Přehled splněných úkolů

Řekli jsme si, že by byla opravdu škoda nechat si všechny ty zajímavé odpovědi našich skvělých luštitelů jen pro sebe. A tak přinášíme přehled správných odpovědí, zajímavých poznatků a kreativní tvorby.

1. TÝDEN

DEN 1: Osobnost

Mezi odpověďmi jednoznačně zvítězil Albert Einstein, ale několikrát se objevil i Prokop Diviš nebo Alexander Bell. Nesmírně nám ale potěšily i zmínky o vědkyních!

Albert Einstein (14.3.1879) - teoretický fyzik; teorie relativity; Nobelova cena
"Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná."

Prokop Diviš (26.3.1698) - vynálezce bleskosvodu

Alexander Graham Bell (3.3.1847) - vynálezce mikrofonu, zkonstruoval první telefon, gramofon a audiometr na měření sluchu

Wilhelm Conrad Röntgen (27.3.1845) - objevitel rentgenového záření

Josephine Cochrane (8.3.1839) - vynálezkyně automatické myčky

Adéla Kochanovská (8.3.1907) - jaderná fyzička, průkopnice rentgenografie

Martinus Willem Beijerinck (16.3.1851) - botanik a mikrobiolog, jako první použil termín virus

Georg Simon Ohm (16.3.1789) - fyzik; Ohmův zákon; elektřina

René Descartes (31.3.1596) - filozof, matematik, fyzik;
"Myslím, tedy jsem."

Drobný výběr ze zaslaných portrétů.

DEN 2: Řečtí matematici

Ve videu byli zmíněni tři řečtí matematici:
Thalés z Milétu, Archimédes, Pythagoras

Pokud Tháles změřil, že výška pyramidy je 140 m a základna pyramidy je čtverec o hraně 230 m, jaký je součet délek všech hran pyramidy a jaký je plocha všech 5 stěn pyramidy? (Při práci zaokrouhloval na jednotky)
Součet délek všech hran = 1780 m (1778,4 m)
Plocha všech stěn = 136 160 m (136 252 m2 )

Dva postupy od našich studentů:

DEN 3: Světlo

Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.
A očima studentů:
"Světlo jsou neviditelné čáry, co se rády odrážejí a špiní barvami vše, čeho se dotknou."
"Světlo je záření, nehmotná věc, kterou můžeme vidět pouhým okem, přesněji řečeno nám vidět umožňuje."
"Podle mě to jsou malé částice, pohybující se takovou rychlostí, že se zahřívají a vytváří světlo."
"Já bych popsala světlo asi jako paprsky duhové barvy."
"Já bych světlo zjednodušeně popsal jako opak tmy, záři ze Slunce nebo třeba z lampy."

K rozpouštění čokolády dochází v některých místech více, protože tam jsou kmitny, prochází tudy elektromagnetické vlny a je to místo s výkyvy do extrémních hodnot. Místa kde se nerozpustila jsou uzly, kudy elektromagnetické vlny prochází, ale nabývají nulových hodnot.

Tři nejlepší světelné pozdravy:

 - Morseovka zpracovaná pomocí moderních technologií
 - Šťáva z citronu, štětec a svíčka
 - Slunce a stín

DEN 4: Architekt

Vila Tugendhat je postavena ve funkcionalistickém stylu a architekti jsou Ludwig Mies van der Rohe a Lilly Reich

Důležité charakteristiky architektů, dle odpovědí:
 - fantazie/představivost
 - preciznost, pečlivost
 - ovládání potřebných dovedností (rýsování, práce s programy)
 - znalost matematiky, výpočtů, vzorců
 - nadání
 - prostorová představivost (umění si představit nejen stavbu, ale i její zasazení do okolí)
 - zaměření na účelnost stavby, zamyslet se, co a pro koho staví, k čemu to má sloužit
 - odvaha

Konstrukce mostů v podání našich řešitelů:

