného štěněte bernardýna, aby nakonec zjistili, že to vlastně vůbec žádné štěně není! O jaké zvíře se jedná, jak se jmenuje a kdo je autorem knihy, která byla seriálu předlohou?
Jedná se o žirafu Aminu z knihy Pučálkovic Amina od autora Jindřicha Plachty.

Vytiskni nebo namaluj našeho maskota Juniora, originálně ho vyfoť s Tvým mazlíčkem a pošli nám fotku.

DEN 12: Dějiny České země

Úkol č. 4: Napiš nám, jaké dva významné české knížecí rody vládly České zemi do roku 1437. Znáš nějaké významné postavy spojené s těmito dvěma rody? Vypiš nám alespoň dvě postavy ke každému rodu.
Přemyslovci - Přemysl Otakar I., Bořivoj I., sv. Václav, Přemysl Otakar II., Břetislav II., Bořivoj II., Vratislav II., Eliška Přemyslovna
Mojmírovci - Mojmír I., Rostislav, Svatopluk I., Mojmír II.

uznáváme i Lucemburky, kteří sice nebyli knížecí rod, ale druhou vládnoucí dynastií celého našeho území
Lucemburkové - Karel IV., Zikmund Lucemburský, Jan Lucemburský


Úkol č. 5: Podívej se na video série Starých pověstí českých: O Čechovi a zodpověz otázky. Jak zní název hory, na kterou praotec Čech vystoupal? Kdo je podle pověsti české Lech a kam se vydal?
Praotec Čech vystoupal na horu Říp.
Lech je bratr praotce Čecha a vydal se na území dnešní Moravy a Polska.

Úkol č. 6: Napiš nám, v jakém století žil král Karel IV. a jaké památky byly vybudovány za jeho vlády? Jednu z těchto památek si vyber a namaluj/postav/vytvoř.
14. století
Karlštejn, Karlova univerzita, Karlův most, Katedrála sv. Víta, Hlavní město Praha, Pražský Hrad, Emauzy, Kostel panny Marie ( Dostavěn díky Karlu IV.), Vyšehrad, Tepenec hrad, Radyně, Hrádek u Purkarce, Chrám Panny Marie Sněžné, Montecarlo, Karlovy Vary, Nové město Pražské, Klášter Pustiměř, Karlův most, Kašperk, korunovační klenoty

DEN 14: Tělesná a duševní hygiena

Úkol 8: Rozděl následující zásady hygieny do skupin (1) osobní hygiena, (2) intimní hygiena a (3) duševní hygiena (v kategoriích je stejný počet zásad):
Osobní hygiena - umývání rukou po příchody ze školy, používání mýdla, čištění zubů, použití deodorantu
Intimní hygiena - sprchování každý den, pravidelná výměna spodního prádla, zvýšená hygiena při menstruaci, oplachování vnějších pohlavních orgánů
Duševní hygiena - dostatečný spánek, správné dýchání, relaxace, pohybová aktivita


Úkol 9: Na základě zhlédnutí videa odpověz na následující otázky.
Proč je pohyb důležitý?
Pohyb je dobrý pro správný růst člověka, pro vývoj našeho mozku, naše srdce, pro udržení správné hmotnosti, odolnosti proti nemocem a taky pro dobrou náladu.


Co nám ukazuje pyramida pohybu?
Pyramida pohybu nám ukazuje jak dlouho a jak namáhavě bychom se měli každý den hýbat.

Jak se na našem těle projeví pohyb, který řadíme do 3. patra?
Ani se nezadýcháme a nezapotíme.


Jak dlouho trvá pohyb ze „špičky“ pyramidy?
Pár vteřin


Kolik minut bychom měli věnovat lehkému pohybu
90 minut


Úkol 10: Vytvoř myšlenkovou mapu k tématu Duševní hygiena. Zamysli se, jak člověk bojuje se stresem nebo strachem. Jaké aktivity pomáhají Tobě? Co Ti vždycky zlepší náladu?

DEN 15: Moravský kras

Úkol 11: V Moravském krasu je přes 1600 registrovaných jeskyní. Vyjmenuj pět z nich, které jsou veřejně přístupné. Napiš také dva jeskynní systémy, které patří mezi nejdelší v ČR, a to včetně jejich délky.
5 veřejně přístupných jeskyní - Sloupsko-šošůvská, Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Výpustek
Nejdelší jeskynní systém - Amatérská jeskyně (40 km)
Druhý nejdelší jeskynní systém - Býčí skála-Rudické propadání (13 km)

Úkol 12: Kdo a kdy objevil Punkevní jeskyni? Jaká řeka jí protéká a jaké další toky v Moravském krasu najdeme?
Karel Absolon, 1909-1933
Punkva, dále v severní části Sloupský potok, Bílá voda, Říčka,
Střední část - Jedovnický potok, Křtinský potok
Jižní část - Ochozský potok, Hádecký potok, Hostěnický potok

Úkol 13: Moravský kras je nejvýznamnějším zimovištěm kterého tvora? A kolik druhů zde můžeme najít?
Netopýr, 24 druhů (z celkových 27 druhů na území ČR)

Úkol 14: Jaké pohádky a filmy se natáčely v prostředí Moravského krasu? Vyjmenuj alespoň 3.
Sedmero krkavců, Sněžný drak, Korunní princ, Četnické humoresky, Labyrint, Les mrtvých, Definice lásky, Hodinářův učeň, Tajemství lesní země, Bohunka, Kamenný klíč, Tajemství dešťového pokladu, Nehoda, Království potoků, Pohádky a pověsti Moravského krasu, O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech, 

Bonusový úkol: Dno propasti Macocha je jediným místem výskytu jedné velmi vzácné rostliny. Jak se jmenuje?
kruhatka Mattioliho
a červ Bythonomus absoloni, jak poznamenal jeden náš student!

4. TÝDEN

DEN 16: Krevní skupiny

Úkol 1: Kdo stál za objevem krevních skupin? Jaké krevní skupiny máme? A co je Rh faktor?
Jan Jánský.
4 krevní skupiny 0, A, B, AB
Rh faktor je další ze systémů určování krevních skupin, u kterého hraje hlavní roli antigen D, který se rovněž vyskytuje na povrchu červených krvinek. Pokud je antigen v krvinkách přítomen, je jedinec Rh pozitivní (Rh+), pokud nikoliv, je člověk Rh negativní (Rh−).
Kombinací pak vznikají dvě varianty od základních 4 krevních skupin - 0+,0-,A+,A-,B+,B-,AB+,AB-

Úkol 3: Proč je důležité dárcovství krve? Jak často můžeme darovat krev?
Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku. Umožňuje zachránit ohrožený život.Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění.
Muži mohou darovat krev max. 5x ročně, ženy max. 4x ročně, minimální interval mezi 2 odběry jsou 2 měsíce.

Úkol 2: Která krevní skupina je univerzálním dárcem a která univerzálním příjemcem?
Univerzální dárcem je 0- a univerzálním příjemce je AB+.

Úkol 4: Zjisti svoji krevní skupinu (včetně Rh faktoru) i krevní skupiny rodičů (případně sourozenců). Vytvoř grafický přehled toho, jaké krevní skupině obecně může každý z Vás samostatně darovat krev a od jaké krevní skupiny ji může přijmout. Znázorni nebo připiš také potenciální dárcovství mezi rodinnými příslušníky.

DEN 17: Chráněné zeměpisné označení

Úkol 5: Tady jsou některé z nich. Přiřaď k uvedeným výrobkům, které už získaly „Chráněné zeměpisné označení“ jejich místní názvy:
Pardubický perník
Štramberské uši
Olomoucké tvarůžky
Hořické trubičky
Třeboňský kapr
Jihočeská niva
Valašský frgál
Žatecký chmel

Úkol 6: Vyber si tři z výše zmíněných výrobků a napiš, čím jsou tak výjimečné, že získaly zvláštní označení.

Pardubický perník
Historie výroby perníku v Pardubicích je vysledovatelná až do 16. století, právo vyrábět perník v Pardubicích stvrdila Marie Terezie r. 1759. V Pardubicích dlouhou dobu pracovali a byli vychováváni odborníci, kteří ovládali výrobu této speciality a že jejich duševní vlastnictví bylo předáváno následovníkům. Mezi dovednosti patří i charakteristické motivy používané při zdobení Pardubického perníku. Tyto styly i způsob zdobení nejsou nikde vyučovány a jsou předávány pouze praxí při výrobě.

Štramberské uši
Podle místní legendy se původ cukrovinky váže k mongolskému tažení v roce 1241, kdy si nepřátelské vojsko rozložilo tábor na úpatí blízkého kopce Kotouč. Podle pověsti místní obyvatelé po noční bouři prokopali hráz rybníka a ležení vytopili. Když voda opadla, našli prý na místě vaky s nasolenýma lidskýma ušima, které Mongolové utínali křesťanům a posílali svému chánovi. Údajně na památku této události se ve městě v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně každoročně peče cukroví slazené medem a ochucené tajnou směsí koření. 

Olomoucké tvarůžky
První písemná zmínka pochází již z 15. století, kdy byly tvarůžky součástí jídelníčku lidí na venkově. Označení olomoucké tvarůžky pak vzniklo díky trhům v Olomouci, kde se tvarůžky prodávaly. Většina tvarůžků se však vyráběla v okolních vesnicích pod názvem selské tvarůžky. Slovo tvarůžky má svůj původ v tvarohu, který je meziproduktem výroby tvarůžků. Dnešní výrobu v Lošticích zahájil Josef Wessels se svým synem Aloisem v roce 1876. Výroba se rozšiřovala až do první světové války, kdy firma zaměstnávala 36 lidí a stala se největším výrobcem tvarůžků. V roce 1902 byla s podporou státu postavena Mlékařská škola v Kroměříži, která vychovávala odborníky do mlékáren a byla i výzkumným pracovištěm. Ve škole se pořádaly i kurzy pro tvarůžkářky a byla postavena „vzorová tvarůžkárna“. Po roce 1948 byla výrobna znárodněna a, jak uvádí firma A.W., „výroba tvarůžků dlouhodobě klesala, do technologie a zejména objektů tvarůžkárny se téměř neinvestovalo.“ V roce 1991 byla firma v restituci navrácena potomkům původních majitelů, kteří ihned zahájili výrobu.

Hořické trubičky
Podle legendy sdělil paní Líčkové recept na výrobu trubiček raněný osobní kuchař císaře Napoleona při svém návratu přes České země po porážce v Rusku v roce 1812, jako odměnu za své ošetřování. Existence obdobné pochoutky je doložena již na stole francouzského Krále Slunce Ludvíka XIV. a její zobrazení je zachyceno i před dobou jeho panování na obraze z roku 1630. 
Na charakteru Hořických trubiček se kromě historické receptury podílí rovněž specifické vlastnosti mouky (má tzv. slabý lepek) a místní vody (nízce mineralizovaná, měkká, ze 100 m hlubokých vrtů). Vlivem těchto vlastností lze dosáhnout charakteristických vlastností oplatky – její výjimečné tloušťky, pórovitosti, křupavé textury, křehkosti a zároveň možnosti stočení korpusu do trubičky. Vzhledem k nerovnoměrné tloušťce upečeného korpusu vyžaduje ruční stáčení vývin takového tlaku na tvořítko, který zajistí konstantní průměr trubiček a který je charakteristickým rukopisem pracovníka stáčení.

Třeboňský kapr
Budoucí generační ryby pro chov Třeboňského kapra se odchovávají vždy z potomstva od známých rodičů, kteří exteriérem (tělesnými proporcemi, typem ošupení a zbarvení) odpovídají požadovanému standardu.  Třeboňský kapr  je charakteristický velice kvalitním masem pevné konzistence, s vyrovnaným obsahem sušiny, bílkovin a tuku, v důsledku čehož je maso zvláště vhodné k další kuchyňské úpravě. Chuť masa je jemná, s typickou příjemnou rybí chutí Třeboňského kapra.
Chov kaprů na Třeboňsku se rozvíjel již v 16. století.

Jihočeská niva
Tradiční pochoutka z Madety Český Krumlov, Jihočeská Niva s 50 % tuku v sušině, získala své jméno podle šumavských luk. A desítky let si na ní mohou pochutnávat labužníci díky Bohuslavu Novákovi ze Stráže nad Nežárkou. Právě jeho zásluhou totiž uzrál první bochník tohoto sýra s ušlechtilou plísní uvnitř Českého Krumlova v roce 1951. V současné době už lahodný sýr s modrozelenou plísní nezraje ve skalních štolách, ale v moderních nadzemních sklepích, nadále však platí, že Madeta Český Krumlov vyrábí prakticky největší množství tohoto sýra v republice.


Valašský frgál
Frgály se pekly pro slavnostní příležitosti, svatební hostiny a lidové slavnosti. Setkat se s nimi lze například při folklorních slavnostech ve Valašském muzeu v přírodě. První písemné zmínky o frgálech pocházejí z roku 1826 a jedná se o unikání pekařský výrobek, který nemá v okolních zemích obdoby.

Valašský frgál se odlišuje od ostatního pečiva zejména těmito specifiky:
1 - Postupem výroby těsta a jeho složením – řidší složky těsta se nejprve třou metlou, až se spojí v hladkou hmotu. Pak se přidají změklé tuky a opět se vše tře na hladkou hmotu. Až potom se přidá kvásek a postupně mouka, a zpracuje se hladké těsto, které musí být vymíchané až do bublinek (obsahuje hodně vzduchu) a nesmí se lepit.
2 - Rozvalování těsta do kruhového tvaru se provádí jednoručním válečkem, který má rovněž původ v oblasti Valašska. Toto rovnoměrné rozválení těsta od středu do stran způsobí, že těsto po upečení, i když je tenké, je kompaktní a vláčné, a má jemnou strukturu.
3 - Použitím typických náplní, zejména náplní ze sušeného ovoce – sušených hrušek.
4 - Na Valašský frgál se používá vždy pouze jeden druh náplně (náplně se nikdy nekombinují). Frgál se vyznačuje vysokým obsahem náplně, který v syrovém stavu představuje cca 42–48 % váhy koláče. Náplň je na povrchu posypána bohatě drobenkou, případně může být posypána strouhaným perníkem nebo mletou skořicí. Po upečení se dále může dozdobit cukrováním a máslovým kapáním.

