2. Historie vaření

Úprava potravin umožnila člověku posunout se dále a je tedy s námi již velmi dlouho. Původní techniky zahrnovaly primárně přímou úpravu ohněm a později i varem. Jak se ale vyvíjel sám člověk, jeho schopnosti a dovednosti, vyvíjelo se i vaření a proces úpravy potravin. Tento vývoj opět umožnil lépe zpracovat a využít některé živiny či některé potraviny zakonzervovat pro pozdější využití. Opravdu platí sůl nad zlato? Proč už v dnešní době kvašení neboli fermentace není tak „cool“ jako dříve?

Úvod tématu
1. Význam vaření v evoluci člověka
3. Životní styl a zdraví

Z textu předchozí kapitoly vyplývá, že příprava pokrmů má v lidském vývoji opravdu hluboké kořeny, a právě díky tepelnému zpracování živin z velké části vděčíme za naši inteligenci! Jednotlivá odvětví zpracování potravin se vyvíjela různě v různých částech světa v závislosti na míře rozvoje jednotlivých civilizací a dostupných potravinách. Od dob vzniku prvních států byla pro vládnoucí vrstvy profese kuchaře známkou blahobytu a bohatství. Následný rozvoj gastronomie a kulinářství umožnilo materiální zajištění těchto vrstev a přístup k široké škále potravin. Metody používané při vaření a zpracování potravin současně podpořili běžní lidé, kteří museli být často kvůli omezeným prostředkům a potravinám mnohem vynalézavější. Je důležité zmínit, že potraviny, techniky vaření a jednotlivé pokrmy vznikaly na různých místech v různé době. Ty se dále rozšiřovaly migrací obyvatel (pohyb s cílem usadit se) a prolínáním jednotlivých kultur. Pouze několik desetiletí zpět nám bylo umožněno si pravidelně dopřávat potraviny či pokrmy z druhé strany planety díky lodní a letecké dopravě. V této kapitole si představíme historické souvislosti před rokem 0, které umožnily úpravu potravin posunout na další úroveň.


Od spálených potravin k chutným pokrmům

Vrátíme-li se na chvíli zpět k Homo erectus, který zřejmě jako jeden z prvních ochutnal „pečené maso“, musíme všichni uznat, že tepelná úprava potravin pomocí lesního požáru se objektivně jeví velmi nepraktickou. Jakmile tehdejší člověk ovládnul oheň, vaření byla jediná správná cesta, jak zkvalitnit jídelníček. V porovnání s dnešní gastronomií byly začátky vaření nejspíš velmi jednoduché. Úprava pravděpodobně zahrnovala zpracování syrového masa a rostlinných plodin na rozpáleném kameni nebo opékání na dřevěné rožni. Pro konzervaci potravin na pozdější uschování se začalo využívat uzení a sušení. Tepelná úprava zároveň umožnila eliminaci některých toxinů a pravděpodobně i parazitů. Protože v té době ještě sůl nebyla používána a pro vaření se pravděpodobně nepoužívaly ani žádná další dochucovadla, tak samotná vůně teplem zpracovaných potravin musela našim předkům posloužit jako dostatečné lákadlo k jídlu. Ačkoli člověk tehdejší doby překonal díky hladu leckteré překážky, které by pro dnešního člověka často byly nepřekročitelné.

Přestože jsou naši předci ve svých kuchařských dovednostech často spojováni právě s voňavým steakem, většinu tehdejšího stravování tvořily rostlinné potraviny. Ulovit zvíře totiž nebylo nic jednoduchého!

Bez popisku

 Otázka: Zaslechl jsi někdy o Paleo dietě nebo Raw dietě (neboli syrová strava)?

V podstatě se nejedná o nic nového! Jedná se o přístupy velmi staré a jejich podkladem je strava právě našich předků z období stovek tisíc až milionů let zpět. Za toto dlouhé období se již člověk přizpůsobil tepelně zpracované stravě a je pro něj výhodnější právě kvůli energetickému zisku a využitelnosti některých živin (zejména bílkovin). Podobně jako vyšší potřeba sacharidů kvůli většímu mozku v porovnání s Homo erectus. Cílené vynechávání některých potravin nebo jejich konzumace v syrové podobě tak může mít za následek nedostatek energie či některých životně důležitých živin. Tomu, jak by mělo vypadat stravování člověka, aby si zajistil dostatečný příjem živin, se věnují následující kapitoly.

Vůně pokrmu je velice důležitá, jelikož centra mozku, která na pachy reagují jsou vývojově velmi stará a odezva mozku je proto silná, ať už se jedná o příjemné vůně či nepříjemné pachy. Proto například tepelně upravené maso či koření přidané do pokrmu láká všechny v okolí k jeho ochutnání a vyvolává pocity hladu. Naopak zapáchající potraviny mohou vyvolat úplný opak, tedy nechuť až nevolnost (vzpomeň si, jak silně zapáchá zkažené maso nebo svačina zapomenutá v krabičce od rodičů). V dobách, kdy jídla bylo nedostatek a jeho hlavní rolí bylo poskytnout tělu dostatek energie pro běžné denní činnosti a přežití, musel být okamžik, kdy oheň uvolnil ze syrových potravin příjemnou vůni opravdu zlomový (taková vůně možná naše předky přesvědčila k ochutnání zvířecí oběti tehdejších požárů!). Zároveň je velmi zajímavé, na kolik si člověk dochoval takto vývojově starý smysl jako je čich, který v období hladu člověka velice silně pobízí k jeho ukojení, když ucítí něco lákavého!

