2. Jógové protažení

Hledáš odpovědi na otázky: Proč je dobré cvičit jógu? Odkud jóga pochází? anebo Jak souvisí s jógou dýchání? Odpovědi najdeš v textu níže a co více, s námi se naučíš jednotlivé jógové pozice.

Úvod tématu
1. Balanční cvičení
3. Tanec

Proč je dobré cvičit jógu?

Především pro radost z pohybu a poznávání svého těla, ale i emocí. Pravidelným cvičením získáš zdravější a pružnější tělo i mysl, lepší rovnováhu, budeš se umět lépe soustředit i relaxovat. Jóga ti nabízí mnoho výhod, ale jejím hlavní cílem je silné a zdravé tělo, klidná a vyrovnaná mysl a pocit vnitřního klidu. Pomůže ti snadněji zvládat stresové situace, rozvíjet fantazii, úctu k sobě i ostatním. Měla by ti přinést radost, pozitivní naladění a sebevědomí. Tím vším tvoří základ pro celoživotní zdraví a duševní pohodu.


Naše tělo má vrstvy jako cibule?

Podle jógové filozofie se lidské bytí odehrává v různých vrstvách, kterým říkáme kóši. Jóga tě může naučit vnímat všechny vrstvy-tělo, mysl i duši. Podobně i na cibuli, když ji rozkrojíš, uvidíš vrstvy.

Vrchní vrstva našeho těla je tělesná, je to naše fyzické tělo. Tu vnímáme nejsnáze. Proč? Tělo můžeme vidět a využíváme ho každý den při mnoha aktivitách.

Další vrstva je mentální, naše mysl. Tady vznikají myšlenky, pocity a emoce. Je mnohem těžší se o ní bavit, protože je neviditelná.
Neviditelná je i nejhlubší spirituální vrstva, sídlo naší duše, našeho vnitřního „JÁ“.

Cílem jógy je využít pomocí tělesných cvičení naše fyzické tělo k poznání mentální, a nakonec i spirituální vrstvy. Jogíni věří, že tady sídlí pravé štěstí, opravdová přirozenost. Proto bychom se měli snažit v sobě najít i tyto vrstvy.


Proč je pro naše tělo důležité cvičení?

Výhod fyzického cvičení je mnoho. Udržuje svaly silné a pružné, posiluje srdce a plíce, zlepšuje trávení a odvádění zplodin z těla, uvolňuje napětí, zlepšuje náladu, zvyšuje energii. Prostě nás udržuje v kondici a dobrém zdraví.

Jógová tělesná cvičení tvoří speciální pozice, kterým se říká ásany. Při cvičení těchto ásan pracují všechny části těla. Jsou to například skupiny pozic vestoje, vsedě, vkleče, úklony, předklony, zkruty, rovnovážné i obrácené pozice. Některé mají uklidňující účinky, jiné nám dodávají energii.

„Tělo je tvým chrámem, tělesná aktivita z něj dělá báječné místo k životu“


Jak je to s myslí?

Podle jógové filozofie je mysl síla, která pohání fyzické tělo a určuje jaká bude naše cesta životem. Úspěšná, hladká nebo kostrbatá?
Myšlení probíhá na různých úrovních, od zmatené a iracionální mysli až k mysli soustředěné, a čisté. Když je tvoje mysl roztříštěná a jednáš bezmyšlenkovitě, možná dokážeš mnoho věcí, ale žádnou pořádně. Klidná mysl přináší vnitřní soustředění, které ti pomůže podat stoprocentní výkon ve všech činnostech, do kterých se pustíš. Prožít naplno každý okamžik dnešního dne a na zítřek myslet, až opravdu přijde. Nedostatek soustředění ti nedovolí chvíli posedět, zamyslet se, než promluvíš nebo něco uděláš. To je někdy potřeba, aby ses zachoval správně. Při neklidné mysli se tvé tělo chová nepokojně, hyperaktivně.

Jak se naučit lépe soustředit? Pomoci ti může pravidelné cvičení jógových pozic a vědomé dýchání. Jóga tě učí i umění vychutnat si klid a nehybnost. Když se naučíš, jak se soustředit, zaměřit mysl a energii na jednu věc v určitém čase, můžeme říci, že se učíš meditaci. Je to hlubší úroveň soustředění. Plné soustředění zklidní tvou mysl, umožní ti soustředit se na současnost, zapomeneš na chvíli na starosti a tělo ucítí vnitřní klid, spokojenost.