Žatecký chmel
Pěstování jemného aromatického chmele má v České republice tisíciletou tradici. Známkování chmele, které zahrnuje označování a ověřování místního původu chmele začalo již v 16. století. První státní legislativa upravující tuto oblast pochází z 18. století, kdy jako ochranu proti padělání chmele vydává v roce 1769 Marie Terezie patent o úředním pečetění chmele a vydávání listin zaručující jedinečný původ chmele. Žatecký chmel je jemný poloraný aromatický chmel pěstovaný v Žatecké chmelařské oblasti, který je díky svým výjimečným vlastnostem používán pivovary na celém světě. V pivovarském průmyslu, zejména při výrobě kvalitních značkových piv zaujímá Žatecký chmel nezastupitelnou místo. S použitím Žateckého chmele lze vyrobit pivo s jemným a lahodným chmelovým aroma, které je v souladu s ostatními chuťovými složkami a je zárukou jeho vysoké kvality.          

Úkol 7: Namaluj, popřípadě vytiskni mapu České republiky a zaznač do ní jakýmkoliv způsobem místo, odkud daný výrobek pochází.

DEN 18: Hudba

Úkol 8: Vyjmenuj 3 české a 3 zahraniční hudební skladatele.

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Jaroslav Uhlíř a Jan Hamer, Josef Kajetán Tyl, Jan Jakub Ryba, Robert Křesťan, Karel Plíhal, Jaromír Nohavica, Karel Kryl, Bohuslav Martinů, Karel Svoboda, Michal David, Jaroslav Uhlíř

Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Franz Schubert, Antonio Vivaldi, Fryderyk Chopin, Maurice Ravel, Claude Debussy, Petr Iljič Čajkovskij, Leonard Cohen, Vladimir Visockij, Bob Dylan, Elton John, Freddie Mercury


Úkol 9: Vyber si jeden hudební styl a napiš nám k němu anotaci: jeho původ, kulturní pozadí, podžánry, období největší popularity, typické hudební nástroje, známé světové i české interprety, případně i tanec, který s ním souvisí.

Rock
původ - rock-n-roll
kulturní pozadí - USA spojené království
podžánry - alternativní rock, art rock...
období největší popularity - 50-60 léta
typické hudební nástroje - elektrická kytara, el. baskytara, bicí, klávesy, syntetizér
známí intepreti - Elvis Presley, Michal Pavlíček...

Country
americký hudební styl, počátek koncem 18. století, forma americké lidovky
Původ - vyvinula se z hudby lidových muzikantů, má na ni vliv hudba různých kultur od přistěhovalců. Původ ve stylech: folk, spirituál, keltská hudba, blues...
Kulturní pozadí - poč. 20. století na jihu USA.
Typické nástroje- kytara, housle, klavír, harmonika, bicí, kontrabas...
Podžánry- bluegrass, western swing, Texas country, country pop...
Interpreti 1) čeští - Pavel Bobek, Věra Martinová, František Nedvěd...
2)světoví - Johnny Cash, Patsy Cline, Brad Paisley...
Popularita v současnosti především USA a Kanada.
Tanec- country tance - old time dance, circle dance, round dance, country step...
Patří sem i tance irské, skotské, mexické...

Pop
populární hudba, původ ve stylech - Doo-Wop,tradiční Pop, Rhythm and Blues,Dance
Kulturní pozadí - 70.80.90. léta,Spojené státy
Typické hudební nástroje: zpěv, klávesy,akustická kytara, piano, syntezátor,sekvencer, sampker, jedná o hudbu obvykle s výraznou zpívanou melodií doprovázenou moderním způsobem. Hlavním cílem každé této písně je zpravidla stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů. Popové skladby se zpravidla skládají ze slok a refrénů s předvídatelnou strukturou. Texty mívají nenáročná, opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány zpravidla s cílem komerčního úspěchu. Pop jako hudební žánr vznikl na začátku šedesátých let 20. století po ústupu stylu rock roll. Za první průkopníky popu lze považovat The Beach Boys,The Four Sessions, The Everly Brothers.
Interpreti : Karel Gott, Elán, Elton John, George Michael, Michael Jackson, Prince, Taylor Swift, Ewa Farná, Karel Gott, Mandrage

Hi-NGR
Původ ve stylech: Elektronická hudba, synthpop, pop, disco, space disco, dance, glam rock
Kulturní pozadí: konec 70. let a počátek 80. let, USA a Spojené království
Podžánry: Eurodance, Eurobeat, Techno, Hard NGR, Nu-NGR
Období největší popularity: 80. léta 20. století.
Typické hudební nástroje: klávesy, syntezátor, bicí automat
Známí interpreti: Donny Summer, Sylvester, Dead or Alive

rock ´n´ roll
objevil se v USA v 50.letech 20. století .Vznik rock ´n´ rollu je společně se vznikem jazzu pravděpodobně nejdůležitější hudební událostí 20. století. Vznikl propojení dvou hudebních stylů- černošského rhythm and blues a bělošského country and western. Podžánry - blues, swing, folk, country.
Celosvětově od 50.letech 20. století do teď. Kytara, baskytara, bicí, často klávesy.The Beatles, Elvis Presley.
Cz- Jiří Suchý . Tanec je twist.

Pop rock
původ: pop, rock. 60. léta; Spojené království a Spojené státy. Podžánry: rock.Největší popularita v půlce 20. století. Elektrická kytara, baskytara, bicí, zpěv, klávesy a syntezátor. Interpreti: Queen, Anastacia, Alanis Morissette, Coldplay, Oasis, Chinaski,Nightwork.

Hard rock
vychází z rock and rollu; vzik 60. léta v USA a Anglii; podžánry jsou Alternative rock, Heavy metal, Punk rock, Grunge a Monster Hard rock; více populární od poloviny 90. let; nástroje se používají hlavně bicí, baskytara a kytara; významné skupiny jsou Queen, The Beatles, AC/DC, Kabát atd.

Blues
jeho původ: Afro-americká lidová hudba
kulturní pozadí: 19. století-Jih USA
podžánry: Rock and roll, Delta blues, Jump blues, Boogie - woogie
období největší popularity: 20. století
typické hudební nástroje: Kytara, Klavír, Harmonika, Baskytara, Bicí, Saxofon, Trubka, Pozoun
známé světové i české interprety: John Mayall, Peter Green, Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Jan Spálený, Michal Prokop, Martin Kraus, Vladimír Mišík, Eva Olmerová

Jazz
vznikl na začátku 20. století mezi afroamerickou komunitou na jihu USA.
kulturní pozadí - začátek 20. století New Orleans, Louisiana, USA.
podžánry - Avant-garde jazz, Bebop, Cool jazz, Stride Piano, Dixieland, Free jazz, Gypsy jazz, Hard bop, Jazz fusion, Kansas City Jazz, Latin jazz, Mainstream jazz, Modal jazz, M-Base, Smooth jazz, Soul-jazz, Swing, Third stream, West Coast jazz
období největší popularity - 20. - 60. léta
typické hudební nástroje - saxofon, trubka, pozoun, klarinet, klavír
známý čeští a zahraniční interpreti - Jaroslav Ježek, Jiří Šlitra, King Oliver, Bill Johnson, Louis Armstrong
tanec - modern jazz dance

Ska
Ska je hudební žánr, který se vyvinul koncem padesátých let na Jamajce a je považován za předchůdce rocksteady a reggae hudby. Má typický kolísavý rytmus, je však rychlejší než reggae a často se mísí s punkem či jazzem.
původ ve stylech: Jamajské mento a calypso; americký jazz a rhythm and blues
Kulturní pozadí: Konec 50. let, Jamajka
Typické nástroje: kytara, baskytara, trubka, pozoun, saxofon, piano, bicí, varhany
Všeobecná popularita: Nejvyšší na začátku 60. let; široká popularita na Jamajce a pozoruhodná ve Spojeném království; revival v 70. a 80. letech v Británii a na konci 90. let v Severní Americe
Odvozené styly: rocksteady, reggae
Typickým rysem ska je zřetelně synkopovaný rytmus držený kytarou a klávesami.
Prvním, kdo využil tohoto rytmu, byl Ernest Ranglin společně s Cluett Johnson & The Blue Buster, kteří pravděpodobně ska i pojmenovali. Cluett Johnson je znám svým pozdravem Love skaska voovie, ten samý při jiné příležitosti řekl: „Make the guitars go ska! ska! ska!“.
Rytmus ska byl odvozen ze shuflle a boogie (tance), které bylo v místních dance halls velmi oblíbené. Kombinací populárních stylů jako je mento, burron rhythm a stylů nových byly položeny základy první populární jamajské hudby. Do jisté míry se zde promítaly i vlivy z okolních karibských ostrovů, které s sebou přiváželi emigranti z Kuby (Laurel Aitken), Trinidadu, Barbadosu a jiných. Ska boom se dostavil zároveň se získáním nezávislosti a odjezdem Angličanů v roce 1962. Ska se na Jamajce stalo nesmírně populárním a hudební producenti je začali šířit do zbytku světa. Tyto kroky měly plnou podporu vlády a v roce 1964 bylo ska na Newyorském světovém veletrhu prezentováno jako „National music of Jamaica“.
Texty měly několik podob od klasických popových popěvků přes náboženské až po politicky orientované texty a texty odrážející sociální aspekty života na Jamajce, často okořeněné místním nářečím – patois.
Mezi nejznámější interprety tohoto období patří například Byron Lee and the Dragonaires, Jimmy Cliff, Prince Buster (vlastním jménem Cecil Campbell), The Wailers, Desmond Dekker nebo třeba The Skatalites, kteří na samém počátku hráli jazz.
V České republice působí také množství kapel hrajících ska. Mezi nejznámější patří Sto zvířat nebo Tleskač, ze slovenských kapel pak Polemic.


Úkol 10: Hudba je neodmyslitelně spojena s tancem. Vyber si nějaký taneční trend minulosti nebo současnosti (kromě toho ve videu) a pošli nám video. Inspirovat se můžeš kdekoliv, jen nám zdroj inspirace napiš do poznámky. (Studenti MjUNI: Nejlepší tři videa odměníme bodem navíc.)

Galerie s videi

DEN 19: Velikonoce

Úkol 11: Oslava Velikonoc na našem území vychází z pohanských i křesťanských tradic. Co se dle jednotlivých tradic o Velikonocích vlastně oslavuje?
Velikonoční týden připomíná příběh zatčení a umučení Ježíše Krista
Květná neděle - Ježíš přišel do Jeruzaléma a byl uvítán palmovými ratolestmi(u nás kočičky a větvičky břízy a vrby)
Modré pondělí - v kostele modrá látka
Šedivé úterý - klid a úklid doma i v kostele.
Škaredá středa - Jidáš zradil a udal Ježíše za 30 stříbrných. Dnes se pečou Jidáše.
Zelený čtvrtek - jedí se jarní bylinky. Ježíšova poslední večeře, pak byl zatčen.
Velký pátek - Ježíš byl ukřižován a pak pohřben. Dějí se zázraky, otevírají se poklady.
Bílá sobota - Ježíš ležel v hrobě a tuto noc vstal z mrtvých. Třese se  ovocnými stromy, aby byla dobrá úroda.
Boží hod velikonoční - slaví se Zmrtvýchvstání Páně. Končí půst
- peče se mazanec, beránek, zdobíme vajíčka, pletou se pomlázky
Velikonoční pondělí - oslavuje se Zmrtvýchvstání Páně a chlapci chodí koledovat s pomlázkou, dívky darují vajíčko, zpívají se velikonoční koledy.

Pohanské Velikonoce
=slavnosti slunovratu a znovuzrození, které na jaře prožívá příroda.
K pohanským symbolům Velikonoc patří třeba beránek, kříž, vajíčko nebo mléko s medem. Některé z nich - konkrétně mléko a med - ale najdeme také v řecké nebo egyptské mytologii. Zeus měl být jako mladý krmen mlékem a medem, egyptský bůh Amon-Re má slzy, ze kterých se zrodili lidé a které symbolizují med nebo včely. Jeho manželka Hathor je kraví bohyní mléka.
Také některé zvyky Velikonoc, jak je známe dnes, pocházejí ještě z dob před naším letopočtem. Pomlázka je vlastně pozůstatkem oslav plodnosti.

Úkol 12: Vyjmenuj a popiš velikonoční tradice v České republice a jejich význam.
Beránek je symbolem Ježíše Krista, protože byl jako beránek obětovaný za spásu světa.
Vajíčko je prastarý symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje, plodnosti a vzkříšení.
Kraslice
Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí. Pomlázka měla ženám předat mládí a sílu.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.
Mazanec je symbol slunce.
Polévání vodou
V některých krajích muži ženy společně s vyšleháním ještě polévají studenou vodou, ale správnější význam tohoto zvyku je, že dívky a ženy v úterý ráno po velikonočním pondělí polévají chlapce a muže. Někde se místo vody používá parfém, ve většině případů samozřejmě levný, ne příliš voňavý a ve větším množství. Vodou se polévají i hospodářská zvířata, protože podle pověr je polití omlazuje a dodává jim sílu.
Řehtačky a klapačky
Řehtačky a klapačky nahrazovaly – a někde občas ještě stále nahrazují – zvony, které naposledy zní při mši na Zelený čtvrtek a znovu se rozeznívají až na Bílou sobotu. Řehtačky i klapačky jsou různé – malé do ruky, ale i velké, které se vozí na trakaři. Na mnoha místech je řehtání a klapání symbolickým vyháněním Jidáše a začíná tak, že na Zelený čtvrtek chlapci s řehtačkami a klapačkami vyběhnou po mši z kostela a volají „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se modlíme…“
Jidášky
Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
Hledání pokladů
Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost.
Adonisova zahrádka
Květníček nebo ošatka s naklíčeným osením, které je symbolem jarního probouzení. Adonis v bájích symbolizoval koloběh života přírody, počátek na jaře a uhynutí na podzim.