„Dá se tedy říci, že opékání špekáčků na ohni a grilování masa, hermelínu či zeleniny na grilu je velmi přirozený návrat ke kořenům!“


Vznik některých kuchařských procedur

Teprve v období před 17 tisíci let se objevují keramické nádoby, které umožňovaly sofistikované vaření. Do té doby bylo běžné vaření pomocí vodního varu možné pouze v jílových nádobách či vyhloubených kamenech. Tato forma úpravy potravin byla v našem vývoji rovněž velmi důležitá, protože se jednalo i o jistou formu socializace, kdy se tehdejší tlupy scházely u společného ohně se ohřát, najíst a pohovořit mezi sebou. Úprava varem rovněž zbavovala vodu a potraviny škodlivých látek, bakterií a parazitů. Jídlo se tak postupně začínalo stávat nejen výživnějším, ale i bezpečnějším. Metoda dušení měla v té době podobu zabalení potravin do vlhkých listů a následný ohřev u ohně. Člověk postupně přichází s dalšími a dalšími vynálezy, které jsou historickým dokladem vzniku zemědělství (například srp pro sklízení rostlin), společně s cílenou kultivací a šlechtěním planých rostlin pro větší výnos plodin. Díky pazourku, který byl používán nejen pro výrobu nástrojů, je nyní i založení ohně mnohem jednodušší. Tehdejší člověk pomalu ale jistě začíná být na vrcholu potravního řetězce!

Dřevěný srp s využitím pazourku z období neolitu tvořil základní prvek pro rozvoj zemědělství a efektivní zpracování pěstovaných rostlin.

Velmi důležitý materiál typický pro dobu kamennou. Objevení pazourku vedlo k vývoji celé řady nástrojů, které člověku zjednodušily práci, zefektivnily lov a také obranu člověka před zvěří či protivníky, a rozdělávání ohně.

Rozdělávání ohně pomocí pazourku

Shlédnutím následujícího videa si můžeš udělat představu o tom, jak naši předkové rozdělávali oheň pomocí pazourku a pyritu, hojně se vyskytujícího minerálu s vysokým podílem železné rudy.

Rozdělávání ohně křesáním.

Rozvoj zemědělství rozšířil nabídku dostupných potravin, ale před využitím soli, koření a bylinek pro ochucování pokrmů by se o jejich chutnosti dalo polemizovat. Toto „plané“ období bez dochucovadel přitom trvalo na poměry vývoje člověka velmi dlouho. Počátky vaření sledujeme zhruba v období před 2 miliony let, ale využití soli pro dochucení pokrmů nebo konzervaci se datuje až v období kolem roku 6 tisíc př. n. l. Dá se proto říct, že rozmach gastronomie jako takové nastává až v období neolitu neboli mladší doby kamenné (8 až 5 tisíc let př. n. l.)! Sůl byla v této době natolik cennou surovinou, že se dokonce používala i jako platidlo. Sůl nad zlato považovali například starověcí Řekové, Římané a Chetité. Hebrejci a národy v oblasti středního východu solí dokonce stvrzovali smlouvy. V dnešní době lednic a mrazniček pohlížíme na sůl čistě jako na ochucovadlo. Sůl však ve vývoji člověka sehrála opravdu důležitou roli. Konzervace potravin a prodloužení jejich trvanlivosti bylo do té doby velmi omezené. Sůl umožnila uchovávat některé potraviny přes celou zimu, kdy bylo potravy nedostatek.

Rané civilizace se formovaly kolem vzniku různých řemesel, které zahrnovaly i přípravu potravin. Některé základní potraviny jako chléb vyžadovaly pomocnou ruku celé skupiny lidí, jelikož jeden člověk nebyl schopen současně vypěstovat, sklidit a zpracovat pšenici, namlít její zrna v mouku, zpracovat v těsto a následně upéct chutný a výživově bohatý chléb. Mlýn či pec vlastnila pouze hrstka lidí, jelikož se v té době jednalo o velmi pokročilé nástroje a prostředky, které byly konstrukčně složité a taky drahé. Zároveň pečení chleba vyžaduje vysokou teplotu, a tedy i spotřebu paliva. Větší smysl tak dávala výroba většího množství pecnů (bochníků). Chléb proto lidé častěji směňovali za jiné produkty a výrobky a později i peníze podobně jako dnes. V tehdejších obydlích si lidé připravovali spíše chlebové placky, které nevyžadují dlouhé pečení při vysoké teplotě, a je možné je připravit jednoduše v nádobě či na rozpáleném kameni.

