3. Oční choroby a jejich řešení

Chceš se dozvědět co je to šedý a zelený zákal? Víš, co to je makulární degenerace?

Úvod tématu
2. Fyziologie oka
4. Refrakční vady

V průběhu života se můžeme setkat s různými onemocněními, která mají i svůj specifický projev na oku. K poměrně častým patří úrazy oka, proto si musíme svůj zrak pečlivě chránit. Běžná onemocnění jako zánět spojivky či vyjmutí drobného cizího tělíska zvládneme poněkud bez větších komplikací. Ale jelikož je oko poměrně složitý orgán, projevuje se na něm řada specifických onemocnění, která lze úspěšně léčit.


Šedý zákal

Šedý zákal neboli katarakta je zkalení oční čočky. Pacienti si stěžuji na mlhavé vidění nebo si všimnou, že jim přestanou vyhovovat jejich brýle. Příčinou je nejčastěji stárnutí, hovoříme o tzv. senilní kataraktě. Dále může šedý zákal vzniknout jako komplikace jiného očního nebo celkového onemocnění. Příkladem je úraz oka nebo cukrovka. Katarakta může být i vrozená, proto je potřeba již v porodnici novorozence kontrolovat a toto onemocnění včas řešit. Šedý zákal se léčí jedině chirurgicky. Čočka se při operaci odstraní a nahradí se čočkou umělou. Operace šedého zákalu je dnes nejčastěji prováděnou operací v medicíně a trvá asi 15 minut.

Šedý zákal


Zelený zákal

Zelený zákal neboli glaukom je onemocnění zrakového nervu, které je způsobeno vysokým nitroočním tlakem. V některých rodinách se glaukom vyskytuje častěji, jindy může být důsledkem úrazu oka, oční operace, zánětu nebo tzv. uzávěru komorového úhlu. Vysoký nitrooční tlak na sobě pacienti většinou nepoznají, a tak se stává, že přijdou k lékaři pozdě, kdy už je bohužel poškození nevratné. Proto je potřeba oční tlak pravidelně kontrolovat. Při zjištění zeleného zákalu kapou pacienti pravidelně kapky, které snižují oční tlak. Na rozdíl o šedého zákalu nelze zelený zákal vyřešit operací a pacienti musí být léčeni celý život. Glaukom je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích.

Vyšetření zeleného zákalu

Projevy zeleného zákalu


Makulární degenerace

Makulární degenerace je onemocnění místa nejostřejšího vidění na sítnici (žluté skvrny), které postihuje zejména osoby starší 60 let. Pacienti mají problém zejména s viděním do blízka (čtení knih, novin), rozeznáváním detailů (např. obličejů), často dochází k deformaci nebo pokřivení obrazu. Bohužel nemáme lék, který by tuto chorobu vyřešil. Současné možnosti léčby mohou onemocnění jen zpomalit. Jedním ze screeningových vyšetření je posouzení pravidelných čar Amslerovy mřížky.

Amslerova mřížka


Diabetická retinopatie

Diabetické retinopatie je oční komplikací diabetu (cukrovky), která postihuje sítnici. Pacienti s cukrovkou musí chodit na pravidelné kontroly k očnímu lékaři. Když se objeví známky diabetické retinopatie, měly by být včas ošetřeny a pacienti pečlivě sledováni. Hlavní prevencí diabetické retinopatie je důsledná kompenzace cukrovky, tedy udržování správné hladiny glukózy (cukru) v krvi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info