Úkol 13: Jak se slaví Velikonoce v jiných evropských zemích? Třeba v Anglii nebo Francii?
Anglie
V Anglii začínají Velikonoce masopustním úterým, kterému se říká "Pancake Day" neboli palačinkový den. Ženy napečou spoustu palačinek a ostatní je pak jedí s javorovým sirupem, cukrem, citronem nebo čokoládou. Přesně se neví, proč jsou s tímto svátkem spojeny zrovna palačinky, ale historikové se domnívají, že je to proto, aby se zkonzumovaly zbytky tuku, vajec a másla. Tedy ingrediencí, které jsou během půstu přísně zakázané. Tradičním velikonočním pokrmem je pak jehněčí pečeně se sladkými bramborami a jarní zeleninou. Tyto svátky jsou věnované hlavně dětem, a proto se pořádají dětské slavnosti a večírky a ve školkách a školách se vyrábí velikonoční kloboučky. Stejně jako v Americe je hlavní tradicí Velikonoc hledání vajíček.
Malování kraslic není ve Velké Británii tak rozšířené, a proto zajíc, který je zde symbolem Velikonoc, v neděli naděluje čokoládová vajíčka, která poschovává různě po domě a hlavně po zahradě. Děti je pak v neděli ráno po probuzení hledají. Pletení pomlázek a chození po domácnostech je Angličanům cizí.

Německo
Německo si svátky neumí představit bez kraslic, které jsou pestře malované a vyfoukané či uvařené natvrdo. Na některých místech jsou tyto dny spojené se sportem v podobě přenášení, házení, koulení či rozbíjení vajec. Mezi disciplíny patří hození vejce co nejdál nebo nejvýš, aby se nerozbilo. Zvykem také je, že se majitel domu pokouší přehodit střechu. Člen rodiny chytá na druhé straně. Hod ochrání stavení před bleskem. Tradičním moučníkem bývá i štola. Na slavnostním stole se objevují pečená masa. V předvečer Velikonoc vyrábí děti slaměná hnízda, která rodiče schovávají po domě, kde do nich snese velikonoční zajíček vajíčka. V pondělí se vyráží za hledáním vajec. Dalším zajímavým zvykem je velikonoční strom ozdobený vajíčky.

Norsko
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo další příběhy od Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.

Francie
Ve Francii se říká, že na Velký pátek všechny zvony odletí do Říma, nesouc sebou zármutek z Kristova ukřižování. V Římě jsou požehnány a vrací se zpátky se spoustou čokoládových dobrot a vajíček pro děti. Ty je pak v neděli v zahradách sbírají. Na znamení této tradice ve Francii od Velkého pátku do Velikonoční neděle nezvoní kostelní zvony. Rodinnou tradicí je také válení vajíček z mírného svahu. Ty, které „přežijí“, symbolizují kameny odvalené z Kristovy hrobky.

Itálie
Kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a okolo nich rozmístí nádoby s jídlem. Tradičním velikonočním jídlem je pečené jehně.

Irsko
V Irsku je Velký pátek posvátným dnem. Nesmějí se zabíjet žádná zvířata, nesmí se ani rybařit, pálit nebo opracovávat dřevo. Nikdo se v tento den nesmí stěhovat nebo začínat jakoukoliv práci. Vejce, která jsou v tento den nakladena, jsou označena křížem a každý by měl alespoň jedno takové vejce o Velikonocích sníst. O Velikonoční neděli lidé tančí v ulicích a tak soutěží o Velikonoční koláč. Oblíbenou zábavou je také kutálení vajíček z kopce.

Řecko
V rodinách se slaví a koná se vajíčková bitva, která spočívá v rozbití vajíčka o svého protivníka.

Rusko
Rusové oslavují pravoslavné Velikonoce, vajíčka nosí do kostela, kde si je nechají požehnat a pak je konzumují při slavnostním velikonočním obědě.

Ukrajina
Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně pečen v několika různých velikostech, pro každého člena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je zdobená různými ornamenty – osmiramennými kříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta. I tímto se liší od ruské kuliči – neozdobeného chleba politého sněhem z bílků. Pro pečení paschy se používají speciálně vytvořené keramické formy, v mnoha domácnostech se využívají i různě široké hrnce. Paschu pečeme v pecích na Velký pátek.

Polsko
Pořádají trhy a průvody. Vyrábí palmové listy k uvítání Ježíše Krista, kvůli tomu na květnou neděli mají palmovou neděli.
Pořádají soutěže o nejhezčí palmu.

Rakousko

Ťukají vajíčky o sebe, ten komu neprasklo vyhrál a bude zdraví do dalších Velikonoc. Pečou preclíky. Na zelený čtvrtek jí salát.

Úkol 14: Pleteš pomlázku? Barvíš vajíčka? Pečeš beránka? Napiš nám vaši rodinnou velikonoční tradici a pošli fotku Tvého výtvoru nebo velikonoční výzdoby.

5. TÝDEN

DEN 20: Recyklace

Úkol č. 1: Jaké materiály se dají recyklovat? Jak značíme jednotlivé kontejnery pro určitý odpad?
PLASTY - žlutý
PAPÍR - modrý
BAREVNÉ SKLO - zelený
ČIRÉ SKLO - bílý
NÁPOJOVÉ KARTONY, TETRAPAKY - oranžový
SBĚR BIOODPADU - hnědý
SMĚSNÝ KOUNÁLNÍ ODPAD - černý
ELEKTROZAŘÍZENÍ - červený
KOVY - šedý
POUŽITÝ TUK (OLEJ) - označeno OLEJE
TEXTILIE - speciální kontejner na oblečení
NEBEZPEČNÉ LÁTKY - chemikálie, barvy, minerální oleje

Úkol č. 2: Podívej se na video Otevřené vědy „Plasty kolem nás“ a odpověz na otázky.
A. Co to jsou plasty?
Látky, jejichž hlavní složkou, je uměle vytvořený polymer.
B. Jaká je klíčová surovina pro výrobu plastů?
Ropa
C. Jakou barvu mají kontejnery na plastový odpad?
Žlutou
D. Jak dlouho by se v přírodě rozkládala vyhozená PET láhev?
100 let
E. Kdy vznikl první plastový výrobek a co to bylo?
1862, umělá slonovina na kulečníkové koule
F. Jaký přírodní polymer se podílí na vzniku tzv. bioplastů?
Kukuřičný škrob, polyaktid

Úkol č. 3: Vymysli, popiš, nakresli nebo rovnou vytvoř, jak by se použitá věc v tvém okolí dala využít znovu a jinak. Např. obyčejné konzervy můžeme po spotřebování potravin nabarvit a využít jako malý květináč pro rostliny. (Studenti MjUNI: Tři nejoriginálnější nápady odměníme bodem navíc.)
https://uloz.to/file/TceO75GK16dl/20200414-172801-mp4

DEN 21: Amazonský motýl

Úkol č. 1: Dnes se zaměříme na motýla morfo, který patří k největším na světě. Díky nádhernému zbarvení bývá považován za motýlího krále. Přečti si článek a zodpověz otázky https://bit.ly/2yAF0Lj :
A. Jaké je rozpětí křídel motýla morfo?
6-20 cm
B. Čím jsou jejich křídla zvláštní?
Šupinky pokrývající křídla Morphů odráží světlo určitých vlnových délek, jiné ale dokáže pohltit. Dokáže měnit vlastnosti křídel, aby pohlcovaly a odrážely jiné druhy světla, podle toho, jak teplá křídla zrovna jsou. Tím se také mění jejich barva.
C. Z čeho jsou „postavena“ motýlí křídla?
Chitin
D. Jaká pomůcka by mohla vzejít z výzkumu s motýlem morfo?
Cenově dostupné a lehké brýle pro noční vidění.

Úkol 3: Určitě se spolu shodneme, že mnohem krásnější je pohled na motýla, který si volně poletuje venku v přírodě. Jako pěkná dekorace ale skvěle poslouží i motýl z papíru. Zkus si teď takového motýla vyrobit. A to jako skládanku origami. Budeš potřebovat barevný papír a nůžky.
Motýla přilep na špejli nebo na kolíček, nebo navlékni na bavlnku a zavěs. Ozdob s ním domov a pošli nám fotku.
Návod: www.youtube.com/watch?v=2A7exMoVMws

Bonusový úkol: Popusť uzdu fantazii a připrav sobě i ostatním motýlí svačinu: nachystej si různé druhy ovoce/zeleniny/oříšků a vyskládej je do tvaru motýla. Než se pustíš do práce, pořádně si umyj ruce a pečlivě opláchni i suroviny, které budeš používat. (Studenti MjUNI: Za splnění úkolu dostanete bod navíc.)

Úkol 2: Motýli se často vyskytují v pohádkách, pověstech a nejrůznějších příbězích. Jeden takový pochází právě z Jižní Ameriky. Ten si teď přečti. Není však úplný. Tvým úkolem je pokračovat v příběhu Motýla a hvězdy v obrázku a dopsat konec, a to v maximálním rozsahu 200 slov.

Originální zakončení:
"A motýl… usmyslel si, že se k nim nepřidá, že si prostě nenechá ve své volbě bránit. Proto uletěl z domova do světa. Žil sám a každý den zasvětil své lásce k daleké hvězdě. Létal výš a ještě výš a měl radost, že se ke své milované dostal zase o kousíček blíž.
Cestou dolů na zem se kochal pohledem na rozsáhlé lesy, nedozírné moře, na zasněžené vrcholky vysokých hor. To byla krása! Nic takového nikdy dříve nespatřil. Takový pohled se mu ještě nenaskytl. A nic takového nepoznal ani nikdo z jeho bratrů, kteří kroužili nízko při zemi kolem svíček, luceren a pochodní. Motýl se ke své hvězdě skutečně nikdy nedostal, ale jeho láska mu pomohla dostat se vysoko do nebe odkud poznal kus světa a viděl za obzor, ke kterému jeho bratři nikdy nedohlédli.
Z tohoto příběhu plyne poučení, že láska, třebaže je marná, dodává sílu a odvahu překračovat vlastní meze. Díky tomu je pak možné vzlétnout do závratných výšek, poznat nepoznané a odhalit netušené krásy světa.
A právě v radosti z takovýchto objevů spočívá skutečné štěstí."

Zakončení našich soutěžících:
"… letěl opět za hvězdou. Jeho bratři ho nehledali, protože si mysleli že letěl domů. K motýlovi přiletěl mimozemšťan a povídá tady máš kouzelnou bobuli která tě promění na mlhovinu a můžeš letět za hvězdou. Pochvíli se ale musíš vrátit zpět, nebo budeš mlhovina na pořád. Motýl snědl bobuli a vydal se za hvězdou. Po chvíli se vrátil domů a na hvězdu si už nepamatoval. Ale na nebi byla mlhovina pořád a od té doby máme motýlí mlhovinu."

"…letěl s nimi, i když nerad. Jak tak letěli, uviděl motýl velkou ceduli, na které bylo napsáno: NASA hledá motýlí rekruty k vesmírnému výzkumu motýlů ve vesmíru.
Hned vymyslel plán jak se ke hvězdě dostane. Tak se tam potají přihlásil, aby to nevěděla jeho maminka. O týden později, když byl opět s bratry, se jim nenápadně ztratil a uháněl k raketě. Jen tak tak ho tam ještě pustili, když se motýl usadil u okna raketa odstartovala.
Jak tak letěli uviděl motýl jeho hvězdu a postupně se k ní blížili víc a víc. Když byli téměř u ní všiml si že to není hvězda, ale je to cosi kovového a k tomu byly připojeny další tunely. Celé se to lesklo a byl na tom nápis ISS, motýl sice nevěděl, co to znamená, ale bylo mu to jedno, navlékl si skafandr a byl šťastný, že si může létat kolem té lesklé věci.
A tak tam létá dodnes…"

".... A motýl se potichu vyplížil ven, aby o něm nikdo nevěděl. Řekl si, že dnes zkusí ke hvězdě doletět a tak letěl. Stoupal výš a výš a když už byl na pokraji sil a hvězdu stále viděl v dálce pomyslel na svou maminku a vybavil si její slova, že hvězda je pro něj nedostižná. Ještě se na hvězdu chvíli díval a v duchu se s ní rozloučil. Potom se vrátil zpátky domů za svou maminkou a bratry."

"Ale motýl neletěl s nimi, letěl do Číny na odpal rakety t-939 do vesmíru. Cesta mu trvala 3 dny. Letěl rychle, protože raketa vzlítala už za 5 dní. Když doletěl do Číny a zjistil, že mu ještě 2 dny zbývají, rozhodl se podívat po Číně. Lítal po městech, loukách, až mu zbýval už jen jeden den do startu. Motýl, budeme mu říkat Pepa, plánoval, jak by se dostal do raktery, plánoval dlouho a pomalu se mu začínalo stýskat po domově, ale už byl tak blízko, že vrátit se nemohl. A tak plánoval dál, ale najednou uslyšel šramocení v rohu. Motýl Pepa se bál, ještě nikdy nebyl tak daleko od domova a sám, bál se, že už se domů nevrátí, že ho ta věc v rohu sežere. Tak rychle vzlítl a honem na lustr. Z rohu vylezl malý černý pejsek a volal na Pepu: „Neboj se mě a pojď dolů, já ti nic neudělám.“ Pepa opatrně sletěl dolů a pejsek se ho zeptal: „Ty nejsi odsud, co tu děláš?“ Pepa odpověděl, že je z Česka a že se chce vydat do vesmíru, aby viděl z blízka svou hvězdu a prej jestli pejsek neví, jak se dostat do rakety. A protože je to pěkný příběh, tak to pejsek věděl. „Máš štěstí, zítra před odletem se pořádá konkurz na zvíře, co poletí do vesmíru. Já tam jdu, tak pojď se mnou.“ A tak šli spolu a Pepa se moc těšil a doufal, že ho vyberou. Pan vedoucí si všechny zvířátka seřadila začal výběr. Bylo to napínavé, ale nakonec zvolili - (chvíle napětí) – motýla Pepu. Pepa byl rád, že konečně uvidí svou hvězdu zblízka a bude jí moci vyjádřit svou lásku. Tak se šel připravit na odlet, pak nasedl do rakety a začal odpočet: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – START! Raketa udělala „vžum“ a byla pryč. Ale bez Pepy. Pepa byl totiž na cestě domů, za svou rodinou, protože si uvědomil, že z vesmíru by se nemusel vrátit, ale to on chtěl! Když přiletěl domů, všichni byli rádi, že je zpátky a Pepa jim vyprávěl všechno, co se mu přihodilo. A od té doby lítá Pepa s celou rodinkou na louku, dívat se na hvězdu."

