4. Telč - Perla Vysočiny

Kdo se podílel na renesanční podobě Telče? Kdy a jaké kulturní bohatství Telče bylo zapsáno na Seznam světového dědictví? V čem spočívá výjimečná hodnota kulturního dědictví? Telč jako hvězda stříbrného plátna?

Úvod tématu
3. České dědictví
5. Jezuitská kolej v Telči

V této kapitole se zaměříme na konkrétní památku zařazenou na Seznam světového dědictví. Telč společně s Českým Krumlovem a Prahou patří mezi první, ve stejném roce, zapsané památky UNESCO. Velkolepý celek tvořený zámkem, církevními stavbami a měšťanskými domy je na seznamu památek s mimořádnou celosvětovou hodnotou od roku 1992.


O Telči

Celkový pohled na Městskou památkovou rezervaci Telč

Město se nachází v jižní části Českomoravské vrchoviny pod nejvyšším vrcholem Javořice v kraji Vysočina, na historické hranici Čech a Moravy, blízko pramene řeky Dyje. Na základě údajů Českého statistického úřadu zde v roce 2020 žilo 5 257 obyvatel.

Každý rok město navštíví přibližně 300 tisíc turistů. Velké zastoupení má domácí cestovní ruch. V době před covidem město navštěvovali ve velké míře i zahraniční návštěvníci (Slovensko, Německo, Rakousko, Nizozemí a také turisté z Asie).

Nejsilnější sezóna je v letních měsících, kdy se zde koná velké množství kulturních akcí (hudební festival Prázdniny v Telči, výstavy, historické slavnosti).

Pohled z parku na telčský zámek

Telčský zámek patří mezi nejnavštěvovanější památky v kraji (cca 100 tis. návštěvníků v roce 2018). Od roku 2020 probíhá rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je zatraktivnit areál zámku vybudováním novým expozic (Zámecké muzeum, nová prohlídková trasa), zkvalitněním a rozšířením využitelnosti zámecké zahrady a zlepšením úrovně poskytovaných služeb pro návštěvníky zámku. Plánovaný termín dokončení je v červnu 2022.

Podívej se na krátký dokumentární film o Telči z roku 1948.


Založení města

Podle místní legendy v roce 1099 měl moravský kníže Otta III. postavit kapli jako připomínku vítězství nad českým knížetem Břetislavem. Později byl na tomto místě postaven kostel Matky Boží, kolem kterého se rozkládala osada – dnešní Staré Město.

Nejstarší dochovaná stavební památka – pozdně románská věz sv. Ducha

První písemná zmínka o Telči je z roku 1335 v životopise Karla IV. Vita Caroli, kde se uvádí, že český král Jan Lucemburský Telč zastavil. Ze zástavy ji ještě ve stejném roce vykoupil jeho syn Karel, aby v roce 1339 Telč vyměnil za hrad Bánov na východní Moravě. Telč přešla do dlouhodobého vlastnictví pánů z Hradce.


Zachariáš z Hradce

Největšího rozvoje a rozmachu dosáhlo telčské panství za vlády Zachariáše z Hradce, který v Telči vládl v letech 1550 až 1589. Začínalo období renesance a měnily se požadavky šlechty v oblasti životního stylu, osobních potřebách i komfortu bydlení.
Ve dvou etapách proběhla přestavba gotického hradu. Při prvních úpravách byly stěny stávajících obytných a reprezentačních prostor doplněny sgrafitovou výzdobou.

Výprava do Itálie

V letech 1551-1552 se Zachariáš s dalšími šlechtici účastnil výpravy do severní Itálie. Silně na něj zapůsobilo tamní renesanční prostředí, a tak přivedl do Telče významného italského architekta Baltazara Maggi z Arogna i další italské stavitele. Druhou stavební etapu již měli na starosti Italové, kteří na hrad navázali velkolepými renesančními arkádami, nádvořími a reprezentativními sály.

Telčské náměstí

Bohatí měšťané

Ve městě bylo provozováno na dvacet významnějších řemesel. Konaly se týdenní i velké výroční trhy. Měšťané bohatli a začali si najímat italské stavebníky, kteří přestavovali měšťanské domy na náměstí. Štíty domů dostaly renesanční vzhled a u všech domů na náměstí bylo přistavěno podloubí. Novou tvář získala i radnice, přestavbu finančně podpořil Zachariáš z Hradce.

