4. In-line bruslení

Znáte historii in-line bruslení? Jaká je doporučená sportovní a bezpečností výbava na in-line nejen pro děti? Pojďte vyzkoušet základní metodickou řadu jednotlivých bruslařských dovedností /jízda vpřed, zastavení v jízdě vpřed, vyjíždění oblouků /zatáček/ a překládání vpřed, jízda vzad, zastavení v jízdě vzad, překládání vzad.

Úvod tématu
3. Tanec
5. Sportovní hry

Historie

Kořeny in-line bruslení sahají hluboko do historie. Máme doklady o tom, že již 1000 let před naším letopočtem používali lidé ve Skandinávii k pohybu přes zamrzlá jezera primitivní brusle, jejichž kostěné nože byly připevněny k botám. Po dlouhá staletí se pak lidé pokoušeli vyrobit brusle s kolečky, na kterých by se dalo bezpečně pohybovat. Moderní brusle v podobě jaké je známe dnes, přišly na svět až v šedesátých letech minulého století, kdy bratři, hokejisté Scott a Brennan Olson 5 z Minneapolisu v americkém státě Minnesota, přišli s myšlenkou dát kolečka do řady za sebou (tedy in-line) a upevnit je pevně k hokejové botě. Brusle prošly v následujícím období prudkým rozvojem, původní myšlenka bratří Olsonů už však zůstala zachována.


Vybavení in-line bruslení

In line bruslení je dnes sportem oblíbeným širokou veřejností. K základní výbavě patří in-line brusle, chrániče zápěstí, kolen a loktů a v neposlední řadě také přilba.

Brusle

Fitness brusle

Fitness jsou brusle, které běžně vídáte u bruslařů na cyklostezkách. Mají vysokou, pohodlnou botičku nad kotník, který obepíná plastová opora se zapínáním. Noha je v nich v pohodlí a je zpevněná, neměla by se vám v botě viklat v kotníku.

Dětské brusle

Dětské brusle jsou určené samozřejmě zejména dětem kvůli jejich tělesným parametrům, proto nejsou vhodné pro dospělé (snad s výjimkou těch, kteří mají velmi subtilní postavy). Rozdíl oproti dospěláckým bruslím je v tom, že dětské mohou mít nastavitelnou velikost, takže se rodiče nemusejí bát, že budou muset každý rok kupovat nové. Podobně jako u fitness bruslí můžete i u dětských v obchodě narazit na tři či čtyři kolečka v rámu. Co se liší, je velikost koleček a kvalita ložisek. U dětí se průměr koleček pohybuje od 72 do 76 mm a ložiska jsou ILQ/ABEC 3–5. Při výběru dávej pozor na kvalitu, protože nekvalitní brusle s měkkým plastem z běžných obchodních řetězců mohou deformovat dětský postoj a děti v nich šmajdají, brusle neudrží kotník ve správné poloze pro jízdu a znepříjemňují tak bruslení. Nemluvím ani o tom, že může nastat problém se zapínáním brusle, které neustále povoluje. Pokud mají brusle jen dvě plastové přezky, sáhnete raději po jiných.

Rychlobrusle (speed)

Tyto brusle se rozdělují na dva typy: první s vysokou botou a druhý s nízkou. Rozdíl mezi nimi je ve stabilitě a v tom, co vám brusle dovolí. Vysoká bota je pevná a je určena pro pokročilejšího bruslaře.

Freestyle brusle (urban)

Hlavní výhodou těchto bruslí je jejich využitelnost, jak při běžném bruslení na stezce, tak při jízdě městem, kde ti nevadí kanál, schod či jiná překážka.

Přilba

Možná si myslíte, že helma není důležitá, ale je to nejdůležitější část (nejen) bruslařské výbavy. Pády na hlavu bez helmy mohou být velmi nepříjemné, mohou způsobit vážná zranění a těžké úrazy.

Cyklistická helma

Helma na kolo má na temeni hlavy (vrchní část hlavy od jejího vrcholu směrem dozadu dolů, kde dvě temenní kosti, přecházejí v týlní kost) zakončení skoro do špičky. Většinou cyklisté padají dopředu a díky nepatrné špičce má helma lepší aerodynamické vlastnosti (lépe proráží vzduch). Je tedy vhodná právě pro cyklistiku nebo profesionální rychlobruslení, kde ti záleží na každé vteřině.