"...jim začal vysvětlovat jak je jeho láska velká, protože bratři se mu vysmívali a nechtěli s ním létat. Motýl si po dlouhých minutách snažení odletěl na vedlejší květinku a začal plakat. „Hvězdo moje! Setkáme se vůbec někdy?“ nářek byl tak silný na emoce, že sama hvězda ho uviděla. Motýl měl nádherná křídla. Hvězda se do něj hned zamilovala a prosila slunce aby ji pustila za ním. Slunce je totiž matka hvězd. Slunce se dlouhé chvíle rozmíšlelo a pak usoudilo: „Když ho miluješ, tak jdi!“ A hvězda neváhala a rychlostí světla padala na zem. Když byla blízko nad zemí, zpomalila a ladně dopadla vedle motýla. Motýl se podíval a hned poznal svoji hvězdu. „Proč jsi přišla? Ztratila jsi něco?“ Ptal se a utíral si slzy. „Miluju tě!“ Odpověděla a bez svolení objala motýla. Motýl byl překvapený, ale pak objal i on ji. Bratři se na ně dívaly s otevřenou pusou. Když začalo svítat, motýl prohlásil: „ Budeme se brát!“ A byla svatba. Přišli motýli z okolí i daleka. Hvězda zářila. Všichni se jí ptaly proč září a ona jen odpověděla: „Hvězdy když jsou šťastné září!“ Kdyby motýl mohl taky zářit, zářil by společně s hvězdou navždy."

"…musel letět s nimi. Když se blížili k vesnici a bratři se blížili ke svým láskám, motýl utekl. Nikdo si ho ani nevšiml. Tak motýl letěl a letěl, až uviděl vysokou horu. „Vyletím na ni, budu blíž k mé hvězdě,“ řekl si. A tak udělal. Byl teď výš než kdy před tím. A protože věděl, že když z hory vzletí a dá do toho dost sil, dostane se nakonec ke hvězdě. Pořádně se nadechl a vzlétl. Letěl a letěl, až doletěl tam, kde ho nic netáhlo k zemi a mohl letět ke své hvězdě. Prý se se zadrženým dechem dostal až ke své hvězdě a od té doby spolu žili šťastně. A večer lze zahlédnout, jak na nebi jejich srdce u sebe svítí."

"...jim uletěl. Protože minulé dny a týdny trénoval let, byl lepší, než jeho bratři.Letěl za svojí hvězdou. Za svou láskou.
Letěl dlouho a už skoro omdléval. Za sebou slyšel hlasy svých bratrů a nešťastné maminky, ale přesto letěl dál. A dál a dál.
Po dlouhém a skoro nekonečném letu, když už myslel, že je na konci svých sil a že umře vyčerpáním, dorazil k cíli.
Jeho vysněná hvězda byla ještě krásnější, než myslel a než se mu zdálo ze Země. Hvězda se na něj usmála a podala mu ruku, aby si celý vyčerpaný na ni mohl sednout. Řekla mu:“Vítám tě tady, motýlku.“ A motýl unavený po dlouhém letu usnul. A spal a spal a spal a hvězda ho chránila ve své dlani.
Když se po dlouhém spánku probudil, oženil se s krásnou hvězdou a žili spolu šťastně až do smrti.
Každou noc je vidíme na nebi jako Motýlí hvězdokupu. Asi spolu mají hodně malých motýlích hvězdiček. :-)"

"...musel s nimi, aby si taky našel nějaké světlo, ke kterému se dá doletět.
První bratr odletěl za pochodní, druhý bratr za lucernou a třetí řekl, aby si taky našel světlo a pak odletěl za svíčkou. Motýl se ale zase snažil doletět ke hvězdě. Nakonec to vzdal. Pak uviděl lampu a za tou pak letěl."

"...opět čekal až bratři odletí. Jako každý den trénoval ze všech sil a moc si přál dolétnout ke své vysněné hvězdě.
Věřil, že se to jednou podaří. Trvalo ještě mnoho dní než měl dostatek sil. Najednou měl pocit, že právě teď se jeho sen splní.
Vyletěl jako vždy a letěl výš a výš, až byl své hvězdě na dosah, ale hodně daleko od domova. Domů se už vrátit sám nemohl.
Hvězda si všimla, jak k ní míří někdo letí. Viděla úžasný třpyt motýlích křídel. Motýl si odpočinul na obláčku a i hvězda se začala
k němu přibližovat. Za chvíli se oba potkali a poznali, že se mají rádi. Motýl chtěl, aby se s ním vrátila dolů k rodině.
To ale hvězda nemohla. Na zemi by zhasla a umřela by. Motýl ji tak miloval, že se rozhodl zůstat s ní na obláčku a žijí tam dodnes."

"letěl s nimi a sledoval, jak každý z nich letí za svým oblíbený světlem. Říkali mu, aby si šel také hledat nějaké své oblíbené světlo, ale on jim řekl, že jeho jediným oblíbeným světlem je ta hvězda. Řekli mu, že kdyby to slyšela jejich máma, že by na něj byla naštvaná ale on je už neposlouchal a letěl prohledávat okolí, aby se podíval, jestli si přece jenom nenajde nějaké své oblíbené světlo. Protože bydleli v lese na mýtince u šlechtického zámku, tak tam bylo světel dost. Jak tam tak létal tak najednou spatřil lucernu, která svítila skoro stejně jasně, jako jeho oblíbená hvězda. hvězdu to sice nahradit nemohlo, ale stejně si to světlo oblíbil. Matka z něj měla radost a od té doby každý večer létal s bratry k zámku a i když létal jen kolem lucerny, nikdy na svou oblíbenou hvězdu nezapomněl a vždy, když měl v noci čas, se podíval na nebe a sledoval tu hvězdu, která ho dříve tak přitahovala."

"...i přes všechny své pocity se je rozhodl následovat. Letěli poměrně krátkou chvíli, než se dostali k vysoké lampě. Zářila skoro tak krásně jako motýlova hvězda. Už už by se k ní motýl střemhlav vrhl stejně tak jako jeho bratři, ale tam kdesi v dáli se zatřpytila jeho hvězda, která ho uchvátila stejně tak, jako když ji viděl poprvé. Zanechal svých bratrů, kteří ztráceli čas obletováním staré pouliční lampy, a vydal se opět za svým nedosažitelným cílem. Tentokrát letěl vysoko. Mnohem výš než kdy před tím. Tentokrát věděl, že se tam dostane. Letěl a letěl. I když mu docházely síly, motýl to nevzdával. Ale co to?! Do cesty mu vpadl jakýsi kámen, kterému se jen stěží dokázal vyhnout. Když letěl kolem, otřel se o něj křídly, ze kterých rázem vymizel všechen barevný prášek... zbyla už jen hnědá. I za tu oběť to motýlovi stálo za to. Po chvíli hvězdu uviděl v celé své kráse. Byl by tam zůstal mnohem déle, ale cesta tam ho natolik vyčerpala, že se musel vrátit domů. Ale byl šťastný, že si splnil svůj sen. Jakmile se vrátil domů, vyprávěl, co se mu přihodilo. Ačkoli maminka neměl radost, motýlovi bratři ho obdivovali. A tak se každý z nich rozhodl překonat podobné výšiny jako motýl. Většina z nich se sice domů vrátila s hnědými křídly bez barevného prášku, ale byli na sebe hrdí, a to je těšilo ze všeho nejvíc."

"...s nimi letět nechtěl a taky neletěl. Místo toho hloubal a bádal, jak by se mohl ke své hvězdičce co nejvíce přiblížit. A tak vymyslil, že když k ní nemůže doopravdy, aby jí vyjádřil své city, tak se rozhodl se k ní přiblížit alespoň pohledem, aby ji mohl obdivovat. Letěl tedy další noci se svými bratry do nedalekého města, kde hledal něco, čím by svou hvězdičku mohl pozorovat. Nic nalézt nemohl, tak se již smířil s tím, že se vrátí s nepořízenou, když v tom uviděl na střeše jednoho domu dalekohled. Hned se k němu vrhl a jelikož byl náhodou nastaven na jeho hvězdičku začal se kochat. PO chvilce se však od dalekohledu zděšeně odtrhl. „Vždyť vůbec není hezká!“ Vrátil se k dalekohledu, protože nemohl uvěřit tomu, že by jeho hvězdička byla tak ošklivá. To ale neměl dělat, jelikož došel hrozivého prozření. To totiž vůbec nebyla hvězdička! To byl hvězdný muž! Když se potom vrátil domů, řekl mamince, že z lásky je nadobro vyléčen a že snad již nikdy nebude milovat. Maminka byla sice ráda, že syna opustila láska ke hvězdě, ale trápilo ji, že syn na lásku zanevřel úplně. Motýl míní, ale život mění…"

"...postavil si raketu MR1 ( Motýlní raketa 1) a odletěl za hvězdou. Ale to nebyla hvězda, byla to Venuše, planeta. Požádal jí o paprsek a měli svatbu na Mléčné dráze. Pozvali i rodiče Venuše a Motýla . Táta Venuše byl Jupiter a její máma Slunce. A taky pozvali i všechny svoje kamarády..."

"..., když se bratři nedívali, vzlétl k obloze. Letěl jen chvíli a v tom uviděl krásnou motýlí holku, která se mu moc zalíbila. Přilétl se k ní blíž, ale tak aby si ho nevšimla. Dlouho se na ni díval, Když v tom zjistil, že už svítá. Proto se rozhlédl kolem sebe, aby věděl, kde je a mohl se zítra za ní vrátit. Když přilétl domů byla na motýla maminka naštvaná. A začali mu hubovat, že si neplní svoje povinnosti a létá tam, kde nemá. Ale motýl jí vysvětlil, že neletěl za hvězdami ale za krásnou motýlicí. A maminka mu dovolila, aby tam příští večer letěl, a seznámil se s ní. Ale musel mamince slíbit, že nepoletí za hvězdami. Motýl to samozřejmě slíbil a večer se vydal na místo, kde vyděl motýlici. Přiletěl k domečku, a motýlice právě vycházela ven. Nevěřícně se na něj dívala a po té se motýla zeptala „dobrý večer, co tu pohledáváte?“ „Dobrý večer, já jsem za vámi přišel, protože jsem se chtěl zeptat, jestli byste mě nechtěla za manžela.“ Motýlice ihned odpověděla „ano, už včera jsem si vás všimla, že jste tu.“ Chytili se za ruce a odešli do jejich domečku. Po týdnu měli svatbu."

"...vylétl nepozorovaně ven a začal stoupat ke své hvězdě. Tu si však všimnul, že hvězda se pohybuje - padala! Rozlétl se za ní. Hvězda spadla přímo do řeky Amazonky, která se proměnila v lávové koryto.
Láva vystřelila vysoko a motýla zasáhla a stáhla do ohnivé řeky. Tak se motýl potkal se svou hvězdou a dopadl stejně žalostně, jako jeho bratři u svíček, pochodní, či luceren.
Láska je totiž čirý nerozum tak, jako tak :-)"

"...se skryl za keřem a bratři bez toho, aby věděli že s nimi letí motýl, letěli dál. Motýl letěl opět na louku a co nejrychleji vzlétl ke hvězdě. Bratři si najednou všimli třpytu křídel, rychle vzlétli za motýlem a na poslední chvíli ho chytili. Odnesli ho domů k matce, která mu pořádně nařezala. Další noc nikam nešel,zůstal doma s matkou, která z něho neztratila oči. Když najednou něco zahřmělo,matka rychle odlétla na to místo, kde byl lovec, který chytil jednoho z bratrů motýlů. Nemohli nic dělat, tak všichni smutní odlétli zpátky domů. O týden později zase jako vždy bratři odlétli, tentokrát zase s motýlem, který se svého snu ještě nevzdal. Snažil se odletět potají od ostatních a taky se mu to povedlo. Zase letěl na louku, kde byla hvězda a letěl k ní. Už zbývalo málo, když v tom vletěl do vesmíru a neovladatelně lítá až do dnes ve vesmíru jako nejjasnější hvězda."

"...se jim svěřil se svými pocity: „Bratři, nechte mne letět za tou mou hvězdou. Vždyť sami víte, co to láska je, a že se jí nemohu bránit.“
Jeho bratr mu na to odpověděl: „Vím, ale s tvojí hvězdou je to jiné. I když ti připadá, že jsi stále blíž, nikdy se nedostaneš až k ní. Je příliš vysoko. Pojď, proleť se s námi.“
Mladému motýlovi se to nezamlouvalo a dále si tvrdohlavě stál za svým. Jeho bratři nakonec svolili, ale letěli raději s ním. Neměli však takový trénink jako on, a tak brzy mířil vzhůru sám.
Tak to chodilo každou noc, až se konečně motýlovo přání splnilo. Doletěl až k ní. Radostí kmital křidélky, které mu spaloval hvězdný žár. Hvězda se na něj ani neobrátila, ať volal jak volal. Kolik úsilí pro ni vynaložil!
Nakonec mohl být rád, že jeho bratři tam pro něj byli, když z oblohy dolů padal. Jeho křídla už nikdy nebyla tak krásná, ale víte, co je zvláštní? Motýl nikdy nelitoval, že se tak snažil, protože tím všem dokázal, že dokáže nemožné."