DEN 5: Marketing

Co dělá reklamu zapamatovatelnou?
 - hudba
 - součást série (AirBank, T-mobile)
 - vtip, humor
 - úderný, zapamatovatelný slogan (Redbull, Snickers, Kofola)
 - děj
 - grafická podoba
 - otravnost/vlezlost
 - nápaditost
 - kontroverzní téma
 - zapojení známé tváře

Nejčastěji zmiňovanými reklamami byly reklamy od T-mobile a Kofola. Byly odznačovány jako vtipné, zábavné, nápadité a také často prezentované známými osobnostmi.
Další skupinou byly reklamy vyskytující se v sérii, které jsou tudíž snadno rozeznatelné - AirBank, EquaBank.
A poslední velkou skupinou byly reklamy, které jsou vlezlé a člověk se jich zkrátka nemůže zbavit - Alza, XXX Lutz.

Tři nejoriginálnější reklamy od našich MjUNI studentů:

Reklama č. 1 Reklama č. 2

2. TÝDEN

DEN 6: Světová zeměpisná NEJ

Největší a nejmenší světadíl
Asie; Austrálie
Největší a nejmenší oceán
Tichý oceán; Severní ledový oceán
Nejlidnatější stát na světě
Čína
Nejvyšší hora v Asii a v Africe
Mount Everest; Kilimandžáro
Nejdelší řeka
Amazonka
Největší stát dle rozlohy
Rusko
Největší ostrov (a ke kterému státu patří)
Grónsko, patřící k Dánsku
Největší a nejhlubší jezero
Kaspické moře; Bajkal
Největší a nejstarší město světa
Tokio; Jericho
Nejdelší a největší pohoří
Kordillery (=Andy); Himálaj
Nejaktivnější sopka
Kilauea
Nejhlubší bod
Mariánský příkop
Nejstarší národní park
Yellowstone
Největší poušť
písčitá - Sahara; dle srážek (=definice pouště) - Antarktida
Nejstarší deštný prales
Daintree

DEN 7: Dědičnost

Úkol 3: Jaký vědec objevil základní zákony dědičnosti za pomoci křížení hrachu? A jaká místa či instituce jsou po něm pojmenována?
Gregor Johann Mendel
Místa:
- Mendelova univerzita
- Mendelovo muzeum MU
- Mendlovo náměstí
- muzeum Mendelianum
- planetka 3313 - Mendel
- kniha Mendelův trpaslík
- Mendelova nadace
- některé vlaky kat. expres spol. ČD - J. G. Mendel
- Mendelova polární stanice (MU)

Úkol 4: Otevři si stránku v odkazu, projdi si postupně kapitoly Klasické genetiky a zodpověz naši otázku: Thomas Hunt Morgan stál se svými studenty u zrodu nové genetické éry. Narozdíl od Mendela dědičnost zkoumali u živých tvorů. O jakého tvora šlo a jaké základní zjištění z výzkumu vzešlo?
Jednalo se o ovocné mušky - octomilky.
Gen pro barvu očí se fyzicky nachází na chromozomu X.
Prokázal, že geny jsou umístěny na chromozómech a na základě tohoto poznatku zformuloval Morganovy zákony dědičnosti.
Zjistili, že některé geny jsou ve vazbě a dědí se tedy častěji společně, jako by se jednalo o jednu sestavu. Takové sestavy neboli vazebné skupiny identifikovali čtyři a odpovídaly tak spárovanému počtu chromozomů drozofily.

DEN 8: Planety ve Vesmíru

Úkol 6: Vyjmenuj planety naší Sluneční soustavy.
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Úkol 7: Kdo a kdy poprvé vstoupil na Měsíc? Jaký tvor byl první ve vesmíru a jaký na oběžné dráze
21. 7. 1969 - Neil Armstrong (a Buzz Aldrin)
První tvor ve Vesmíru - mušky octomilky
První tvor na oběžné dráze - pes Lajka

Planety našich soutěžících:

Úkol 8: Napiš nám, jak by podle Tebe vypadala Tvoje vlastní ideální planeta. Jak by vypadala, kdo by na ní žil, jaká by tam existovala pravidla, jaké zvyky a tradice. V čem by se lišila od naší Země.

