4. Rodina a vztahy

Změny u jednoho člena rodiny nutně ovlivní všechny, proto je důležité spolu všechno v klidu probrat a nebát se vyhledat pomoc.

Úvod tématu
3. Volný čas
5. Cestování

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a úrazy míchy jsou toho jasným důkazem. Všichni lidé (my jako sociální pracovníci a pracovnice obzvlášť) by si měli uvědomovat, že když se jednomu z členů rodiny stane něco zlého, zasáhne to do fungování celého rodinného systému. Do oblasti vzájemných vztahů, intimního života, naplňování sociálních rolí, fungování domácnosti, financí, bydlení, způsobu trávení volného času atd.

Rodina

Může se stát, že po úraze členové rodiny nevědí, jak s člověkem po úrazu mluvit, co mohou říkat, co ne, na co se mohou ptát a na co už ne. Navíc každý z nich může obtížnou situaci prožívat vnitřně odlišně a těžko hledají společnou řeč. Člověk přeživší úraz o tom, co se stalo např. nechce mluvit, ale jeho blízcí mají potřebu všechno dopodrobna rozebírat. To se stalo panu Eduardovi a jeho manželce a dcerám ve věku 7 a 8 let. A právě s hledáním společné řeči může pomoci sociální pracovník nebo pracovnice v nemocnici.

Paní Marie nabídla panu Eduardovi, že jeho holkám (manželce a dcerkám) něco koupí, protože si všimla, že i když za ním Zdeňka s Markétkou a Ivetkou chodí, vzájemná komunikace vázne a pan Eduard s nimi moc nemluví a tráví čas raději sám. Kytka pro manželku a čokolády pro dcery opravdu pomohly prolomit ledy, protože si holky uvědomily, že je má táta pořád rád a stále mu na nich záleží, i když zrovna teď má svých starostí sám až nad hlavu a moc si nimi nepovídá. Ukázal jim svoji lásku jinak než slovy. Pochopily, že potřebuje čas, aby se na novou situaci adaptoval a překonal stud, který v souvislosti se svým postižením pociťuje.


Krize

Švýcarsko-americká psychiatrička Elizabeth Kübler-Rossová představuje 5 stádií smutku, kterými si člověk prochází, pokud mu např. někdo zemře, nebo pokud se ocitne v těžké životní situaci jako je náhlé zdravotní omezení u sebe nebo u svého blízkého:

Popírání je bezprostřední a prvotní reakce na to, co je pro nás těžké přijmout. Jsme šokovaní, vyděšení, nechápeme, co se kolem nás děje a nejsme schopni si smysluplně roztřídit informace. V této fázi je třeba najít druhého člověka, který nás v klidu a opakovaně vyslechne.

Vztek znamená, že jsme plní negativních emocí, obviňování sebe sama i druhých. V této fázi je důležité neodpovídat na agresivní chování stejným způsobem, ale snažit se hovořit o tom, jak se cítíme.

Při smlouvání v této fázi se snažíme sami sebe přesvědčit, že vše bude zase dobré, vrátí se zpět. V tuto dobu je dobré, když se soustředíme na krátkodobé a splnitelné cíle. Úskalím tohoto období je náchylnost k různým praktikám, které slibují rychlé a zázračné řešení.

Deprese je uvědomění si situace, bezmoci, toho, že nic nelze vrátit zpět. V této fázi pomáhá přítomnost naslouchajícího člověka, se kterým můžeme otevřeně hovořit o svém strachu. Pokud se tento stav nadále zhoršuje, je nezbytná návštěva psychiatrické ambulance a léčba antidepresivy.

Smíření – přichází úleva a hledání cest, jakým způsobem znovu sestavit a žít svůj život.


Paní Zdeňka se zeptala sociální pracovnice Marie, jak dlouho bude manželovo mlčení trvat a ocenila, že jí Marie na rovinu řekla, že to neví, protože proces vyrovnávání se s těžkou situací - v tomto případě krizí - je velmi individuální a záleží na mnoha faktorech. Někdy je potřeba odborné pomoci zasaženým - této formě pomoci se říká krizová intervence. Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. Krizovou intervenci jsou oprávněni poskytovat, např. kromě psychologů také sociální pracovníci. Jestli vás zajímají bližší informace, mrkněte sem.

Humor je velmi důležitý pro psychickou pohodu

Marie Zdeňce nabídla, že pokud bude někdo z nich potřebovat, zprostředkuje jim pomoc psychologa nebo terapeuta. Zajímala se také o to, jak to bez táty doma zvládají a jak se daří holkám ve škole. Zdeňce se ulevilo, protože díky Marii lépe pochopila, co se s jejím manželem děje.

Pana Eduarda v nemocnici také navštívil nemocniční psycholog a nabídl mu pravidelnou terapii; po poradě s paní Marií pan Eduard tuto pomoc přijal.

O duševní zdraví nás všech je třeba pečovat, i když se zrovna třeba nenacházíme v obtížné situaci. Mrkněte se na krátké video:

Být spolu venku může pomoci zlepšit náladu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info