"...se opět snažil vzlétnout k hvězdě a podařilo se i přes velkou únavu doletět až k hvězdě a tu najednou kouka kde se ocitl a odkud přiletěl jaka je to zajímavá koule a jak dál létěl tím zvláštním prostorem s opatrností viděl i spousty koulí různě velkých a barevných a pohybujících se útvarů a ta hvězda již nebyla to co ho tolik přitahovalo. Lákalo ho prozkoumat tento zajímavý prostor a ty zajímavé koule ale vůbec se mu na nich nelíbilo a zjistil že mu tu chybí rodina. A tak začal hledal kouli která ze které přiletěl.Chvili mu to trvalo a čím dál víc mu bylo teskno až najednou jí uviděl a předčilo to zamilovanost k hvězdě, tak koule se mu zdála překrásná.Už se nemohl dočkat až do ní vlétne a najde svůj domov a uvidí se s rodinou. A tak se i stalo.A od té doby každý den výlétal ven se svými bratry a nakonec létal i s lucerničkou."

DEN 22: Finanční gramotnost

Úkol 7: Popište, jaké povinné a nutné výdaje má Vaše rodina. K řešení tohoto úkolu vám určitě pomůže zeptat se rodičů nebo známých.
Povinné výdaje: elektřina, voda, plyn, splátka hypotéky, pojištění, daně, inkaso, poplatek za psa, nájem, internet
Nutné výdaje: jídlo, oblečení, spoření, doprava, léky, pomůcky do školy, péče o domácí mazlíčky

Úkol 9: Představte si, že si vezmete roční úvěr ve výši 35 000 Kč splatný včetně úroků ode dneška přesně za rok. Roční úrok z tohoto úvěru je 12 % p.a. (úročení je roční). Poplatek za vedení účtu činí 50 Kč měsíčně. Spočítejte, jakou částku zaplatíte na úrocích a poplatcích spojených s tímto úvěrem, a dále celkovou částku, kterou zaplatíte bance. Zamyslete se, zda je podle vás tento úvěr (pro vás) výhodný, či nikoli?
Nápověda:
Úrok = jistina x úroková sazba
Celková částka = jistina + úrok + poplatky

Úroky a poplatky = (35 000 Kč x 0,12) + (50 Kč x 12 měsíců) = 4200 Kč + 600 Kč = 4 800 Kč
Celková částka, kterou zaplatíme bance = 35 000 Kč (jistina úvěru) + 4 800 Kč (úrok a poplatky) = 39 800 Kč
Jak většina ze soutěžících psala, úvěr naptatří mezi ty nejvýhodnější. Lze si půjčit i výhodněji. Ale na druhou stranu, jak psal jeden ze soutěžících, pokud by ty peníze byly nutně potřeba (oprava kotle na teplou vodu např.), spousta lidí by sis tuto půjčku vzala, protože existují i takové, které vyjdou mnohem nevýhodněji.

Úkol 8: Utrácíte vy sami za něco, co není nezbytné? Co to je? Ukažte, kolik peněz byste mohli našetřit, kdybyste místo zbytečných výdajů tyto peníze 3 roky šetřili. Co byste poté s našetřenými penězi udělali? Nakreslete!

DEN 23: Literatura

Úkol 10: Přiřaď k názvu díla autora a literární postavu.
1.Podivný případ se psem
   F. Mark Haddon
   g. Christopher Boone
2. Národní báchorky a pověsti  
   G. Božena Němcová
   f. Smolíček
3. Bylo nás pět
   B. Karel Poláček
   a. Éda Kemlink
4. Společenstvo prstenu
   K. J. R. R. Tolkien
   i. Aragorn
5. Devatero pohádek
   I. Karel Čapek
   c. Kočka Jůra
6. Harry Potter a Kámen mudrců
   L. J. K. Rowlingová
   d. Dudley Dursley
7. Děti z Bullerbynu
   A. Astrid Lindgrenová
   j. Olle a Kerstin
8. Malý Mikuláš
   J. René Gosciny
   e. Vendelín, Celestýn
9. Lichožrouti
   C. Pavel Šrut
   k. Hihlík
10. Alenka v říši divů a za zrcadlem
   D. Lewis Carroll
   b. Srdcová královna
11. Broučci
   E. Jan Karafiát
   l. Janinka
12. Medvídek Pú
   H. Alan Alexander Milne
   h. Kryštůfek Robin


Úkol 11: Vzpomeň si na všechny knihy, které jsi četl/a a napiš nám, kdo a proč je podle Tebe největší hrdina a kdo největší záporák? Napiš nám také, kdo/co je Tvoje vůbec nejoblíbenější literární postava a z jakého důvodu.
Hrdinové:
Harry Potter, Ron, Hermiona, Brumbál a Severus Snape
Thor
Spider-man
Eragon, Safira (Odkaz Dračích jezdců)
Vigo (PAX)
Šarlota (Šarlota a její vysněný kůň)
Robin Hood
Tobiáš Lolness
Randolph Brown

Záporáci:
Voldemort a profesorka Umbridgeová (velmi vyrovnaný souboj v odpovědích) a Smrtijedi
Sauron (Pán prstenů)
Thanos
Galbatorix (Odkaz Dračích jezdců)
Draug (PAX)
Rodrick (Deník malého poseroutky)
šerif (Robin Hood)
Hraběnka (Smaragdový atlas)
Victor Mordrer Wellington (Věk magie)

Oblíbenci:
Katnis Everdeen a Haymitche (Hunger Games)
Bilbo Pytlík (Pán prstenů)
Will Dohoda (Hraničářův učeň)
Zářena (Ohnivá křídla)
Kapitán Bombarďák
Greg Hefley (Deník malého poseroutky)
Viggo (PAX)
Amálka (iPohádka)
Harmen (Plavčíci kapitána Bontekoa)
Harry Potter, Hermiona, Severus Snape
Kačka (Kačka čaruje)
Krteček
Neználek
Joe (Malý miliardář)

Úkol 12: Nachystej si svoji nejoblíbenější knížku, stoupni si před svoji knihovničku a vyfoť se nám. Nebo jen knihu a knihovničku. Necháme na Tobě.

ZKAMENĚLINA: Týdenní úkol

6. TÝDEN

DEN 24: Vulkán

Úkol 1: Zjisti, od čeho je odvozen název sopky „vulkán”? Jaká dvě antická města zničil Vesuv a kdy k tomu došlo?
Název vulkán je podle mýtické báje, podle níž byl Vulkán bůh podzemního ohně a kovářství a sídlil na ostrůvku Vulcano v Tyrhénském moři.
Vesuv zničil Pompeje, Herculaneum i další menší sídla. Stalo se to v roce 79 našeho letopočtu.

Úkol 2: Napiš 5 sopek, které znáš, nebo o kterých jsi již slyšel/a. Poté vyber z níže uvedených možností země, kde bys našel/la jednu nebo více činných sopek.
Etna, Vesuv, Santorin, Krakatoa, Kilimandžáro, Mauna Loa, Hora Fudži, St. Helens, Arenal, Eyjafjallajokull, Sakura-jima, Cotopaxi, Merapi, Mount Teide, Etna, Yellowstone, Hekla, Colima, Mayon, Montagne Peleé, Žampach, Říp, Popocatepétl, Campi Flegrei, Krakatoa, Kilaluea, Klučevskaja, Whakaari, Stromboli, Sierra Negra, Fuego, Katla

Řecko, Rusko, Itálie, Norsko (ostrov Jan Mayen), Island

Úkol 3: Na území ČR byly v geologické minulosti také činné sopky. Vyhledej názvy nejmladších sopečných oblastí v ČR a 2 nejmladší české sopky.
Doupovské hory, České středohoří, oblast Nízkého Jeseníku, Chebská pánev
Komorní hůrka u Chebu, Železná hůrka

Bonusový úkol (1bod): Vytvoř vlastní model sopky (vulkán) z plastelíny a z horninového podloží (břidličná deska, plochý kámen, větší valouny na tácku apod.) Prohlédni si stavbu sopky a inspiruj se např.: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?sopka )

DEN 25: Personalistika

Úkol 4: Jaké charakteristiky by, dle Tebe, měl mít zaměstnanec a jaké zaměstnavatel? Jaké by měl mít vlastnosti, jak se chovat, jaký mít vztah k ostatním, co je důležité pro jeho pozici?
Zaměstnavatel - férový, slušný, spravedlivý, přátelský, mít plán a znalosti, autorita, manažerské a organizační schopnosti, ohleduplný, tolerantní, rozhodný, spolehlivý, profesionální
Zaměstnanec - pracovitý, loajální, bez absencí v docházce, chytrý, ochotný učit se novým věcem, umět dobře vycházet v kolektivu, pečlivý, přesný, znalost cizích jazyků, pracovitý, věrný, kamarádský vůči kolektivu, spolehlivý, flexibilní, talent

Úkol 5: Co je Tvoje vysněné povolání?
Policista, architekt, programátor, výzkumník v oboru geografie nebo historie, účetní, veterinářka, vědec, hasič, lékařka, zubařka, herečka, cvičitelka jezdectví, astrofyzik, jezdkyně koní, profesionální baseballista, učitel, optik

Úkol 6: Představ si, že jsi personalista a hledáš učitele/učitelku (MŠ, ZŠ, SŠ i aprobace jsou naprosto v Tvé režii). Vytvoř inzerát pro tuto pozici. Neopomeň zmínit název pozice, podrobnější informace o náplni a místu práce, požadavky na uchazeče, odměny a benefity a další informace. Inzerát můžeš namalovat nebo vytvořit v programu v počítači. (Studenti MjUNI: Tři nejvydařenější inzeráty odměníme bodem navíc.)

 

DEN 26: Cestovatelská středa - Španělsko

Úkol 7: Dokument v příloze je první část Tvého cestovatelského deníku. Při jeho čtení narazíš na úkoly, které můžeš vypracovat a poslat nám je mailem, tak jako obvykle.

Hlavní město: Madrid
Sousední země: Portugalsko, Francie, Andorra, Gibraltar

- 1. úkol
Jazyk se jmenuje galicijština podle kraje Galicie. Podobá se španělštině a trochu i portugalštině. Srovnat by se to dalo třeba s podobnostmi mezi češtinou, slovenštinou a polštinou.

- 4. úkol
Od 12 let.

DEN 27: UNESCO

Úkol 8: Čím se zabývá nezisková organizace UNESCO? Kdy a proč tato organizace vznikla a kde má své sídlo?
Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.
Hlavním důvodem vzniku organizace, byly katastrofy způsobené druhou světovou válkou. Organizace vznikla podepsáním Ústavy v Londýně 16. listopadu 1945. Sídlo má v Paříži, Francie.

Úkol 9: Kolik členských států dnes UNESCO má, a které byly zakládající? Jaké čtyři země mají největší počet položek na seznamu UNESCO?
UNESCO má 195 členských států a 9 přidružených členů
Zakládající státy: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA.
Nejvíce položek mají: Itálie, Čína, Španělsko a Německo

Úkol 10: Co znamená, když je světové dědictví v ohrožení? A proč se na seznamu těchto památek ocitla Vídeň?
Znamená to, že jim hrozí nebezpečí zániku.
Vídeň se tam ocitla kvůli necitlivým novodobým výstavbám poblíž historického centra města.

Bonusový úkol (1bod): Vyber si jednu z členských zemí (kromě ČR) a vytvoř koláž 4 památek UNESCO, které tě nejvíce zaujaly. Koláž můžeš namalovat, nebo seskládat z fotografií. Nezapomeň uvést název země i jednotlivých památek.

DEN 28: Dinosauři

Úkol 11: Dva z uvedených zvířat nejsou dinosauři. Kteří to jsou?
d) Sanchania
e) Bracharosaurus

Úkol 12: Dinokvíz
a) Lovili pralidé dinosaury?   NE, nemohli je lovit, protože lidé se vyvinuli po vyhynutí dinosaurů.
b) Vyjmenuj 3 období druhohor  TRIAS, JURA, KŘÍDA
c) Jak se bránil Ankylosaurus útokům?  Kostěným "brněním" a na konci ocasu měl kostěnou "palici", kterou se taky bránil.
d) Žili dinosauři na Antarktidě?   ANO, místo ledu tam byly bažiny a pralesy.
e) Co je to fosílie?  Zkamenělé zbytky a otisky již nežijících rostlin a živočichů.
f) Jaká zvířata jsou považována za potomky dinosaurů?   Ptáci
g) Nedaleko kterého českého města byla nalezena tříprstá fosilní stopa teropoda?  Červený Kostelec - lom u Devíti křížů, známý též pod názvem Krákorka

Úkol 13: Zjisti, který masožravý dinosaurus byl největší a doplň u něj rodové i druhové jméno, přirozené prostředí a potravu. Poté stejné informace najdi i u Ichtyosaura, ale připoj také význam tohoto jména a informaci, kde v Brně můžeš najít jeho fosílii.
Spinosaurus aegyptiacus
- žil převážně ve vodě a po souši se pohyboval netypicky po všech čtyřech - obojživelník
- lovil velké sladkovodní ryby, možná se živil i mršinami a lovil možná i živé býložravé dinosaury

Ichthyosaurus communis
- přirozené prostředí voda
- lovil ryby a měkkýše
ichtys - ryba saurus - ještěr
V Brně ji můžeme vidět na Přírodovědecké fakultě MU.

Úkol 14: Dinosauři zažili velký boom i ve filmovém průmyslu. Jaké filmy s touto tematikou znáš? Vyjmenuj alespoň 3 (Nepočítají se díly u stejnojmenné série filmů).
Jurský park, Jurský svět, Hodný dinosaurus, Cesta do pravěku, Doba ledová, Noc v muzeu, King Kong, Putování s dinosaury, Dinosaurus, Země ztracených, Cesta do středu země

7. TÝDEN

DEN 29: Komunikace

Úkol 1: K čemu slouží komunikace (jaké jsou její funkce)? A jakým způsobem se předávaly informace dříve (před moderními technologiemi)?
Komunikací rozumíme vzájemné předávání sdílených významů mezi lidmi, výměnu informací, sdělování a dorozumívání. Slouží k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů.
Funkce komunikace
1)informativní = předávání zpráv
2)instruktážní = dává návod(něco naučí)
3)přesvědčovací = snaží se, aby změnil jiný názor
4)zábavní = pro pobavení
5)další funkce např. upoutání pozornosti

Dříve se informace předávaly kouřovými signály, poštovními holuby, posly, morseovkou, telegrafy, dopisy, nápisy, malbami na zdi, posunky, zvuky, divadelními představeními.