„Moje ideální planeta by byla hodně podobná Zemi. Byla by méně znečištěná a v takovém stavu, v jakém byla, než ji lidé začali ničit. Byla by větší, takže na odlehlých, od lidských měst vzdálených kontinentech by žili živočichové, kteří jsou už na dnešní Zemi vyhynulí (například dinosauři), nebo se na ní – aspoň myslím – nikdy nevyskytovali (draci). Naše Země mi až na pár nedokonalostí vyhovuje, takže moje ideální planeta by byla v podstatě dvakrát tak velká Země, na jejíž jedné polovině by žili lidé tak, jako dnes a na druhé by existovala taková místa, která známe z filmů a hodin dějepisu.“

Bára

„Měla by prstence, byla by na ní hodně slabá gravitace, byla složená z průzračně čistého moře a ze shluků malých ostrůvků s členitým pobřežím pokrytých lesy a oblázkovými plážemi a všichni obyvatelé by žily v míru a pomáhaly si. Žily by na ní lidé a hodně rozmanitých druhů zvířat a rostlin. Bylo by na stále stejné tropické podnebí a atmosféra by byla krásně průhledná.“

Mikuláš

„Kdybych měl svoji vlastní planetu tak by byla samozřejmě planeta kulatá, žily by na ní lidé i mimozemšťané, zvířata apod. pravidla by na ní byla taková že mimozemšťané by nesměli bojovat s lidmi, každá rodina by musela mít psa, každý den by si lidé museli dávat burito a policisté by mohli být i děti. zvyky by tam byly takové.... že by se na vánoce pekl krocan nebo řízek a kapr, ještě by tam byl zvyk takový že by se každé ráno sousedé a lidé měli by společnou snídani apod. a tradice by tam byly takové že by v létě se konali závody v ježdění na tobogánu, pojídání smažených křídýlek a turnaj GTA 5 a že by se každý rok konala ta nejlepší MJUNI soutěž.“

Vojtěch

„Má ideální planeta by byla hodně podobná Zemi. Byla by dvakrát větší než Země, teplotu by měla velice podobnou Zemské, oceány by pokrývaly polovinu planety a měla by prstenec. A přece by měla zásadní rozdíl. Nežil by na ní žádný hmyz, bezobratlí, dravá zvěř a neužitková zvířata. Nerostly by zde žádné plísně, řasy, jedovaté rostliny a plevel. Neexistovaly by zde žádné mikroorganismy a nemoci. Celá planeta by byla pahorkatinou s pláněmi porostlými vybledlou zelenou trávou, řídkými lesy, extrémními horami a velkými řekami. Žili by na ni lidé ve velkých městech na povrchu i v oceánu. Celý svět by byl jeden stát s jedním jazykem, lidštinou. Vládla by jedna volená Rada. Pravidla by zde byla, ale nebylo by jich moc. Lidé by slavili Nový rok, své narozeniny, svůj svátek a Den usmíření Světa. Měli by vyspělou technologii a žili by dlouho a šťastně.“

Tomáš

„Moje planeta by byla placatá a tekla z ní voda. Ze spodu by rostl strom, na kterém by rostlo modré listí. Kolem planety by byla nádherná galaxie.
Žili by na ní hodní,spokojení,sebevědomí a bohatší lidé, kteří by dokázali, to co si přejí a také pro to něco dělají.
Pravidla,tradice a zvyky by tam byly stejný jako na naší Zemi.
Od naší Země by se lišila tím, že by nemohly proběhnout žádné války.“

Erika

„Nicota spojila piškot z 6 vajec, cukru, mouky a prášku do pečiva s krémem který vznikl spojením máselné dráhy, cukrové mlhoviny, a pudinkové supernovy. Došlo k rozdrobovací reakci na kterou navázala fáze kosmického uhňácání. Pak vznikla moje planeta. No, a působením gravitace na sebe planeta natáhla mikročástce kokosového sněhu. Kráter na mé planetě je pozůstatkem po srážce s planetkou pojmenovanou Stěrka 678-90. Sopka vznikla tak, že poté co Stěrka 678-90 utvořila společně s mojí planetou kráter, na Stěrce 678-90 zůstala část krémové kůry LedoviKY 876-09 a ta se působením gravitace otřela o tu mojí planetu. Velihory byly stvořeny náhlým přilepením krémové kůry k sobě protože, krémová kůra je lepivá. Doufám že jste tomu alespoň trochu rozuměli.“