In-line helma

In-line helma se liší od cyklohelmy hlavně tím, že je na temeni hlavy zploštělá tak, aby při pádu dozadu lépe vstřebala náraz. Jde o tvrdou skořepinu s větracími otvory. Pády na záda a zadní část helmy jsou velice časté, proto je určená zejména pro in-line bruslení a skateboarding.

Chrániče

Pro bezpečnou jízdu jsou nezbytnou součástí vybavení každého in-line bruslaře chrániče zápěstí, loktů a kolen. Chrániče zápěstí mají na vnitřní straně ruky plastovou podložku, vytvarovanou tak, aby kopírovala zahnutí ruky. Je třeba si vybrat takovou velikost, aby chránily lokty i kolena na obou stranách a správně a dostatečně pevně je přitáhnout.


Metodická /doporučovaná/ posloupnost výuky jednotlivých bruslařských dovedností pro děti

1. Jízda vpřed
2. Zastavení v jízdě vpřed
3. Vyjíždění oblouků /zatáček/ a překládání vpřed
4. Jízda vzad
5. Zastavení v jízdě vzad
6. Překládání vzad

Příprava na měkčím povrchu

Při prvním vstupu na in-line brusle necháme děti chodit a pohybovat se na travnatém či jiném měkčím povrchu, kde se kolečka tak dobře netočí a brusle se pohybuje pomaleji.

Lze provádět následující cvičení: postoj ve véčku, postoj v téčku, postoj v áčku, nůžkový postoj. Děti se tak učí udržovat rovnováhu, uvědomují si správné postavení kotníků a získávají potřebnou jistotu. Lze provádět následující cvičení: udržování rovnováhy ve dvojicích dřep a podřep, výskoky, váhy. Ještě než začneme s výukou na tvrdém povrchu, naučíme děti základní in-line postoj: mírný podřep, nohy rovnoběžně vedle sebe na vzdálenost šířky chodidla, zpevněné kotníky, pánev protlačená vpřed, zádové a hýžďové svalstvo v kontrakci, náklon těla mírně vpřed, paže upažené poníž (ruce zhruba ve výši pasu), dlaně směřují k zemi, vzpřímená hlava, pohled vpřed.

Základní postoj na vnějších hranách, základní postoj na vnitřních hranách, základní postoj na střední hraně, základní postoj levé hrany, základní postoj pravé hrany.

Výcvik na tvrdém povrchu

Jízda vpřed

Jízda vpřed /technika nácviku/

 • Základem je základní postoj: A. Vysoký postoj B. Nízký postoj
  Základní bruslařský postoj /je základní poloha, ve které hráč bruslí/ - nohy jsou ohnuty v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. Hlava je mírně zvednuta. Bruslař má vidět asi na vzdálenost 30 m před sebe

Jízda vpřed /metodika nácviku/

 • Vstávání ze země- pádová technika
 • Rovnovážná cvičení na místě.
 • Chůze po ledě /kolébavý krok/.
 • Jízda po obou bruslí.
 • Jízda po jedné brusli PXL / nejdříve v přímém směru, později nácvik na vnitřní a vnější hraně /oblouk dovnitř a ven/.
 • Nácvik odrazu a skluzu /základními prvky jsou výjezdy dvojvlnovek a vlnovek/.
 • Dvojvlnovka (citrónky, buřtíky, rybičky, lyžařský oblouk), po zvládnutí techniky dvojvlnovek je možné přikročit k vlnovkám na jedné noze. A. oblouk na vnitřní hraně, B. oblouk na vnější hraně, C. vlnovku na jedné noze se střídáním hran.
 • Nácvik bruslařského rytmu.
 • Nácvik vyjíždění oblouků.
 • Nácvik překládání vpřed.
 • Laterální pohyb.