Co je to duše?

Jóga nás učí, že jsme více než jen soustava svalů a kostí, že v nás sídlí také duše. Duše představuje naši přirozenost, to, co opravdu jsme. Je to náš vnitřní svět, který leží v nejhlubší, spirituální vrstvě, která je známá i jako vrstva blaženosti. Duše je stále s námi, ale je ukrytá jako poklad, který čeká, až ho objevíme.

Jógové ásany většina z nás začíná cvičit z fyzických důvodů, abychom zlepšili pohyblivost a sílu svého těla nebo se zbavili například bolestí v zádech. Jóga ti ale může dát i něco navíc. Pravidelným cvičením si začneš nejen lépe uvědomovat své tělo, ale poroste i tvá emocionální vnímavost. Začneš prožívat věci jinak. Budeš se cítit spokojenější s tím, co máš a nebudeš tolik zklamaný, že nemáš více. Lépe zvládneš životní úspěchy, ale i neúspěchy. Budeš přemýšlivější, méně tě budou zatěžovat nepodstatné věci.

Jóga tě povede k tomu, že budeš vyžívat svoji přirozenost a vnitřní zdroje. Zjistíš, že všechno, co potřebuješ ke svému štěstí, máš v sobě.

Jógová filozofie tvrdí, že všichni jsme přirozeně plni slunce. Stačí jen odhrnout mraky a uvidíš, že slunce je stále s tebou a jasně svítí.

„Člověk cestuje po celém světě, aby hledal odpovědi na otázky. Vrátí se domů a nalézá je.“


Proč je důležité správné dýchání?

Dýchání je důležitá denní aktivita, která dodává tělu energii potřebnou k životu. Když zlepšíš své dýchání a naučíš se dýchat vědomě, zlepšíš tak i svou fyzickou, mentální a emoční pohodu. I s tím ti může jóga pomoci.

Dech vyvolává pohyby bránice nahoru a dolů, ta potom masíruje srdce i další orgány. Při povrchním dýchání, jsou pohyby bránice nedostatečné, plíce nepracují na plný výkon. Naopak při správném bráničním dýchání se hrudník otevírá a ramena klesnou dolů. Dobrými dechovými návyky získáš nejen silnější dechový systém, ale i zlepšené držení těla a klidnější mysl.

Jógová filozofie říká, že funkcí dechu je i rozvoj naší životní energie, která se nazývá prána. Tuto životní energii můžeme řídit pomocí speciálních dechových cvičení, kterým se říká pránájáma. Tato cvičení jsou udělána tak, aby zvyšovala životní energii a pomáhala spojit se se svým vnitřním „JÁ“.

Při cvičení dýchej nosem, zhluboka a pomalu. Čím vzpřímeněji budeš stát, tím lépe se ti bude dýchat a budeš se cítit lépe. Zkus svůj dech v těle pozorovat, všímej si, jak nádech a výdech zklidňují mysl a pomáhají tvému tělu napřímit se.

„Kdo kdy viděl vítr?
Ani ty ani já,
ale když stromy kloní koruny,
to vítr se jich dotýká.

Víme, že tam vítr je, i když není vidět. Stejné je to s dýcháním. Dech je tvůj neviditelný přítel.“


Odkud jóga pochází?

Jóga vznikala před mnoha tisíci lety v Indii.

Jako první přinesli myšlenky jógy indičtí mudrci, učitelé neboli guruové. Navrhli postupy cvičení, kterými by se posílilo zdraví. Věřili, že posílením tělesné zdatnosti, která je prvním krokem v józe, by mohli také zlepšit soustředění, najít svou duši.

První inspiraci hledali guruové kolem sebe v přírodě. Studovali přírodní systémy, pohyby a chování zvířat. Co vypozorovali, přenesli do tradičních jógových pozic – ásan.


Co jogíni zjistili?