Lucka

„Moje planeta by byla podobná Zemi, akorát by místo modrého moře plného odpadků bylo růžové moře krásně čisté, pevnina by byla hornatá, ale také by na ní byly nížiny, půda by byla bílá, jezdilo by se tam převážně na koních, žádná elektronika!:-) a bydleli by tam převážně zvířata, ale lidé taky. Byla by to hlavně přírodní planeta. Nesměli by se tam vyhazovat odpadky do přírody. Prostě by byla příroda po boku lidí. Ale ta téhle planetě, ve které žijeme se toho asi nikdy nedočkáme😊“

Veronika

„Moje ideální planeta je malá (povrchem o velikosti Ruska) a daňový ráj. Průměrná lednová teplota je 10°C a průměrná červencová teplota je 30°C. Tudíž je shodná s teplotou Toskánska. Je tvořená z dvou kontinentů. Mezi nimi je Platinové moře, které je nazvané platinové kvůli vysokému procentu drahých kovů uvnitř. Okolo ní je velmi členité pobřeží což vytváří dlouhou písčitou pláž. Na jižním kontinentu jsou obří chemické laboratoře financované z největšího daňového ráje v pozorovatelném vesmíru. Je tam Kašpárkova univerzita na které je fakulta chemie, fakulta biologie, fakulta biochemie, fakulta matematiky a fyziky, fakulta medicíny a fakulta informatiky. Sever je především turistický a zemědělský. Okolí oceánu, je ploché a ideální pro jízdy na kole. Vnitrozemí je hornaté a jdou tam podnikat dlouhé a zábavné tůry.“

Ondřej

„Moje planeta by se nijak zvlášť nelišila od té naší, jelikož naše planeta je přenádherná.. jediné, co bych změnila by byli lidé... buď by na mé planetě vůbec nežili nebo by se aspoň při nejmenším chovali hezky k jejich vlastnímu domovu. Mezi lidmi na mé planetě (pokud by tam byli) by byl mír, všichni by si vzájemně pomáhali, starali by se a pečovali o planetu a její další obyvatele. Peníze a moc by pro ně neměli žádný význam a většinu věcí by vytvářeli z přírodních materiálů. Jejich obydlí by mohla být na stromech.“

Ani

„Planeta je opravdu malá, velikostně asi jako Brno, takže bez problému můžete přejít ze severního na jížní pól asi za hodinu a půl. Museli byste tedy chvilku plavat, protože asi 60 % planety je moře. Počasí na mé planetě je naprosto skvělé. Po celý rok je léto, teploty kolem 30 stupnů. Denně se můžete koupat v hezky teplém moři.
Na planetě je 5 ostrovů. Bydlel bych nejspíše na tom největším jako asi 75% obyvatel.
Doprava by byla buď elektroautama nebo jinými dopravními prostředky, které neznečišťují okolí.
Pravidla by byla jako na Zemi, ale recyklace a třídění odpadu by bylo povinné.
Nebyla by tam žádná opuštěná zvířata a nikdo by je také netýral. Nikdo by si neubližoval, nebyly by války a všichni by byli št´astní. Bylo by také víc svátků, například 5. května by se slavil den přátelství se psy, kdy by se sešli všichni majitelé psů společně se svými psy na louce na jednom menším ostrově, hrály se hry, opékaly špekáčky, psi by měli soutěže a dostali by spoustu pamlsků a hraček.“