Úkol 2: Přiřaď typy komunikace k jejich popisu.
Verbální = vyjadřování pomocí slov
B)Intrapersonální = vnitřní komunikace jednoho člověka v myšlenkách
C)Masová = jednosměrná komunikace k většímu počtu osob
D)Neverbální = souhrn mimoslovních sdělení 
E)Interpersonální = komunikace mezi dvěma a více jedinci

Úkol 3: Jaké jsou prostředky komunikace u verbální, neverbální a masové komunikace?
Verbální - jazyk, slova, řeč, 
Neverbální - mimika, gesta, postoj, oblečení a upravenost, 
Masová - tisk, televize, rozhlas, internet, sociální sítě, demonstrace

Úkol 4: Pocitová koláž. Tvým úkolem bude neverbálně vyjádřit 6 konkrétních pocitů a pro každý z nich vytvořit fotografii. Všechny fotografie pak spoj do koláže a poděl se s námi. Pocity, které máš vyjádřit: radost, smutek, hněv, zmatek, strach a zamilovanost.

DEN 30: Sociální práce

Úkol 5: Co si představíš pod náročnou životní situací? Jak se v ní člověk může ocitnout a co všechno v ní může řešit?
→ Když někdo přijde o práci, o někoho blízkého, chytí vážnou nemoc atd. Člověk se v ní může objevit nečekaně. Nemá kde bydlet, nemá co jíst, nemůže dělat to co by dělal dřív.
→ Pod složitou situací si automaticky představím člověka, kterého sužuje nějaká nemoc nebo mentální porucha. Člověk se v ní podle mě nejčastěji ocitá po nějaké nehodě (autonehodě, atd...) nebo kvůli zdravotnímu stavu. Takovému člověku může pomoct příspěvek na péči. Což jsou peníze, které odvádí stát nemocnému na léčbu.
→ Ztráta zaměstnání- firma přestane vydělávat a propouští zaměstnance.
Člověk řeší:
   - hledání nového zaměstnání (nebo brigády), registrace na úřadu práce, půjčení peněz od rodiny, prodej věcí - snaha získat alespoň nějaké příjmy
   - přestěhování se k rodině nebo do méně nákladného bydlení
   - snížení ostatních výdajů- např. zrušení dovolené, kupovat levnější věci (drogerie, jídlo), úspora za kulturu
   -důležitý je neustálý režim a kontakt s ostatními lidmi
→ Dětem rodiče vážně onemocní nebo zemřou, ztráta zaměstnání, maminka je sama z dětmi, násilí v rodině,
ztráta bydlení, vyhoření bytu, pomoc cizincům - uprchlíkům, ...
pomoc s bydlením, finanční příspěvek, péče o děti - kontrola, ...
→Úmrtí někoho blízkého, rozvod, vážná nemoc, ztráta zaměstnání, závislost na drogách nebo alkoholu, vyhoření domu.
Může se v ní ocitnout úplnou náhodou, ale i vlastní vinou.
Málo peněz, deprese.
→ Situace, která člověka vyvede z normální životní normy/rovnováhy (nemoc, nehoda, stres, ztráta zaměstnání nebo partnera, úmrtí blízké osoby, návykové látky atd.); člověk se v ní může ocitnout náhodou nebo úmyslně, ale nemusí to být jeho chyba (neštěstí, přičinění někoho jiného atd.); záleží na konkrétní situaci a člověku - někdo se může snažit svou situaci vylepšit (např. dluhy - daný člověk si najde nějaký další způsob, jak si vydělat peníze mimo svou stávající práci...) někdo se s tím smíří a nedělá s tím nic (čímž se může jeho situace zhoršovat) nebo v nejhorších případech spáchat sebevraždu (ale to opravdu v těch nejhorších případech - a rozhodně to není řešení!), taktéž si člověk může najít odbornou pomoc

Úkol 6: Jaké jsou cílové skupiny pro sociální práci? A o koho se sociální pracovníci starají nejvíce v aktuální koronakrizi?
• Práce s jednotlivým rizikovými skupinami. (např. narkomani, bezdomovci...)
• Práce s oběťmi katastrof. (zvaní též jako "krizoví asistenti")
• Práce ve stacionářích
• Práce ve zdravotnických zařízení (např. hospicového typu.)
• Asistence tělesně postiženým
• Práce s rodinou (často s prostředky používajícími psychoterapii)
• Práce se seniory a chronicky nemocnými
• Práce s nezaměstnanými (rekvalifikace, poradenství, atp.)

V době koronakrize se samozřejmě velká pozornost obrací k seniorům a chronicky nemocným, kteří jsou ohroženou skupinou. I nadále ale pečují i o ostatní, pandemie se totiž dotýká všech.

Úkol 7: Jaké vlastnosti by podle Tebe měl sociální pracovník mít?
empatický, vlídný, trpělivý, komunikativní, profesionální, asertivní, s adekvátním vzděláním, hodný, chytrý, přátelský, klidný, mít hranice, otevřený, nadšení, zodpovědný, zodpovědný, obětavý, diskrétní, slušný, dobrosrdečný a ochotný.

DEN 31: Cestovatelská středa - Kuba

Úkol 8: V dokumentu jsou pro Tebe opět připraveny soutěžní úkoly.

Hlavní město: Havana (La Habana)
Sousední země:
Kuba leží na ostrovech, proto nemá žádné přímé sousedící státy. Přes moře a zálivy ale sousedí s Floridou, Haiti, Bahamami, Jamajkou, Kajmanskými ostrovy a Turks a Caicos.
- 1. úkol
Žlutý (tj. zlatý) klíč. Kuba se v době Kolumbových výprav stala klíčem k světu, který byl pro Evropany úplně neznámý a nový: do Ameriky.
- 2. úkol
Jsou tam dva automobily. Jeden vidíme čelně, jeden z boku.
- 4. úkol
Pirát je námořní lupič, který loupí pro sebe. Korzár je ve službách svého panovníka a s jeho souhlasem napadá lodě nepřátelských zemí.

DEN 32: Druhá světová válka

Úkol 9: Co je Mnichovská dohoda? Kteří státníci ji podepsali a co bylo její náplní?
Mnichovská dohoda je dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Říká se jí také "dohoda o nás bez nás", jelikož se jí zástupci naší země nezúčastnili, ačkoliv se jednalo o našem území. Německo díky této dohodě získalo Sudety - pohraničí Československa. Vedlo to ke zničení demokratického Československa.
29. září 1938 ji podepsali Adolf Hitler – Německo, Neville Chamberlain – Velká Británie, Édouard Daladier – Francie, Benito Mussolini – Itálie.

Úkol 10: Která skupina obyvatelstva byla za 2. světové války nejvíce pronásledována? Jaký termín označuje toto systematické pronásledování? A jak s tím souvisí Terezín?
Jednalo se o Židy. Nepřátelství vůči Židům se označuje jako antisemitismus. Pod pojmem holokaust (nebo šoa) se skrývá systematické pronásledování a vyvražďování v období druhé světové války.
Terezín je jedním z koncentračních táborů, kam byli posílání, a kde byli vězněni či vyhlazováni Židé, ale také například Romové, homosexuálové, nebo odpůrci režimu.

Úkol 11: Zodpověz otázky – některé odpovědi najdeš ve videu, ostatní musíš dohledat jinde.
A) Kdo to byl Reinhard Heydrich a jaký byl jeho osud? Co je to heydrichiáda?
Heydrich byl zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava. Byl na něj spáchán atentát v rámci projektu Anthropoid. Heydrichiáda je souhrnný název pro období těžkých represí prováděných německými nacistickými okupanty během druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava ve spojitosti s osobou zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
B) Napiš jména dvou českých obcí, které byly Němci zcela vyhlazeny. A kdo je autorem pomníku, který připomíná tuto událost?
Lidice a Ležáky. V Lidicích se nachází Pomník dětských obětí války, autory jsou Marie Uchytilová a Jiří Václav Hampl.
C) Ve videu byla zmíněna tato jména. Jakou roli jejich nositelé sehráli, s jakými událostmi se pojí? A proč si myslíš, že jsme na ně všechny upozornili?
Jan Opletal - zastřelený student při protinacistické demonstraci 28. 9. 1939
Josef Mašín, Josef Balabán, Václav Morávek - odbojáři, "Tři králové" (sabotážní akce)
Josef Gabčík, Jan Kubiš - atentátníci (atentát na Heydricha)
Uvedli jsme je, proto, že se dokázali vzepřít a bojovat za své ideály a za svoji zemi. Jsou to hrdinové naší historie.
D) Co se skrývá pod zkratkou RAF? A jak souvisí s Čechoslováky?
Vojenské letectvo Velké Británie (Royal Air Force); českoslovenští muži (až 2 500) za ně létali a bojovali
Zajímavý článek: https://www.mzv.cz/london/cz/vzajemne_vztahy_cr_a_spojeneho/osobnosti_cesko_britskych_vztahu/ceskoslovenske_perute_kralovskeho.html 

Úkol 12: Německá nadvláda se projevovala i všudypřítomnou němčinou. Všechna místa měla své německé názvy, přičemž některé z nich určitě znáš i ty.
A) Jaká česká města se skrývají pod německými názvy?
Karlsbad - Karlovy Vary
Budweis - České Budějovice
Reichenberg - Liberec
Brünn - Brno
Pilsen - Plzeň
Iglau - Jihlava
B) Tato tři česká města se po skončení války trvale přejmenovala. Jak se jmenují nyní?
Frývaldov - Jeseník
Falknov nad Ohří - Sokolov
Německý Brod - Havlíčkův Brod
C) Najdi, jak se za války jmenovaly tyto brněnské ulice či náměstí:
náměstí Svobody - Freihetsplatz, Viktoria-Platz
Masarykova - Hermann-Göring Strasse, třída Hermanna Göringa
Kobližná - Krapfengasse
Orlí - Adlergasse
Moravské náměstí - Adolf-Hitler-Platz, náměstí Adolfa Hitlera
D) A jaký byl německý název pro místo/ulici, kde žiješ ty?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_n%C3%A1zv%C5%AF_obc%C3%AD_a_osad_v_%C4%8Cesku

8. TÝDEN

DEN 33: Státní symboly

Úkol 1: Český lev je jedno ze zvířat ve státním znaku. Známe ale jeho původ? Jak už víme, tak pověsti se v naší zemi jen hemží, ale pravda je vždy jen jedna. Z videa zjisti o čem je pověst o Bruncvíkovi a jak se doopravdy dostal český lev na státní znak. A co dalšího ve státním znaku máme?
a) Pověst o Bruncvíkovi:
Hrabě kníže Bruncvík se vydal do světa konat hrdinské činy, ale nejdřív ztroskotal u jantarové hory, pták Noh si ho spletl s jídlem pro mláďata, Bruncvík společně se lvem přemohli draka a stali se přáteli. Poté společně zvítězili nad Baziliškem a Bruncvík získal kouzelný meč a poté šli od vítězství k vítězství a vrátili se šťastně domů, kde Bruncvík pověřil lva, aby vykonával práci ve státním znaku.
b) Pravda:
Vladislav I. dostal od německého krále Fridricha I. Barbarossy jako dík za věrné služby lva. Vladislav nevěděl co se lvem, nakonec jej dal do znaku, druhý ocas lev získal od Přemysla Otakara I. společně se Zlatou bulou Sicilskou.
c) Co další je ve znaku:
4 pole:
2x bílý lev s dvojtým ocasem a zlatou korunkou na červeném
pozadí
1x slezská černá orlice s bílou náprsenkou, zlatou korunkou a (žlutým)
pozadím
1x moravská orlice se vzorem červenobílé šachovnice se zlatou
korunkou a modrým pozadím, 


Úkol 2: Jako každý stát, tak i my máme svou vlastní státní hymnu. Ta naše pochází z divadelní hry od významného skladatele a má dvě sloky. Za státní hymnu se používá ovšem jen první poupravená sloka. Zjisti kolikrát byla přijata za státní hymnu a v jakých letech? Z jaké divadelní hry pochází a kdo je autorem hudby?
Hymna byla přijata třikrát - 1918, 13. března 1990, 1. ledna 1993
pochází z divadelní hry: Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka - autorem je J. K. Tyl
autorem hudby: František Škroup

Úkol 3: A nyní se podíváme na státní symboly. Vyjmenuj a popiš všechny státní symboly České republiky a kde všude se mohou nacházet. Uveď i jak se obvykle vykládá modrý klín na dřívější a nynější vlajce a co značí červenobílá bikolóra.
Velký státní znak:

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

Malý státní znak:
Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Státní barvy (trikolóra):
Bílá,červená,modrá - pod sebou

Státní vlajka:
Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky.

Prezidentská vlajk (standarta):
Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý nápis ‘’Pravda vítězí’’ na červené stuze podložené zlatými (žlutými) lipovými ratolestmi.

Státní pečeť:
Státní pečeť České republiky tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“.

Státní hymna:
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Kde se nachází:
Nacházet se můžou na státních dokladech, úřadech, institucích, prakticky na všem, co by mělo souvislost se státní příslušností nebo se samostatným státem.

Modrý klín:
Dříve to bylo vykládáno jako symbol Slovensko, nyní je to význam Moravy.

Červenobílá bikolóra:
Dřívější vlajka Českého království do roku 1918, kde království vystřídala republika. 

Bonusový úkol (1b): Připomeň si slova naší hymny a výtvarně ztvárni konkrétní verš nebo celou sloku. Můžeš malovat, tvořit, tančit, cokoliv.