Například, že zvířata, která se pohybují pomalu (sloni, želvy), žijí mnohem déle než zvířata, která žijí v rychlosti, nervozitě (myši, králíci). Zajímalo je i Slunce. Pod jeho paprsky vše roste a sílí v pravidelně se opakujících cyklech. Obdivovali také pevně zakořeněné, silné, ale přitom pružné stromy. Vzali si z toho ponaučení. Když budou silní (mít pevné „kořeny“) a zároveň pružní (jako větve ve větru), budou zdravější a odolnější proti nástrahám života.

Stejně jako starověcí mudrci, i ty se můžeš inspirovat z přírody kolem sebe. Můžeš například napodobovat chování a pohyby svých oblíbených zvířat, vystihnout je co nejlépe. Stát se pevným stromem, vysokou horou. Vyzkoušet pozice i z okolního světa-letadlo, loďka, židle. Nebo pozorováním okolí vymyslet svoje vlastní pozice, třeba i z pohádek-víla, jednorožec, skřítek.


Příklady pozic (ásan):

Zvířátka

Věci a svět kolem nás

Pozdrav slunci

Sestava byla navržena jako pozdrav bohu Slunce, který je v hinduistické mytologii symbolem zdraví a nesmrtelnosti. Protažení v Pozdravu Slunci uvolňuje a posiluje celé tělo, očišťuje mysl a připraví tě na nový den.

Popis pozdrav sluníčku

Začínám tak, že stojím jako hora s nohami a rukami u sebe. Zhluboka se nadechnu a zvedám ruce tak vysoko, abych mohl sluníčku zamávat. S vydechnutím se předkloním a pohladím zemi o travičku. S nádechem se podívám dopředu, abych viděl, jaký je dnes krásný den. A s výdechem odskočím jako žabička vzad a lehnu si na bříško. Pomalu se nadechuji a zvedám nahoru hlavičku přesně tak, jako to dělá malá kobra. Zasyčím rozhlédnu se do stran a s výdechem se odtlačím od rukou a udělám ze svého tělíčka kočičku a aby to pejskovi nebylo líto, ihned po kočičce udělám i pejska. Nezapomenu vystrčit zadeček co nejvýš, abych si protáhnul záda. Jako žabka skočím nohami dopředu mezi ruce, opět se rozhlédnu do stran a naposledy zvedám tělo a ruce tak vysoko, abych mohl znovu sluníčku zamávat a vědělo, že jsem tu stále s ním. Na závěr spojím dlaně před hrudníčkem a poděkuji za své zdravé a ohebné tělíčko a za to, že můžu žít na tomto krásném světě.


Proč je důležité zklidnění a relaxace?

Jóga učí objevovat radost z klidu a ztišení. Vidět, že odpočinek je pro zdraví stejně důležitý jako cvičení. Naučit se trávit nějaký čas v klidu a snění, je velice důležitá schopnost. Pomůže ti lépe zvládat těžké životní situace, odpoutat se od vnějších rušivých vlivů, zklidnit se a uvolnit napětí. Relaxace je doba na snění. Nejlépe na závěr dne nebo po aktivním cvičení jógových pozic, ale i když jsi unavený.

Vyzkoušej klasickou jógovou relaxační pozici, Mrtvolku. Tělo leží v klidu, nohy uvolněné se špičkami od sebe, ruce volně podél těla, dlaně nahoru, oči zavřené. Odpočinek v klidné místnosti v této pozici ti dodá energii. Tělo se uvolní, dýchání se zklidní a uklidní a vyčistí se i mysl. Odpočíváš v klidu a tvoje mysl má prázdniny.

Mrtvolka

„Soustřeď se na ticho. Když přijde, zaposlouchej se do něj. Pak se ho snaž v mysli uchovat a nosit všude s sebou.“

Důležité:

  • cvič na klidném místě, televize vypnutá, mobil odložený
  • necvič hned po jídle (nejdříve za 1-2 hodiny)
  • před cvičením se zahřej
  • cvič pomalu, pravidelně a zhluboka dýchej (při protažení nahoru a dozadu se nadechuj při předklonech vydechuj)
  • cvič na podlaze, koberci nebo jógové podložce, v pohodlném oblečení
  • cvič bezpečně, s radostí a bez soutěžení

Bez popisku

 Zjisti více: Doporučené odkazy na cvičení:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info