4. Refrakční vady a jejich řešení

Chteš poznat rozdíl mezi krátkozrakostí a dalekozrakostí? Víš, co to je astigmatismus oka?

Úvod tématu
3. Oční choroby
5. Zrakové klamy

Jestliže je správný poměr mezi předozadní délkou oka a jeho lomivostí (refrakce), nevyskytuje se žádná refrakční vada a paprsky dopadají do žluté skvrny na sítnici. Pokud však tento poměr není vyvážený, je změna v délce oka nebo je vyšší lomivost rohovky případně oční čočky, vzniká refrakční vada. Mezi ně řadíme krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Pokud má oko refrakční vadu, je vidění snížené, zamlžené a neostré. Refrakce není v průběhu života stejná, mění se, a to v závislosti i při celkových onemocnění.


Krátkozrakost (myopie)

V případě, že je oko delší více jak 24 mm nebo je jeho lomivost vyšší, dopadají paprsky po průchodu optickými médii oka před sítnicí. Při dívání do dálky vidí krátkozraký jedinec špatně, typické je přivírání víček. Myopie patří mezi nejčastěji korigované refrakční vady pomocí rozptylných čoček-brýlemi a kontaktními čočkami, případně laserovým refrakčním zákrokem.

Dalekozrakost (hypermetropie)

Pokud je oko kratší jak 24 mm nebo je jeho lomivost optických médií nižší, dopadají u dalekozrakého oka paprsky za sítnici. Proto musí člověk s hypermetropií zvýšit tuto nízkou lomivost svojí akomodací. Dalekozraký jedinec vidí špatně do dálky, kdy musí akomodovat. Na blízko musí svoji akomodaci ještě více zvýšit, což může působit únavu. Ke korekci se používají spojné čočky. Dalekozrakost je nejčastěji se vyskytující refrakční vadou v lidské populaci.

Krátkozrakost a dalekozrakost


Astigmatismus

Jestliže optická média (nejčastěji rohovka) mají rozdílnou lomivost ve dvou na sebe kolmých řezech, dopadají paprsky v různých vzdálenostech buď před, nebo za sítnicí. Jejich ohnisko tedy není v jednom bodě. Ke změnám v zakřivení rohovky může dojít následkem onemocnění rohovky, úrazem, po operaci. Pro korekci astigmatismu se používají tzv. torické nebo cylindrické čočky. U vysokých hodnot také tvrdé či hybridní kontaktní čočky.

Astigmatismus


Presbyopie

Okolo 40. roku života dochází k fyziologickému úbytku akomodační schopnosti, zejména pak vidět ostře na blízkou vzdálenost. Jde o přirozené stárnutí oční čočky, která ztrácí svoji pružnost. Charakteristické je čtení s nataženýma rukama a snížení zrakové ostrosti na pracovní vzdálenost. V české literatuře se pro presbyopii setkáváme s označením stařecká vetchozrakost. Takový člověk potřebuje mít pro ostré vidění brýle na čtení, moderní jsou progresivní brýlové či multifokální kontaktní čočky. Nutné je také správné a dostatečné osvětlení.

Presbyopie


Brýle a kontaktní čočky

Jestliže špatně vidíme a potřebujeme korigovat refrakční vadu, používáme brýle nebo kontaktní čočky. Brýle jsou nejstarší korekční optickou pomůckou a tvoří ji brýlová obruba a brýlové čočky. Brýlové obruby se vyrábí z plastových či kovových materiálů, dnes jsou módní a trendy záležitostí, mnohdy slouží jako módní doplněk. Brýlové čočky jsou buď vyráběné ze skla, nebo plastových hmot, u kterých je díky jejich vlastnostem možné vyrobit čočky lehké a tenké. Ochrannou funkci mají sluneční brýle, které díky UV filtru brání vniku do oka škodlivým ultrafialovým paprskům.

Zejména pro sportovní aktivity a jako doplněk k brýlím nosíme kontaktní čočky. Ty jsou nejčastěji měkké a aplikují se přímo na rohovku. Mají řadu výhod – nezamlžují se, nepadají z nosu jako brýle, nabízí širší zorné pole, nejsou na očích vidět. Korigují i vysoké oční vady, mohou být barevné. Je však potřeba dodržovat doporučení a správné zásady jejich nošení, které poskytne každý optometrista.

Brýle a kontaktní čočky


Operace refrakční vady

V případě, kdy není možná korekce refrakční vady pomocí brýlí nebo kontaktních čoček, je možné přistoupit k chirurgickému laserovému zákroku. Díky inovacím v oboru oftalmologie jsou dnešní technologie pro laserové operace pro pacienty šetrnější a velmi přesné, prováděny na základě individualizovaných požadavků. Bohužel i zde existují omezení a zákrok nelze provést u všech pacientů (nízká tloušťka rohovky, vysoký věk pacienta). Laserovou operací se odstraní refrakční vady úpravou tvaru rohovky oka.

Laserová operace oka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info