Jízda vpřed /základní chyby v technice/
😐 Přílišný pohyb boků nahoru a dolů /tzv. pumpování/.
😐 Odraz je prováděn ze špičky brusle místo s celé hrany.
😐 Odraz je prováděn dozadu, místo do strany, je tedy málo účinný a projevuje se zakopáváním.
😐 Odraz nevychází ze základní polohy nohou /pata za patu/ a krok je velmi široký, čímž se zkracuje odraz.
😐 Málo pokrčené hlezenní, kolenní a kyčelní klouby a narovnaný trup /malý bruslařský náklek.
😐 Špatný rytmus pohybu /kulhání/, které je dáno nerovnoměrným odrazem.
😐 Návrat bruslí do základní polohy po zemi, místo těsně nad zemí.
😐 Hlava je příliš předkloněna- ztráta rovnováhy a orientace.
😐 Záklon místo mírného předklonu-hmotnost těla na patách.

Jízda vpřed je nejpřirozenějším způsobem pohybu na in-line bruslích. Od chůze se liší tím, že při chůzi kráčíme, kdežto na in-line bruslích se pohybujeme pomocí točení koleček. Pohyb vzniká střídavým odrazem obou nohou, přenášením váhy těla a využitím točení koleček u in-line brusle. Při nácviku vycházíme ze základního postoje. Provedeme odraz vnitřní hranou levé in-line brusle tlakem do podložky. Po odrazu nohu zvedáme a ve chvíli, kdy opouští podložku, je téměř propnutá. Váha těla se postupně přenáší na jedoucí pravou nohu.

Dvouoporová jízda vpřed

Jízda ve vlnovkách, obě nohy jsou neustále ve styku s plochou. Děti se při ní učí pérovat v kolenou.

a/ První způsob dvouoporové jízdy vpřed - nesouměrné vlnovky (tzv. „rybičky“). Plynule střídáme roznožení se snožením a zároveň podřep s napnutím nohou. Odraz provádíme z obou bruslí vnitřními hranami.

b/ Druhý způsob jízdy, v souměrných vlnovkách, je podobný. Obě nohy zůstávají na podložce, odraz provádíme střídavě pravou a levou nohou, vždy vnitřní hranou. Podřep a vytažení zůstávají stejné.

Jednooporová jízda vpřed

a/ „Koloběžka“
Jízda vpřed s opakovaným odrazem stále stejnou nohou. Jedoucí noha je stále v kontaktu s podložkou. Nacvičujeme na obě strany.

b/ Jednooporová jízda vpřed (stromeček)
Jednooporová jízda vpřed patří k základním způsobům pohybu na in-line bruslích. Pohyb vzniká střídavými odrazy obou nohou. Ze základního postoje na obou nohách přejdeme do podřepu, přeneseme váhu těla na pravou nohu, levou postavíme na vnější hranu. Z celé vnitřní hrany pravé brusle provedeme odraz, přeneseme váhu těla na připravenou levou nohu a plynule vedeme pravou odrazovou nohu do základního postavení na jedné noze v zanožení. Levou jedoucí nohu postupně propínáme v koleně a jedeme ve výdrži na jedné noze. Z jízdy na vnější hraně přejdeme následně na obě hrany, snížíme postoj do podřepu snožného a jsme připraveni k dalšímu odrazu levou nohou z vnitřní hrany s přenesením těžiště na pravou, kterou máme v postavení na vnější hraně brusle.

Zastavení

Slouží především ke snížení rychlosti a změny směru pohybu. Rozlišujeme zastavení z jízdy vpřed a z jízdy vzad.

Zastavení u jízdy vpřed se jedná o zastavení

 • Jednostranný pluh /připlužení jednou bruslí/.
 • Oboustranný pluh /připlužení oběma bruslemi/-do tvaru písmene A
 • Zastavení t-čkem
 • Vyjetím do trávy
 • Brzdičkou
 • A další….

Zastavení z jízdy vzad

 • Zastavení na obou bruslích – oboustranný pluh /V-zastavení/.
 • Zastavení na jedné brusli - jednostranný pluh.

Změny směru /vyjíždění oblouků, překládání vpřed a vzad/

Změny směru v bruslení se realizují prostřednictvím překládání a vyjížděním oblouků /zatáček/. Vyjíždění oblouků musí být vždy zakončeno překládáním nebo startem z důvodu zvýšení rychlosti. Vyspělí bruslaři vyjíždějí i krátké oblouky /bogny/ překládáním.