DEN 34: České stopy ve světě

Úkol 4: O Češích se říká, že mají zlaté české ručičky. Naše země je tak domovem mnoha skvělých vynálezů, světoznámých značek, či jiných prvotin. Pár z nich jsme vybrali a od Tebe chceme, abys k nim připojil/a autora/zakladatele.
a) Tatra - Ignác Šustala
b) Kostka cukru - Jakub Kryštof Rad
c) Slovo „robot“ - Josef Čapek, jeho bratr Karel Čapek jej poprvé použil v knize R.U.R.
d) Hromosvod - Prokop Diviš
e) Škoda - navazuje na firmu Laurin&Klement(Václav Laurin a Václav Klement), Emil Škoda
f) Kontaktní čočky - Otto Wichterle
g) Lodní šroub - Josef Ressel
h) Oblouková lampa - František Križík
i) Semtex - pardubická Explosie (Stanislav Breber a Radim Fukátko)
j) Daktyloskopie (otisky prstů) - J. E. Purkyně (studium papilárních linií), František Protivenský (pokusné snímání otisků vybraným vězňům), Josef Povondra (první četnická daktyloskopická sbírka v českých zemích)
k) Krevní skupiny - Jan Janský

Úkol 5: Vytvoř trojice z osobnosti (A), oceněné kategorie (B) a ceny, kterou za ni obdrželi (C):
Miloš Forman - režie (Přelet nad kukaččím hnízdem) - Oscar
Věra Čáslavská - víceboj - zlatá medaile na LOH
Jaroslav Seifert - literatura - Nobelova cena
Emil Zátopek - běh na 10 000 metrů - zlatá medaile na LOH
Jan Svěrák - film (Kolja) - Oscar
Jaroslav Heyrovský - chemie - Nobelova cena

Úkol 6: Naše kroky vedly i do Vesmíru. Jak se jmenuje československý kosmonaut, kterým nám zajistil, že jsme byli třetí ve Vesmíru (po USA a SSSR)? A víš, že jsme se podívali i na Měsíc? Apollo 11 s sebou mělo kromě americké posádky také jednu skladbu našeho známého skladatele. Jak se skladatel i skladba jmenují? A proč ji s sebou Američané měli?
Vladimír Remek

Jednalo se o symfonii Novosvětská od Antonína Dvořáka. Neil Armstrong si ji vyžádal, jako vzpomínku na svoje studentská léta.

Antonín Dvořák tuto symfonii složil ve Spojených státech amerických, kde 3 roky žil a pracoval. Říká se jí Novosvětská nebo také z Nového světa. Tak se říkalo Americe po jejím objevení. Američtí kosmonauti na Měsíci vlastně také objevili „nový svět“.

*Poznámka našeho luštitele Vojty: Do vesmíru se podíval i Krteček Zdeňka Milera v rámci poslední mise raketoplánu, konkrétně raketoplánu Endeavour, vzal ho tam astronaut Andrew Feustel.

Bonusový úkol (1b): A zase ta koláž! Představ si, že chceš pomocí obrázků a fotek představit Českou republiku nějakému cizinci. Ukázat mu typická místa, osobnosti, věci, hlášky, filmové postavy, … prostě cokoliv, co je pro tebe typicky české. Koláž nám pošli!

DEN 35: Nářečí

Úkol 7: Česká nářečí se rozdělují do čtyř skupin. Které to jsou a do jakých krajů patří?
1) Česká nářeční skupina
- Karlovarský; Plzeňský; Ústecký; Liberecký; Královéhradecký; Středočeský; Jihočeský; Pardubický kraj, Praha, Vysočina (západní část)
2) Středomoravská nářeční skupina
- Jihomoravský; Olomoucký (jižní část), Vysočina (východní část)
3) Východomoravská nářeční skupina
- Zlínský
4) Slezská nářečí
- Moravskoslezský, Olomoucký (severní část)

Úkol 8: V souvislosti s jazykem a nářečím často narazíme na zajímavé termíny. Pár jsme jich vybrali, ty nám napiš co znamenají.
A) Slang - druh nespisovného jazyka lidí určitého zaměstnání nebo lidí se stejným zájmem
B) Dialekt - nářečí, územně i funkčně vymezený jazyk užívaný na určitém území nebo v určité sociální skupině
C) Argot - soubor nespisovných i vulgárních výrazů přejatých z jiných jazyků užívaný zloději apod., aby byl ostatní nesrozumitelný
D) Neologismus - nové slovo, novotvary, dosud nevžité slovo
E) Hantec - brněnské nářečí, smíšením hanáckým nářečím,němčinou, argotem středoevropským -vídeňským
F) Germanismus - slovo přejaté do jiného jazyka z němčiny nebo podle němčiny v něm vytořený

Úkol 9: Na prvním obrázku jsou na mapě ČR vyznačena nářečí, kterými se zde mluví. Okolo mapy jsou slova, která v rámci úkolu přiřaď ke konkrétnímu nářečí a napiš nám, co tato slova označují v běžné češtině.
1) Podkrkonošská - serce - srdce
2) Severovýchodočeská - pomalejc - pomaleji
3) Východomoravská
4) Valašská - Frgál - tradiční valašský koláč
5) Chodská - faldovky - holínky, holiny
6) Západočeská - candrbál - taneční zábava
7) Středomoravská - cajk - v pohodě, v pořádku
8) Jihozápadočeská - hapina - staré kolo
9) Slovácká - džuzna - jáma, díra
10) Slezská - cukle - pantofle, nazouváky
11) Českomoravská - ulica - ulice
12) Středočeská - lítačka - šalinkarta/tramvajenka/čipová karta

Úkol 10: Na druhém obrázku jsou pojmy psané v běžné češtině (bílá) a pojmy v hantecu (červená). Utvoř správné dvojice.
krchov = hřbitov
fichtl = motocykl
zacálovat = zaplatit
šalina = tramvaj
šlajfka = kravata
kolčit = tančit
vygómat = vymyslet
gróňat = spát
Špilas = Špilberk
pangét = okraj silnice
žmolat = muchlat
skvadra = skupina
Prigl = Brněnská přehrada
šutr = kámen
voháknout = obléci
hercna =  srdce
svišť = dítě
kolo = stokoruna/100,-
rygol = smrad
šnicl = řízek
vegetit = žít
lódna = bedna
Augec = Lužánky (park)
olšovky = nohy
vyžehlit = udobřit

DEN 36: Osvobození a konec války

Úkol 11: Které země se podílely na osvobození našeho území? Kdo a kdy osvobodil Brno? A jaké jméno je spjato s Plzní?
Naše území osvobozovali z východní strany Sovětský svaz a ze západní americká armáda. Mimo sovětské a americké vojáky byli ale přítomni také vojáci z Polska, Rumunska a Belgie. Ale nesmíme zapomenout ani na československé odbojáře.
Brno osvobodil Sovětský svaz, konkrétně je zmiňováno jméno maršála Rodiona Malinovského, po kterém je pojmenováno známé Malinovského náměstí. Brno bylo osvobozeno 26. dubna 1945.
Osvobození města Plzně je spjato se jménem generála George S. Pattona.

Úkol 12: Kdo a kdy osvobodil Prahu? Jaká věc se stala symbolem osvobození Prahy a ve formě památníku byla umístěna na Smíchově? A jak s tím souvisí růžová barva?
Osvobozování Prahy trvalo od 6. do 11. května. Důležité je si ale připomenout i Pražské povstání (5.-9.5.1945), během kterého povstalcům pomohla 1. divize Ruské osvobozenecké armády (ROA) generálporučíka A. A. Vlasova. Rudá armáda dorazila až 9. 5. 1945. V čele stál Ivan Stěpanovič Koněv. Za oficiální datum osvobození Prahy se tak považuje právě 9.5. 
Jako památník na Smíchově byl vystaven Tank číslo 23. Jednalo se o sovětský těžký tank IS-2m. 
A růžová barva? V dubnu 1991 ho výtvarník David Černý přetřel narůžovo, od té doby je znám jako Růžový tank. Mohli jste ho vidět například i v Brně, v roce 2017, kdy byl umístěn u Červeného kostela na Komenského náměstí v rámci výstavy Kmeny 90.

Úkol 13: Kdy a kde podepsalo Německo kapitulaci? Která země kapitulaci odmítla a co následovalo 6. a 9. srpna 1945? A ke kterému datu oficiálně skončila druhá světová válka?
Kapitulace Německa proběhla dvakrát. První akt kapitulace by, podepsán 7. května 1945 v Remeši, ale na žádost Sovětského svazu byla kapitulace podepsána znovu 8. května 1945 v Berlíně.
Kapitulaci odmítlo Japonsko. 6. a 9. srpna 1945 byly na města Hirošima a Nagasaki svrženy atomové bomby. Oficiálně skončila druhá světová válka 2. září 1945

Bonusová otázka (1b): Jaká květina je u nás typická pro dny osvobození? A která původem česká píseň se stala oblíbenou v období druhé světové války mezi vojáky? Například v angličtině je známá pod názvem „Roll out the Barrel“. Jak se jmenuje a kdo je její autor?
Květinou je šeřík.
A píseň se jmenuje Škoda lásky (původně Modřanská polka) a její autor je Jaromír Vejvoda.

9. TÝDEN

DEN 37: České dědictví UNESCO

DEN 38: Euro a Evropská centrální banka

Úkol 3: Grafické provedení prvků na eurobankovkách rozdílných nominálních hodnot připomíná jednotlivé architektonické slohy v evropských dějinách. Popište prvky architektonického slohu, který je vyobrazen na dvacetieurové bankovce. Jaké prvky tohoto slohu na této bankovce vidíte? Jmenujte alespoň jednu památku, která je vystavěna v tomto slohu v České republice.
Architektonický sloh: gotika
prvky slohu na bankovce: vitrážové okno, okna s kružbami, lomený oblouk, opěrný systém, rozeta, gotická madona.
Památka: např. Chrám sv. Barbory v Kutné hoře, Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, Kostel sv. Jakuba v Brně, Hrad Bezděz, Hrad Bítov atd.
Slohy na dalších eurobankovkách si můžete prohlédnout na této webové stránce: https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/eurobankovky-a-euromince/vzhled-eurobankovek

Úkol 4: Nyní si můžete vyzkoušet, jak se inflace počítá. Níže jsou uvedeny tabulky s přehledem položek ve dvou spotřebitelských koších. Jaká byla míra inflace dopadající na zdravotníka Vojtěcha a na babičku Bětku? Setkal se zdravotník Vojtěch nebo babička Bětka s inflační příšerou?
Nápověda: Míra inflace = ( (cenová hladina v roce 2020 – cenová hladina v roce 2019) / cenová hladina v roce 2019 ) * 100; kde cenová hladina je měřena cenou spotřebních košů (ta se spočítá jako součet cen položek v koši).
Pro výpočet inflace je nejprve nutné vypočítat hodnotu spotřebního koše v jednotlivých letech:
Cena spotřebního koše zdravotníka Vojtěcha:
• cena koše v roce 2019 = 20 ks roušek x 1 Kč/ks + 10 ks rukavic x 5 Kč/ks + 10 ks mýdla x 20 Kč/ks = 270 Kč
• cena koše v roce 2020 = 20 ks roušek x 300 Kč/ks + 10 ks rukavic x 40 Kč/ks + 10 ks mýdla x 20 Kč/ks = 6 600 Kč

Cena spotřebního koše babičky Bětky:
• cena koše v roce 2019 = 20 ks těstovin x 29 Kč/ks + 1 předplatné služby Netflix x 300 Kč/ks + 3 ks mýdla x 20 Kč/ks = 940 Kč
• cena koše v roce 2020 = 20 ks těstovin x 30 Kč/ks + 1 předplatné služby Netflix x 300 Kč/ks + 3 ks mýdla x 20 Kč/ks = 960 Kč

Zatímco zdravotník Vojtěch zaplatil v roce 2019 za svůj spotřební koš jen 270 Kč, v roce 2020 zaplatil za tytéž položky 6 600 Kč. Babičku Bětku stál spotřební koš v roce 2019 940 Kč a v roce 2020 960 Kč.

Míra inflace je procentuální změna cenové hladiny (vyjádřené v našem případě hodnotou spotřebních košů) v roce 2020 oproti minulému období (roku 2019).
Míra inflace, kterou zaznamenal zdravotník Vojtěch:
• míra inflace = (6 600 Kč – 270 Kč) / 270 Kč x 100 % = 2 344,44 % => hyperinflace (zdravotník Vojtěch se setkal s inflační příšerou)

Míra inflace, kterou zaznamenala babička Bětka:
• míra inflace = (960 Kč – 940 Kč) / 940 Kč x 100 % = 2,1277 % (babička Bětka se nesetkala s inflační příšerou, tuto výši inflace je možné ještě považovat za splnění kritéria cenové stability)

Úkol 2: Každý stát, který je součástí eurozóny, si navrhuje rubovou (národní) stranu svých euromincí. Zkuste se zamyslet a navrhnout rubovou stranu euromince České republiky, pokud by přijala euro. Svůj návrh nakreslete! (Studenti MjUNI: Tři nejlepší návrhy oceníme bodem navíc.)
Můžete se inspirovat rubovými stranami států eurozóny dostupných na této webové stránce: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/2euro/html/index.cs.html

DEN 39: Cestovatelská středa - Kolumbie

DEN 40: Polygrafie

Úkol 6: Co to tedy ta polygrafie je a čím se zabývá?
Polygrafie je obor, který se zabývá zpracováním a rozmnožováním textové a obrazové předlohy. Tedy zpracování textu a obrazu, jeho následné vytištění a dokončení celého zpracování ať už to úprava do nějaké podoby, nebo jen obalení.

Úkol 7: Polygrafie využívá pro zhotovení výrobků širokou oblast materiálů. Jedná se o materiály od papíru přes textil, sklo až k plechu. A my se podíváme na ten nejčastější – papír. Kdo byl jeho prvním zhotovitelem? Na jaký materiál se psalo nebo tisklo dříve? A z čeho všeho se papír vyrábí?
Papír pochází z Dálného východu, tedy z číny a za jeho ‘’výrobce’’/’’zhotovitele’’ se udává Cchaj Lun (Čaj Lun) a pochází z roku 105 př. n. l.
Jeho využívání předcházel jiný materiál a tou byla zvířecí kůže (pergamen) a nebo papyrus, který naopak pocházel z dřívějšího Egypta a převážně se vyráběl u řeky Nil, kde kvetla rostlina šáchor papírový, ze kterého se vyráběl. Zvířecí kůže byla použita z mláďat ovcí, oslů, koz, vepřů a nebo z hovězího dobytka. Pergamen měl oproti papyrusu vysokou kvalitu, ale musel se dobře skladovat. V dnešní době se pergamen používá třeba pro britské zákony nebo vysokonosné diplomy třeba ve Francii.
Dnešní papír se vyrábí prakticky ze všeho, co se dokáže rozvláknit: hadry, dřevo, bavlna, konopí.. nebo třeba na Srí lance ze sloního trusu. Nejčastější materiál pro výrobu papíru je ovšem buničina, která se získává chemickou cestou nejčastěji ze smrku.