Honza

DEN 9: Naši prezidenti

Úkol 10: Kolik prezidentů se od roku 1918 vystřídalo ve funkci?
11
Chronologicky: Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, (opět Beneš), Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman
Úkol 11: Víš, kde stála obří kamenná socha Masaryka, která byla za války zazděna, ale později z ní přesto zbyly jen boty? A kdo jsou její autoři?
Rudka u Kunštátu
Autorem je Stanislav Rolínek, za podpory Františka Buriana.
Úkol 12: Kdo se stal prvním prezidentem České republiky a ve kterém roce?
Václav Havel, v roce 1993 - vznik České republiky.
Havel přišel do úřadu po Sametové revoluci v roce 1989, tehdy bylo ale stále ještě Československo.
Úkol 13: Vyber si jednoho z prezidentů (od roku 1918 do dneška) a napiš tři důležité či zajímavé události, které se uskutečnily během jeho působení v úřadu.

Tomáš Garrigue Masaryk

 • 1919 - založení Masarykovy univerzity
 • zavedení volebního práva i pro ženy
 • pozemková a měnová reforma
 • nová měna - koruna československá
 • jazykový zákon
 • 1919 Sedmidenní válka s Polskem o Těšínsko
 • nechal postavit Strahovský stadion
 • zahájil příjezdem na koni Hektorovi VIII a IX. Všesokolský slet v letech 1926 a 1932
 • ústava 1920 - Československo demokratickou republikou
 • zákonem byly zrušeny šlechtické tituly
 • 1923 zahájano vysílání Československého rozhlasu
 • pozemková reforma
 • 1922 Jaroslav Heyrovský objevil polarografii (Nobelova cena za chemii)

Edvard Beneš

 • Podepsal v roce 1935 smlouvu s Francií a SSSR o vojenské pomoci. pomoc SSSR byl podmíněna pomocí Francie.
 • Vydal po válce Benešovy dekrety, které omezovaly práva německých a maďarských menšin.
 • Abdikoval v roce 1938, aby nepřekážel následujícímu politickému dění.
 • Sestavil poválečnou vládu.
 • 1938 - Mnichovská dohoda

Antonín Zápotocký

 • Československá televize zahájila pravidelné vysílání v roce 1953.
 • 1.6.1953 byla provedena utajovaná měnová reforma (zákon o ní byl vydán až třicátého května), která znehodnotila úspory většiny lidí
 • Československo bylo v roce 1955 ve Varšavě začleněno do vojensko-politického paktu zvaného Varšavská smlouva.

Ludvík Svoboda

 • 1968 - Pražské jaro
 • 1968 - Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
 • 1969 - upálení Jana Palacha

Gustav Husák

 • 1989 - Sametová revoluce
 • Zavedení StB

Václav Havel

 • poslední prezident Československa, první prezident České republiky
 •  prezident 1989-2003
 • 1991 vystoupilo Československo z Varšavské smlouvy
 • 1992 došlo k rozpadu Československa na Česko a Slovensko
 • 1999 vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance NATO
 • prosazoval vstup do EU, který se po jeho odchodu z funkce uskutečnil (2004)
 • Česko-německá deklarace z roku 1997, v níž se obě strany omluvily za vzájemně způsobené bezpráví a deklarovaly společné demokratické hodnoty
 • Se svou manželkou Dagmar Havlovou založil Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97,  do které vložil 50 milionů korun. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.
 • vězeňská vzpoura v Leopoldově
 • 1997 film Kolja získal Oscara
 • 4. 2. 1994 zahájila vysílání soukromá TV NOVA
 • vznik strany Unie svobody

Václav Klaus

 • 1.5.2004 vstoupilo Česko do Evropské Unie.
 • 23.5.2010 vyhrála Česká reprezentace mistrovství světa v ledním hokeji.Porazila Rusko 2:1.
 • 20.8.2012 padl absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření, když meteorologové v Dobřichovicích na Praze-Západ naměřili 40,4 °C.