Vyjíždění oblouků – nejjednodušší způsob změny směru, který se u začátečníků nacvičuje, je vyjíždění oblouků. Tento způsob změny směru nahrazuje zpočátku i zastavení.

Technika vyjíždění oblouků

Tělo je nakloněno do středu oblouku a dopředu, vnitřní rameno je vytočeno dovnitř kruhu.

Obě nohy jsou pokrčeny, hmotnost spočívá převážně na vnitřní noze, která je předsunuta. Při vyjíždění oblouků vlevo předsuneme poněkud levou nohu před pravou /vzdálenost na délku brusle/, přeneseme na ni více hmotnost těla, pokrčíme se v kolenou a vykloníme se do středu oblouku /vlevo/. Současným vykloněním kotníků jede levá brusle na vnější hraně a pravá na vnitřní hraně. Pravé rameno tlačíme dopředu /dovnitř oblouku/, levé rameno vzad. Čím je oblouk kratší, tím je vnitřní noha více vpředu a tělo více nakloněno do středu. Toto nalehnutí na led je doprovázeno maximálním přikloněním bruslí k zemi. Nacvičujeme také vyjetí oblouků vzad po zvládnutí jízdy vzad. Tato dovednost je důležitá později pro nácvik překládání vzad. Při obloucích vzad ven zůstávají pohyb i odrážení stejné jako u jízdy vzad, pouze brusle jsou blíže u sebe. Dbáme na dostatečné pokrčení jedoucí nohy v kolenu a na vyklonění dovnitř oblouku.

Metodika nácviku vyjíždění oblouků

 • Nácvik polohy ramen, oblouk provádíme v jízdě po obou bruslí
 • Pohyb ramen a přenesení hmotnosti na vnitřní nohu
 • Předsunutí vnitřní nohy vpřed a díváme se do směru, kam chceme zatočit
 • Vyjíždíme oblouky kolem kuželů a oblouky zkracujeme
 • Po zvládnutí techniky překládání navazuje po každém vyjetí oblouku překládání

Metodika nácviku vyjíždění oblouků

Vyjíždění oblouků má dvě podoby. V prvé jde jen o změnu směru vyjetím delšího oblouku-její nácvik není složitý. Ve druhé se jedná o krátké prudké oblouky /bogny/, při kterých bruslař přibrzdí. Ta patří již k náročnějším pohybovým dovednostem. Jejich zvládnutí vyžaduje poměrně dlouhou dobu nácviku s častým opravováním chyb a nedostatků v technice.

 • První fází výuky je nácvik polohy ramen a jejich vliv na oblouk. Oblouk provádíme v jízdě po obou bruslích, ruce jsou v upažení. Směr bruslaři mění pouze pohybem ramen a paží /jedna zapažuje, druhá předpažuje/. Již od počátku dbáme na to, aby vnitřní noha nezůstávala vzadu.
 • Druhým krokem je pohyb ramen a malý předklon, při kterém dojde k mírnému přenesení hmotnosti na vnitřní nohu a při tom dbáme na jízdu po hranách koleček.
 • Po zvládnutí přidáváme do pohybu ještě předsunutí vnitřní nohy dopředu a pokrčení kolena vnitřní nohy. Pro usnadnění oblouku se díváme do směru, kam chceme zatočit.
 • Přistoupíme k vyjíždění oblouků kolem kuželů, oblouky postupně zkracujeme.
 • Po zvládnutí techniky překládání vpřed navazuje na každé vyjetí oblouku překládání.

Základní chyby v technice vyjíždění oblouků

😐 Nejzákladnější chybou je jízda po vnější noze, vnitřní je často dokonce v zanožení za vnější.
😐 Vnitřní noha není pokrčena v kolenu, není předsunuta, tělo je vzpřímené /projevuje se tím, že dítě jede po patě vnitřní nohy/.
😐 Tělo není nakloněno dovnitř oblouku.
😐 Hmotnost těla je na patách bruslí.
😐 Vedení bruslí je těsně za sebou v jedné stopě- dochází ke ztrátě rovnováhy.
😐 Nácvik provádíme v nepatrném pohybu.
😐 Oblouk není zakončen překládáním nebo startem.