Úkol 8: V ČR existuje už jen jedna jediná ruční papírna pro výrobu ručních papírů a publikací, která byla v roce 2001 prohlášena vládou České republiky za národní kulturní památku. O jakou papírnu se jedná a kde se nachází? Jaká je její dnešní produkce?
Jedná se o ruční papírnu ve Velkých Losinách, kde její vznik sahá až do konce 16. století. Není to první ruční papírna v ČR, ale momentálně už nejspíš jediná se stálou produkcí. V dnešní době z ručně vyráběného papíru vyrábí obálky, kalendáře, tiskopisy, novoročenky, fotografie, svatební oznámení, ale také i státní tiskopisy pro prezidenta republiky.

Bonusový úkol (1b): Vyrob si tiskátko z brambory a pošli nám svůj výtvor! Postup je následující: Bramboru ve ⅔ rozřízni a nech si větší část. Poté si do odříznuté části vyřež obrys, který by si chtěl/a vytisknout (můžeš si pomoci vánoční formičkou). Vyvýšenou plochu nabarvi temperami nebo vodovkami a poté otiskni na papír. Můžeš vyrobit více tiskátek a zhotovit tak celý obraz.

DEN 41: Včely

Úkol 9: Podívej se na video od Otevřené vědy a zodpověz otázky.
1) Vyjmenuj všechny tři členy včelstva a ke každému z nich přiřaď vždy jednu možnost z nabízených charakteristik
Maximální délka života: 8 měsíců, 5 let, 3 měsíce
Maximální počet v jednom včelstvu: 50 000, 3000, 1
Role: Starost o chod celého úlu, kladení vajíček, oplodňování
a) královna - 5 let, 1, kladení vajíček
b) trubec - 3 měsíce, 3000, oplodňování
c) dělnice - 8 měsíců, 50000, starost o chod celého úlu

2) Kolik dní trvá vývoj včely dělnice u dospělého jedince a jakými stádii si během nich projde? Kolik pracovních rolí včela dělnice vystřídá, než se stane létavkou?
vajíčko, larva, kukla, imago (dospělá) - 20 dní
7 profesí - uklízečka, krmička starších larev, kojička mladších larev, stavitelka, skladnice, termostat, strážkyně česna, létavka

3) Co dělnice produkuje z hltanových žláz a k čemu to slouží?
Produkuje mateří kašičku - potravu pro vyvíjející se plody a královnu

4) Kolikrát denně včely vylétají ven a jaké množství květů je třeba opylovat pro zisk 1 kg medu?
3-10 výletů za den, 1 000 000 květů = 1kg

5) Co je největším orgánem včelstva a jaké všechny role plní?
Největším orgánem včelstva jsou plástve, které slouží jako jejich ‘’domov’’, místo pro skladování, prostorovou ochranou, plodovou líheň potomstva, informační síť, informační paměť, obrannou linii proti patogenům

6) Které včelí produkty lidstvo využívá?
lidé využívají vosk, med, mateří kašičku, propolis jako antibiotika, včelí jed

Úkol 10: Která země produkuje nejvíce medu? A jaká další využití má/měl med kromě užití v kuchyni?
Nejvíce medu produkuje Čína.
Med se využívá dále jako léčidlo, působí proti rakovině tlustého střeva, zvyšuje obranyschopnost organismu v těle, zlepšuje trávení, snižuje cholesterol, dále také pro krytí ran, popálenin nebo vředů.

Úkol 11: Přečti si článek a vyjmenuj faktory, které ovlivňují vymírání včel. http://www.bee-careful.com/cz/vceli-zivot/zdravi-vcel/
V prvé řadě jsou to roztoči zvaní kleštící, kteří jsou doteď největším ohrožením pro včely.
Dále pesticidy, které mají  květiny chránit proti škůdcům, ale mají bohužel negativní účinky na včely a ty následně vymírají a to důsledkem toho, že pesticidy působí na jejich nervový systém. Často se stává, že poté co odlétnout z úlu, nemůžou najít cestu nazpět.
Také to může být znečištěný vzduch v přírodě, elektromagnetické záření a změny klimatu, které způsobují dřívější květenství rostlin.

Úkol 12: Proč jsou včely pro lidstvo nesmírně důležité? A jak to souvisí s opylováním?
Včely jakožto ‘’superorganismus’’ se starají opylováním, sbíráním pylu a nektaru nejen o své úly, potomky a královnu, ale také tímto efektem opylování umožňují rozmnožování rostlin. Bez opylování by valná většina hospodářských plodin nenesla plody a do pár let by nebyl dostatek potravy pro ostatní živočichy a ani pro nás, lidstvo.
Rostliny jsou pro nás důležité ještě kvůli jevu zvaném fotosyntéza, při kterém vzniká kyslík, bez kterého bychom nežili my, a vlastně žádný živočich. Včely hrají důležitou roli v udržení života na planetě Zemi. Bohužel jsou v dnešní době opravdu velmi ohroženy, tudíž si zaslouží naši pozornost a péči.

10. TÝDEN

DEN 42: Skrytá reklama na sociálních sítích

DEN 43: Evoluce

Úkol 2: Jak se jmenuje slavný vědec, který spojil pojmy evoluce a přirozený výběr? Na kterých ostrovech a jaké organismy pozoroval?
Charles Darwin; na Galapážských ostrovech; pozoroval živočichy (Darwinovy pěnkavy původně popsal někdo jiný, ale Darwin na základě těchto pozorování sestavil evoluční teorii v kombinaci s přirozeným výběrem, každopádně správná odpověď může být i to, že pozoroval želvy, ptáky (pěnkavy, drozdce), jiné živočichy)

Úkol 3: Někdy evoluce vymyslí stejné řešení i pro vzájemně nepříbuzné organismy. Např. ploutve (resp. obecně tvar těla), které se vyskytují u ryb, ale také u savců (delfín, kosatka, apod). Jak se tento jev nazývá? Najdi alespoň tři takové “výstřelky evoluční módy” a napiš, u kterých organismů, které nejsou vzájemně příbuzné, se vyskytují.
konvergence; např. křídla (hmyz, ptáci, netopýr (savec)), podobnost organismů v různých částech světa (veverky a vakoveverky, vlci a vakovlci), stáčení do klubíčka jako forma ochrany (korýši - svinky, luskoun, pásovec), komorové oko u některých hlavonožců a obratlovců, forma rostlinného těla u pryšce a kaktusů…

Úkol 4: Některé organismy, zdá se, evoluci jako by zaspaly. Jak se říká takovým organismům, které vypadají stejně, jak vypadaly miliony let zpět? Jaké takové organismy znáš? Napadá Tě, proč tyto organismy zůstaly stejné po tak dlouhou dobu?
živoucí fosilie; z živočichů např.: latimérie podivná, haterie, bahníci a z rostlin např. cykasy, jinan, welwitchie; tyto organismy se měnit nepotřebovaly, protože buď se neměnilo prostředí, ve kterém žily, nebo jim tyto změny prostředí vůbec nevadily

Úkol 5: Vyber si nějaké dnes žijící zvíře a nakresli, popiš, vymodeluj, nebo jinak ztvárni, jak by mohl vypadat jeho několik milionů let starý předek (pokud se na to cítíš, ztvárni celou jeho vývojovou řadu, např. po milionu let).

DEN 44: Cestovatelská středa - Peru

DEN 45: Destinace a její logo

DEN 46: Sportovní kvíz

11. TÝDEN

DEN 47: Filmování v Telči

DEN 48: Cestovatelská středa - Venezuela

12. TÝDEN

DEN 50: Zajímavosti z rostlinné říše

Úkol 1: Zkus se zamyslet nad dalšími důvody, proč jsou rostliny důležité, ať už pro člověka, nebo pro přírodu jako takovou.
Vyrábí kyslík (jak už bylo řečeno), zadržují vodu (čili fungují jako její rezervoár plus působí jako prevence povodní), zabraňují erozi, potrava pro ostatní organismy, vytvářejí stín a obecně v horku ochlazují okolí, rekreační a estetická funkce - trávníky na fotbalových a golfových hřištích, parky, zahrady, stavební materiál, textilní materiál...


Úkol 2: Zařazování rostlinné stravy do jídelníčku je důležité, lidé konzumují nejen ovoce a zeleninu, ale také například luštěniny, nebo suché plody. Víš, jak se správně česky botanicky jmenuje rostlina, na které rostou následující plodiny?
• Pistácie - řečík pistáciový
• Kešu - ledvinovník západní
• Kiwi - aktinidie lahodná
• Arašídy - podzemnice olejná
• Vodní meloun - lubenice obecná
• Avokádo - hruškovec přelahodný
• Para ořechy - juvie ztepilá
• Piniové oříšky - borovice pinie
• Nové koření - pimentovník pravý (taky lékařský)
• Polníček - kozlíček polní
• Rukola - roketa setá
• Oregano - dobromysl obecná
• Římský kmín - šabrej kmínovitý
• Bobkový list - vavřín vznešený
• Rebarbora - reveň kadeřavá
• Kaki - tomel japonský
• Hrozny - réva vinná
• Kedluben- brukev zelná

Úkol 3: Rostlinní rekordmani. U každého NEJ napiš, o kterou rostlinu se jedná, můžeš k ní připsat i nějakou zajímavost! Jestli Tě napadá ještě nějaké další NEJ, určitě jej sem napiš!
• NEJvětší květ: raflézie Tuan-Mudae
• NEJmenší květ: drobnička
• NEJvětší plod ve volné přírodě: chlebovník
• NEJvětší plod vypěstovaný člověkem: tykev (taky dýně)
• NEJmenší semínka: orchideje
• NEJvětší semínka: Lodoicea seychelská
• NEJvyšší strom: sekvoj vždyzelená
• NEJrychleji rostoucí rostlina: bambus

Úkol 4: Vypiš co nejvíc názvů rostlin (klidně i hub), které v sobě nesou jméno živočicha, ať už přímo (kočičky jako zvířata i větvičky vrby), nebo nepřímo (KONIklec).
pampeliška, vlčí mák, vraní oko čtyřlisté, muškát, kohoutek luční, mochna husí, hadinec, bršlice kozí noha, ptačí zob obecný, jestřáb, myší ocásek nejmenší, vlaštovičník, kosatec, ječmen myší, tetlucha kozí pysk, muchomůrka, lišky (houba), psí víno, medvědí česnek, šanta kočičí, motýlí keř, holubinky, kozlík lékařský, zaječí zelí, kapradí, kaštan koňský, rákos

DEN 51: Cestovatelská středa - Argentina

DEN 52: Jazyky

Úkol 6: Jazyky se třídí do jazykových rodin, ve kterých se později rozdělují na jazykové větve/skupiny. Níže jsou vypsané konkrétní jazyky, ty každý z nich přiřaď do správné jazykové rodiny, a ty evropské i do konkrétní jazykové skupiny. (Například němčina: indoevropské jazyky – germánské jazyky)

Indoevropské jazyky
 - slovanské jazyky: čeština, ruština, polština
 - germánské jazyky: angličtina, švédština
 - románské jazyky: španělština
 - indoíránské jazyky: sanskrt
 - řečtina
 - keltské: irština

Uralské jazyky: finština, maďarština
Altajské jazyky:
mongolština, japonština
Sinotibetské jazyky
: čínština
Australské jazyky: warlpiri
Indiánské jazyky: kečuánština
Eskymácko-aleutské jazyky: inuitština
Afroasijské jazyky (semitské): hebrejština
Nigerokonžské jazyky: svahilština

Úkol 7: Co je to izolovaný jazyk? Čím je charakterizován? Který izolovaný jazyk můžeme do dnešních dnů nalézt v Evropě? A na jakém kontinentu je nejvíce stále existujících izolovaných jazyků?
Izolovaný jazyk je jazyk, který se nedá zařadit do žádné jazykové rodiny (vytvářejí svou samostatnou jazykovou rodinu). Většinou se tímto termínem označují pouze jazyky, které vznikly přirozeným vývojem.
V Evropě do dnešních dní přetrvává baskitština na severu Španělska.
Nejvíce stále užívaných izolovaných jazyků je v Asii.

Úkol 8: Co je to esperanto? A znáš knihy nebo filmy, pro které byly vytvořeny vlastní speciální jazyky? Které?
Esperanto je jeden z umělých jazyků určený k plánování. Je nejrozšířenějším z několika set existujících projektů mezinárodního umělého jazyka. Přes svou snadnou naučitelnost je výrazově bohatý a existují v něm tisíce překladů i původních děl beletristických i odborných a má rovněž bohaté využití na Internetu.

Středozemě (z knih J. R. R. Tolkiena) - Quenya (kwenyjština), Sindarin
Star Trek - Klingonština
Hra o trůny - Valyrijština, Dothračtina
Avatar - 'vijština
Harry Potter - hadí jazyk
Star Wars - ewočtina

Úkol 9: Mapa, kterou jsme přiložili, ti poslouží jako základ k tomuto úkolu. Vytiskni si ji, nebo pracuj na počítači, vyber si nějaké jednoduché slovo a ke každé zemi napiš jeho jazykovou variantu.

 

13. TÝDEN

DEN 53: Film a cestovní ruch

DEN 54: Cestovatelská středa - Mexiko

DEN 55: Památky UNESCO

14. TÝDEN

DEN 56: Darwinova plavba kolem Jižní Ameriky

DEN 57: Cestovatelská středa - Guatemala

DEN 58: Na louce

15. TÝDEN

DEN 59: Cestování po hradech a zámcích ČR

DEN 60: Cestovatelská středa - Ekvádor

DEN 61: V lese

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info