Miloš Zeman

 • První prezident, který byl volen lidmi
 • Udělil 14 milostní, přičemž jedna patřila Kájínkovi, který byl odsouzen na doživotí

DEN 10: Umění

Úkol 14: Vyjmenuj 3 světové a 3 české malíře.
Čeští: Mikoláš Aleš, Josef Lada, Alfons Mucha, Adolf Born, Max Švabinský, Nikola Nováková, Helena Emingerová, Jiřina Adamcová, Zdeněk Burian, Josef Čapek, František Kupka, Josef Lada, Jiří Trnka, Vilém Wünsche, Jan Zrzavý, Františel Gellner, Bohuslav Reynek, Ondřej Sekora, Stanislav Feikl, Josef Šíma, Toyen/Marie Čermínová, Jan Spěváček, Jiří Načeradský, Karel Purkyně
Světoví: Leonarda da Vinci, Pablo Picasso, Michelangelo, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka, Georgia O´Keefe, Vincent van Gogh, Édouard Manet, Claude Monet, Pablo Picasso, Johannes Vermeer, Sempé, Jackson Pollock, Andy Warhol, Pietro da Cortona, Paul Klee, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Claes Oldenburg, Raffael Santi, Sandro Botticelli, Edward Munch, Pieter Bruegel, Gustav Coubert

 

Úkol 15: Co je to impresionismus? Kdy vznikl a co je pro něj typické? Vyjmenuj tři zástupce.

Umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě (plenér), kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem).
Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Mary Stevenson Cassattová, Van Gogh, Camilleca Pissarro, Paul Cézanne, Antonin Slavíček, Paul Gauguin, Joža Uprka
Václav Radimský, Charles Dauligny, Gustave Courbet, Alfréd Sisley, Camille Corot

 

Úkol 16: Prohlédni si obraz. Napiš nám název obrazu, autora, a styl, ve kterém je namalován. Připoj i název série a ostatních obrazů, které v sérii jsou.
Topaz, Alfons Mucha, secese

Série Drahé kameny: Topaz, Rubín, Ametyst, Smaragd

Soutěžící se nechali inspirovat díly známých malířů a zde jsou jejich originální díla:

3. TÝDEN

DEN 11: Domácí mazlíčci

Petr Nárožný se ujal v roce 2001 vypravěčské role u jednoho českého animovaného televizního seriálu. V příběhu se rodina ujímá opuštěného štěněte bernardýna, aby nakonec zjistili, že to vlastně vůbec žádné štěně není! O jaké zvíře se jedná, jak se jmenuje a kdo je autorem knihy, která byla seriálu předlohou?
Jedná se o žirafu Aminu z knihy Pučálkovic Amina od autora Jindřicha Plachty.

Vytiskni nebo namaluj našeho maskota Juniora, originálně ho vyfoť s Tvým mazlíčkem a pošli nám fotku.

DEN 12: Dějiny České země

Úkol č. 4: Napiš nám, jaké dva významné české knížecí rody vládly České zemi do roku 1437. Znáš nějaké významné postavy spojené s těmito dvěma rody? Vypiš nám alespoň dvě postavy ke každému rodu.
Přemyslovci - Přemysl Otakar I., Bořivoj I., sv. Václav, Přemysl Otakar II., Břetislav II., Bořivoj II., Vratislav II., Eliška Přemyslovna
Mojmírovci - Mojmír I., Rostislav, Svatopluk I., Mojmír II.

uznáváme i Lucemburky, kteří sice nebyli knížecí rod, ale druhou vládnoucí dynastií celého našeho území
Lucemburkové - Karel IV., Zikmund Lucemburský, Jan Lucemburský


Úkol č. 5: Podívej se na video série Starých pověstí českých: O Čechovi a zodpověz otázky. Jak zní název hory, na kterou praotec Čech vystoupal? Kdo je podle pověsti české Lech a kam se vydal?
Praotec Čech vystoupal na horu Říp.
Lech je bratr praotce Čecha a vydal se na území dnešní Moravy a Polska.