Překládání vpřed – technika

Pohyb vychází z kyčlí, pánev se pravidelně nadzvedává a klesá. Pro lepší pochopení popíšeme techniku překládání vlevo.

Levé rameno tlačíme vzad, pravé vpřed, trup je nakloněn dovnitř kruhu. Vnější noha /pravá/ se dotýká země vnitřní hranou a vnitřní noha /levá/ je přiložena bruslí k zemi vnější hranou. Odraz je proveden celou vnitřní hranou pravé /vnější/ brusle. Hmotnost těla je na levé /vnitřní/ silné pokrčené noze. Brusle levé nohy je vnější hranou přikloněna k zemi a vyjíždí oblouk. Dochází k překřížení pravé nohy přes levou špičku, následuje odraz levé brusle vnější hranou do překřížení za pravou nohu. Po tomto odrazu jde levá noha jakoby do základní polohy, ale s tím, že vykračuje vpřed. Pravá noha vyjíždí oblouk na vnitřní hraně brusle. Tento cyklus odraz-skluz-odraz se neustále opakuje. Dokonalý odraz může být proveden pouze z celé vnější hrany vnitřní brusle. Většina dětí se chybně odráží především z vnější nohy, přičemž odraz z vnitřní nohy není dokončen. Výsledkem takového způsobu překládání je nerytmický pohyb a především nižší rychlost. Proto také podle toho, jak hráč dokáže využít vnitřní odraz, rozeznáváme kvalitu a rychlost bruslení.

Bruslaři, kteří správně využívají odrazu z vnitřní nohy patří k nejrychlejším bruslařům. Mohutný odraz vnitřní nohou s harmonickou spoluprací boků pomáhá k pohybu vpřed a k správnému přenesení hmotnost na vnější nohu.

Metodika nácviku překládání vpřed

 • Začínáme po obvodu vyznačeného kruhu.
 • Jízda v před po obvodu vyznačeného kruhu bez překládání.
 • Jízda po vnitřní brusli a nácvik odrazu z vnější nohy (odšlapování, koloběžka).
 • Přešlápnutí (průprava na překládání).
 • Překládání.
 • Procvičování rytmu překládání.
 • Jednotlivé fáze nácviku překládání vpřed doporučujeme provádět po obvodu kruhu
 • Základní dovedností, kterou začínáme nácvik překládání vpřed, je jízda vpřed po kruhu /bez překládání/. Jedná se o nácvik natočení ramen a pánve a postavení bruslí. Ramena a pánev jsou natočeny směrem do kruhu, vnější i vnitřní brusle jsou mírně přikloněny k ledu /směrem do kruhu/. Při jízdě vlevo je pravá paže v předpažení a levá v zapažení.
 • Druhým krokem je jízda po vnitřní brusli a nácvik odrazu z vnější nohy, tzv. odšlapování /koloběžkování/. Při jízdě vlevo je levá noha mírně pokrčena a je na ní přenesena hmotnost těla, odraz je proveden vnitřní hranou pravé brusle. Při odrazu se pokrčí koleno levé nohy a pravá noha se oddálí. Ve druhé fázi se levá noha pozvolně napíná a pravá se po ledě přitahuje k jedoucí levé-pohyb připomíná jízdu na koloběžce. Důležité je nezvedat levou nohu z ledu, mít pokrčená kolena a protlačovat pánev neustále vpřed. Nacvičujeme, jak vlevo, tak vpravo.
 • Další fází je nácvik přešlápnutí, které je pouze průpravou pro překládání. Pravidelně střídavě zvedáme brusle od země, volnou bruslí pokládáme vždy na úroveň brusle jedoucí. Jsme mírně nakloněni a natočeni směrem do kruhu. Při jízdě vlevo se odrážíme pravou /vnější/ nohou, levou /vnitřní/ brusli zvedáme ze země a klademe ji do směru pohybu na úroveň nohy pravé, ale nevytáčíme špičky do stran. Nacvičujeme vlevo i vpravo.
 • Následuje nácvik překládání nohou /bočního pohybu/. Jedná se o překřížení nohou a došlápnutí vnější /pravou/ bruslí na zem. Vnější /pravá/ noha se zvedá ze země a překřižuje se přes špičku vnitřní /levé/nohy. Přitom je brusle natočena mírně dovnitř a došlapuje na přední část.
 • Po zvládnutí předchozích fází na obě strany přistoupíme k nácviku odrazu vnitřní nohou. Toto cvičení je těžší, a proto se provádí nejdříve u hrazení. Pohyb vypadá tak, že jedoucí noha je pravá, levá provádí odraz vnější hranou do překřížení za pravou a nejkratší cestou se přisouvá zpět do výchozí polohy. Teprve po zvládnutí provádíme cvičení bez opory a v pohybu. Nacvičujeme opět na obě strany.
 • Nyní přistoupíme k procvičování všech jednotlivých fází vcelku. Provádíme nejdříve vlevo, po obvodu kruhu. Dbáme na stejný odraz jak z vnější /pravé/, tak z vnitřní /levé/ brusle a zrakem sledujeme střed kruhu. Dodržujeme cyklus odraz-skluz-odraz u obou nohou.
 • Poslední fází je procvičování plynulosti překládání. Cvičení se provádí obvykle na zvukový podnět /počítání, tleskání…/.