Chléb je zároveň velmi dobrým příkladem potraviny, u které se člověk naučil využívat procesu fermentace neboli kvašení. Podobně jako u výroby piva či vína (nebo jiného ovoce určené k tvorbě alkoholických nápojů) i zde se setkáváme s alkoholovým kvašením. Kvasinky ze vzduchu se po kontaktu se směsí mouky a vody „pustí“ do cukrů obsažených v mouce (chápej, začnou cukry v mouce štěpit pro zisk energie ke svému vlastnímu životu). Právě proces štěpení sacharidů kvasinkami nazýváme kvašením. Vedlejším produktem této přeměny cukrů jsou oxid uhličitý a alkohol. Pružnost těsta zároveň umožňuje tvorbu bublinek vyplněných oxidem uhličitým a po upečení tak vznikne nadýchaný chléb.

Bez popisku

 Otázka: Věděl jsi, že výroba piva a kváskového těsta na pečení se od sebe v prvních fázích přípravy až tak neliší?

Oba procesy totiž zahrnují účast kvasinek a alkoholové kvašení. Zatímco u piva je žádoucí, aby ve výsledném produktu byl určitý obsah alkoholu a kvasinky zde slouží jako prostředek pro jeho získání z cukrů v ječmenu (či jiné obilnině). U chlebu hrají kvasinky důležitý faktor v přeměně těžko stravitelných složek pšenice ve snáze stravitelné (tedy dobře využitelné jako zdroj energie pro přežití) a tvorba bublinek oxidu uhličitého zároveň dělá chléb lahodným. Alkohol je v chlebu spíše nežádoucím produktem, který se ale pečením odpaří.

Čokoláda jako produkt kvašení

Když ještě chvíli zůstaneme u kvašení, jehož produkty ne vždy přijdou všem zrovna cool zejména svou specifickou vůní (nebo zápachem?). Věděl jsi, že tvá oblíbená čokoláda je produktem kvašených kakaových bobů? Ano, je to tak! Poté, co jsou kakaové boby vyloupány z kakaových plodů, musí projít několikadenním procesem kvašení. Tento proces zajistí charakteristickou vůni a chuť kakaového prášku, které se z bobů připravuje po jejich usušení a namletí.

Historie pěstování a využití kakaa sahá až do období 4 tisíc let př. n. l., kdy Májové pěstovali kakaové boby na přípravu posilňujícího nápoje. Jeden kakaovník za rok vyprodukuje až 80 takových plodů s obsahem 30-40 kakaových semen – bobů.

Podívej se na kompletní proces výroby od kakaového bobu až k čokoládě.

Podobně jako se v dávné historii těžko ohraničují jednotlivé druhy Homo, je těžké přesně datovat jednotlivé technologické postupy v kuchyni a používání jednotlivých potravin, jelikož tyto milníky se odehrávaly často nezávisle na sobě v různých koutech zeměkoule. Podle archeologických nálezů je ale velmi pravděpodobné, že vaření piva se objevuje v období před asi 10-13 tisíci let v Mezopotámii, zatímco pečení chleba až v období přibližně 4 tisíc let př. n. l. V tomto případu slepice a vejce bylo pivo nejspíš dříve než chleba!

Vybrané historické milníky ve vývoji člověka a jeho stravování

V dnešní době celosvětového obchodu a propojení jednotlivých kultur je opět těžké si představit fungování našich předků a starověkých civilizací. Představ si ale na chvíli, že je tvůj jídelníček omezený na několik málo potravin. Například hrách, ječmen, ryby, bobuloviny z lesa a jiné divoké plodiny, velmi výjimečně pak vejce či maso. Jakýkoli objev nové potraviny či metody musel v té době představovat hotový zázrak. Podobně jako když Homo erectus poprvé ucítil vůni opáleného masa, jak překvapený musel člověk být, když poprvé ochutnal chléb, kakao nebo sůl! Právě pestrost jídelníčku a nové metody zpracování potravin umožnily člověku snížit problémy s nedostatkem energie, rozšířila se nabídka potravin s obsahem vitaminů a minerálních látek atd.

Na obrázku je velmi zjednodušené schéma historických milníků ve vývoji lidského stravování před rokem 0, které člověku jednak přinesly zásadní metody získávání a úpravy potravin, nebo jejich objevení bylo natolik významné, že jejich význam přetrvává dodnes (například kakao a čaj).

O historii vývoje vaření by se dalo napsat mnohem více, než se do této kapitoly vejde. Nicméně ty úplně nejdůležitější metody, které využíváme k vaření dodnes se sem vešly. Když se podíváme na úplné základy vaření (a v jednoduchosti je krása), pak oheň (či jiný zdroj tepla), hrnec nebo pekáč, voda a syrové potraviny jsou vše, co potřebujeme k dobrému pokrmu! Pak už stačí pouze vědět v jakém poměru a kdy smíchat suroviny, jak dlouho je zahřívat a jak je dochutit.

„To teda vůbec nechápu, proč dnes lidi méně a méně vaří, když je to tak jednoduché?“

Historická osmisměrka

Najdeš všechny pojmy související s historií vaření a vývojem člověka? Pro označení hledaného slova je třeba kliknout na první a poslední písmeno.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info