Město tak postupně získávalo současnou podobu a Zachariášovi z Hradce sloužilo jako pohodlné a reprezentativní sídlo.

„Navštiv Telč a přesvědč se o kráse města na vlastní oči!“


Kritéria pro zápis

Z 10 kritérií, kterými se památky posuzují při zápisu na Seznam světového dědictví, Telč splnila dvě kritéria:

  1. představovat mistrovský výtvor lidské tvořivosti
    Telč je architektonickým a uměleckým souborem výjimečné kvality. Jeho náměstí s trojúhelným půdorysem má mimořádný půvab a harmonii, stejně jako výjimečný kulturní význam, umocněný neporušenými a dobře zachovalými renesančními domy s oslnivou paletou průčelí.
  2. představovat vynikající příklad určitého typu stavby nebo stavebního či technologického komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více příznačných období v lidských dějinách
    Střední Evropa byla ve středověku svědkem organizovaného zakládání sídel v nedotčených lesních oblastech za účelem získání politického vlivu a hospodářské expanze. Telč je toho nejlépe dochovaným příkladem.

Dobrovolné svazky obcí

Obce se mohou sdružovat do dobrovolných svazků. V případě Telče je město mimo jiné zapojeno ve svazku osmi měst s názvem Česká inspirace. Tato města si vytkla za cíl ukázat návštěvníkům nesmírné architektonické a umělecké dědictví a bohatý kulturní život jednotlivých měst.

Další dobrovolný svazek obcí, který sdružuje památky zapsané na Seznam světového dědictví, se nazývá České dědictví UNESCO. Sdružení se snaží hájit zájmy památek UNESCO v ČR, zaměřuje se také na oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací.


Územní vymezení

Historické jádro Telče bylo na Seznam světového dědictví zapsáno v rozsahu městské památkové rezervace.

Městská památková rezervace Telč

Jedinečný obraz historického jádra se po staletí vyvíjel uvnitř neměnné dispozice vymezené systémem opevnění, které tvoří soustava rybníků, vodních příkopů, hradeb a bran. Urbanistická struktura odráží gotický základ. Zámek je půdorysně složitým celkem s arkádovým nádvořím, renesanční zahradou a mladším krajinářským parkem s empírovým skleníkem.

Empírový skleník v zámeckém parku

Protáhlé náměstí je obklopeno měšťanskými domy se štíty a podloubím a jsou dokladem tvůrčí invence italských i domácích mistrů. V mnoha případech je průčelí domů bohatě vyzdobeno z období renesance, baroka i rokoka.

Jezuitský areál při pohledu z hráze Ulického rybníka

V 17. století byla zbudována velká jezuitská rezidence s kostelem Jména Ježíš, v 18. století obohatily město četné plastiky včetně mariánského sloupu.

Bez popisku

Tip: Prázdniny v Telči

Atmosféru Telče nejlépe poznáš během letního hudebního festivalu Prázdniny v Telči.

Nachozeno v Telči

Poznej Telč formou venkovní společenské hry a zažij nový druh zábavy!


Filmová Telč

Krása Telče také nemohla uniknout hledáčkům filmových a televizních kamer. V průběhu let vznikly téměř tři desítky filmů a seriálů. Telčský zámek, náměstí i blízké okolí si zahrály v nejednom filmu nebo pohádce.

V roce 2010 získal zámek hlavní cenu v anketě O nejpohádkovější hrad či zámek České republiky, kterou pořádal Národní památkový ústav. Filmové produkce dokáží Telč proměnit v německý Bonn, středověký Řím, Vídeň nebo Strakonice.

Původně se uváděla slavná pohádka Pyšná princezna z roku 1952 jako první film natáčený v Telči. Filmovou historii ale přepsal film Srdce z celofánu z roku 1939, kde se objevují záběry na náměstí v Telči. Zatím nejstarší objevené filmové záběry Telče jsou z roku 1928, kdy byl natočen příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na telčské náměstí.

Bez popisku

Zjisti více: Filmy spojené s Telčí

Chceš vědět, co vše se v Telči natočilo? Podívej se na oficiální stránky města Telče nebo se podívej na web Filmová místa, který se věnuje filmovým lokacím.

Vylušti si knižní tip

Po vyluštění tajenky zjistíš, jak se také Telč označuje a zároveň tip na knihu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info