Základní chyby v technice překládání

😐 Malé nebo žádné pokrčení nohou v kolenou.
😐 Nedostatečný odraz vnitřní nohou a malé vykročení vpřed.
😐 Nerovnoměrné odrazy z vnitřní a vnější nohy /kulhání/.
😐 Odraz ze špiček a nikoliv z hran.
😐 Dokrok na patu a nikoliv pře špičku.
😐 Vnější noha je při překládání natažena v kolenu.
😐 Není zachován cyklus odraz-skluz-odraz /skákání/.
😐 Nestejně dlouhý skluz na pravé a levé brusli.
😐 Nedostatečné vyklonění dovnitř kruhu.
😐 Natočení zády do středu kruhu.

Jízda vzad

Technika nácviku

 • Základní postoj-nohy jsou při jízdě vzad rozkročeny /na úrovni boků/, trup je vzpříma, hlava rovně, pánev protlačená vpřed. Hmotnost těla musí být na obou nohách na celých plochách bruslí.
 • Pohybu napomáhá práce boků a ramen. Pohyb vychází z kyčelního kloubu, odkud se přenáší do špiček nohou. Odraz se provádí vždy z vnitřní hrany brusle /střídavě pravá a levá noha/ opakovaným pokrčováním a napínáním nohy v kolenním kloubu a pohybem příslušného ramene a boků vzad.
 • Odraz začíná ze zadní části brusle z paty a končí na přední části přes špičku. Po odrazu se noha zcela napíná a hmotnost se přenáší na silně pokrčenou neodrazovou nohu, která vyjíždí oblouček vzad. Odrazová noha se připojuje k pohybu tak, že obě brusle jsou od sebe asi v šíři boků a vzniká pohyb dvojité vlnovky.

Jízda vzad /metodika nácviku/

Jízda vzad je náročnější než jízda vpřed, proto ji nacvičujeme teprve po zvládnutí jízdy vpřed. Nácvik techniky a průpravná cvičení jsou však podobná jako u jízdy vpřed.

 • Bruslařský postoj pro jízdu vzad.
 • Rovnovážná cvičení na místě – nacvičujeme stoj na jedné noze, podřepy, přenášení hmotnosti z nohy na nohu, předklony, výskoky …
 • Chůze po zemi pozadu – s dopomocí, bez, ve dvojici.
 • Nácvik jízdy ve dvojicích – bruslaři se drží za předloktí čelem k sobě.
 • Nácvik odrazu a skluzu – základem je nácvik dvojvlnovek /tzv. rybiček, buřtíků/ při jízdě vzad stejně jako u jízdy vpřed a souběžných vlnovek.
 • Jízda vzad ze základního postoje po zvládnutí průpravných cvičení přistoupíme k nácviku jízdy vzad ze základního postoje (C-oblouk), vhodné provádět nejprve ve dvojicích.
 • Závěrečná fáze vyjetí C- oblouku do cyklu – do cyklu-odraz-skluz-odraz, současně dbáme na rytmus pohybu.