Úkol č. 6: Napiš nám, v jakém století žil král Karel IV. a jaké památky byly vybudovány za jeho vlády? Jednu z těchto památek si vyber a namaluj/postav/vytvoř.
14. století
Karlštejn, Karlova univerzita, Karlův most, Katedrála sv. Víta, Hlavní město Praha, Pražský Hrad, Emauzy, Kostel panny Marie ( Dostavěn díky Karlu IV.), Vyšehrad, Tepenec hrad, Radyně, Hrádek u Purkarce, Chrám Panny Marie Sněžné, Montecarlo, Karlovy Vary, Nové město Pražské, Klášter Pustiměř, Karlův most, Kašperk, korunovační klenoty

DEN 14: Tělesná a duševní hygiena

Úkol 8: Rozděl následující zásady hygieny do skupin (1) osobní hygiena, (2) intimní hygiena a (3) duševní hygiena (v kategoriích je stejný počet zásad):
Osobní hygiena - umývání rukou po příchody ze školy, používání mýdla, čištění zubů, použití deodorantu
Intimní hygiena - sprchování každý den, pravidelná výměna spodního prádla, zvýšená hygiena při menstruaci, oplachování vnějších pohlavních orgánů
Duševní hygiena - dostatečný spánek, správné dýchání, relaxace, pohybová aktivita


Úkol 9: Na základě zhlédnutí videa odpověz na následující otázky.
Proč je pohyb důležitý?
Pohyb je dobrý pro správný růst člověka, pro vývoj našeho mozku, naše srdce, pro udržení správné hmotnosti, odolnosti proti nemocem a taky pro dobrou náladu.


Co nám ukazuje pyramida pohybu?
Pyramida pohybu nám ukazuje jak dlouho a jak namáhavě bychom se měli každý den hýbat.

Jak se na našem těle projeví pohyb, který řadíme do 3. patra?
Ani se nezadýcháme a nezapotíme.


Jak dlouho trvá pohyb ze „špičky“ pyramidy?
Pár vteřin


Kolik minut bychom měli věnovat lehkému pohybu
90 minut


Úkol 10: Vytvoř myšlenkovou mapu k tématu Duševní hygiena. Zamysli se, jak člověk bojuje se stresem nebo strachem. Jaké aktivity pomáhají Tobě? Co Ti vždycky zlepší náladu?

DEN 15: Moravský kras

Úkol 11: V Moravském krasu je přes 1600 registrovaných jeskyní. Vyjmenuj pět z nich, které jsou veřejně přístupné. Napiš také dva jeskynní systémy, které patří mezi nejdelší v ČR, a to včetně jejich délky.
5 veřejně přístupných jeskyní - Sloupsko-šošůvská, Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Výpustek
Nejdelší jeskynní systém - Amatérská jeskyně (40 km)
Druhý nejdelší jeskynní systém - Býčí skála-Rudické propadání (13 km)

Úkol 12: Kdo a kdy objevil Punkevní jeskyni? Jaká řeka jí protéká a jaké další toky v Moravském krasu najdeme?
Karel Absolon, 1909-1933
Punkva, dále v severní části Sloupský potok, Bílá voda, Říčka,
Střední část - Jedovnický potok, Křtinský potok
Jižní část - Ochozský potok, Hádecký potok, Hostěnický potok

Úkol 13: Moravský kras je nejvýznamnějším zimovištěm kterého tvora? A kolik druhů zde můžeme najít?
Netopýr, 24 druhů (z celkových 27 druhů na území ČR)

Úkol 14: Jaké pohádky a filmy se natáčely v prostředí Moravského krasu? Vyjmenuj alespoň 3.
Sedmero krkavců, Sněžný drak, Korunní princ, Četnické humoresky, Labyrint, Les mrtvých, Definice lásky, Hodinářův učeň, Tajemství lesní země, Bohunka, Kamenný klíč, Tajemství dešťového pokladu, Nehoda, Království potoků, Pohádky a pověsti Moravského krasu, O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech, 

Bonusový úkol: Dno propasti Macocha je jediným místem výskytu jedné velmi vzácné rostliny. Jak se jmenuje?
kruhatka Mattioliho
a červ Bythonomus absoloni, jak poznamenal jeden náš student!

4. TÝDEN