Jízda vzad /základní chyby v technice/

😐 Odraz je ze špiček bruslí, nikoliv z hran.
😐 Toporný postoj /vzpřímený trup a napnuté nohy/.
😐 Příliš velký předklon trupu.
😐 Příliš velký pohyb boků nahoru a dolů.
😐 Pohyb je prováděn pouze chodidly, nevychází z boků a ramen.
😐 Rychlé a krátké obloučky /není využit skluz/.

Metodika nácviku překládání vzad

 • Jízda vzad bez po pomyslném kruhu
 • Odšlapování vzad (koloběžka vzad)
 • Přešlapování- průprava pro překládání
 • Nácvik překřížení nohou
 • Překládání vzad po kruhu
 • Procvičování rytmu překládání

Překládání vzad – technika

Překládání vzad je poměrně složitá bruslařská dovednost, která předpokládá dobré zvládnutí jízdy vzad a vyjíždění oblouků v jízdě vzad. Má podobnou strukturu pohybu jako překládání vpřed.

Tělo je při překládání vykloněno do středu oblouku, kolena jsou pokrčena, postoj je vzpřímenější se zvednutou hlavou. Snižování a zvyšování pánve pomáhá odrazu. Při překládání vzad vlevo překládáme pravidelně pravou nohu přes levou. Levá /vnitřní/ noha provádí odraz z vnější hrany, přičemž konec odrazu jde přes špičku brusle. Hmotnost těla se přenáší na silně pokrčenou pravou /vnější/ nohu, která provádí skluz v oblouku před vnitřní /levou/ nohou. Tato vnitřní noha se po odrazu pokrčuje, přičemž vnější /pravá/ noha překládá přes osu levé nohy a provádí odraz z vnitřní hrany brusle. Stabilitu zachovává bruslař silným pokrčením kolenou.

Metodika nácviku překládání vzad /podrobněji/

 • Pro nácvik se používá podobná metodická řada jako u překládání vpřed
 • Prvním krokem je jízda vzad po kruhu vlevo z rozjezdu /bez pohybu nohou/. Dbáme na správný postoj za jízdy-podřep, trup je natočen do středu kruhu, levá paže je v mírném zapažení, pravá v předpažení. Vše provádíme s nohama od sebe v šířce boků.
 • Nácvik odšlapování /koloběžkování/ vzad. Postoj je stejný, provádíme odraz vnitřní hranou pravé brusle, špička směřuje dovnitř. Po dokončení odrazu přitáhneme obloukem po ledě pravou nohu do původního postavení, využijeme skluzu a odraz opakujeme. Provádíme vlevo i vpravo.
 • Následuje přešlápnutí jako průprava pro překládání. Přešlapování nacvičujeme obdobně jako bylo popsáno u překládání vpřed. Jedná se o střídavé zvedání brusle od země s následným položením na úroveň jedoucí nohy.
 • Dbáme na to, aby se odrazová noha po odrazu pokrčovala, přičemž vnější noha se překládá přes osu vnitřní nohy a provádí odraz z vnitřní hrany.
 • Pokrčíme kolena, levou nohu překřížíme za pravou a odrazíme se celou vnější hranou /z levé nohy/. Po dokončení odrazu zvedneme protaženou levou nohu od země a co nejkratší cestou ji přisuneme k jedoucí noze /v překřížení/. Nacvičujeme na obě strany.
 • Provádíme překládání vzad po kruhu, dbáme na všechny popsané důležité body. Procvičujeme opět na obě strany. Osvědčuje se provádět překládání vzad ve dvojicích, bruslař jedoucí vpřed přidržuje překládajícího vzad za předloktí. Následuje překládání vzad samostatně v pomalém tempu.
 • Závěrečná fáze je procvičování rytmu překládání.

Základní chyby v technice překládání vzad

😐 Špatný postoj-velký předklon, hlava skloněna.
😐 Při překřížení nohou jsou natažena kolena.
😐 Nestejně silný odraz oběma nohama.
😐 Chybné položení vnitřní brusle na zem po odrazu vnější nohou - malé vytočení vnitřní nohy směrem dovnitř /přibrzdění při každém položení brusle na zem/.
😐 Odraz je pouze ze špiček bruslí a nikoliv v pořadí celá hrana-špička.
😐 Odrazy prováděné rychle za sebou, nevyužití skluzu.

Instruktážní video natočené Centrem univerzitního sportu: 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info