2. Sourozenec s poruchou autistického spektra

Tušíš, co je porucha autistického spektra? Jak se projevuje a kdo slavný se za ni nestydí? Jak se chovat k člověku, který je autistou? Zjisti to a pomoz Tomášovi.

Úvod tématu
1. Pomoc osamělé seniorce
3. Problémy a konflikty v rodině

O lidech s poruchou autistického spektra

Lidé s PAS vnímají svět jinak

V této kapitole se budeme bavit o chlapci s poruchou autistického spektra (PAS). Zkráceně se o ní někdy hovoří jako o autismu, ale ten delší název vystihuje, že se autismus může projevovat velmi různorodě (proto to slovo spektrum). Slovo porucha na druhou stranu vzbuzuje dojem, že je na lidech s autismem potřeba něco opravit. Jenže autisté nejsou rozbití jako třeba telefon utopený ve vaně. Opravit nepotřebují. To, jak autisté vnímají a prožívají svět, se liší od vnímání a prožívání neautistů. To, že je něco jiné ale neznamená, že je to špatné. Kirsten Lindsmith říká: „to, že jsem autistka, dělá můj život těžším. Přijetí je úžasné a jsem pyšná na to, že jsem autistka a miluji pozitiva svých autistických vlastností, ale potřebuji I určitou podporu, pomoc a úpravy“ Pojďme se podívat, co typicky může autismus ovlivňovat. Co může být pro člověka s autismem těžké a co mu naopak pomáhá.

Poruchy autistického spektra ovlivňují sociálních dovednosti, komunikaci a představivost. V oblasti sociálních dovedností může jít o omezenou schopnost navazovat vztahy, chápat druhé, nedostatek emoční vzájemnosti či nepochopení gest nebo tónu druhého člověka. V oblasti komunikace může jít o omezení schopnosti zahajovat a udržovat komunikaci a obecně o potíže v oblasti řečí. V oblasti představivosti může jít o omezení představivosti, takže se třeba u dítěte nerozvíjí hra „na něco“. Lidi s poruchou autistického spektra můžou mít problém s tzv. smyslovým přetížením, kdy jeden z pěti smyslů těla je tak zahlcen, že mozek dostává příliš mnoho informací, než aby je mohl správně zpracovat. Senzorické přetížení vede k pocitům nepohodlí. Ty se můžou pohybovat na škále od mírného až po intenzivní. Lidé s poruchou autistického spektra můžou mít rádi rituály, které jim pomáhají zvládat strach a úzkost z neznámého. Můžou mít rádi opakované činnosti jako máchání rukama nebo opakování při hře s předměty, třeba opakované bouchání s hračkou, protože je to uklidňuje.

U lidí s PAS může dojít ke smyslovému přetížení

Je ale taky třeba říct, že lidé s autismem myslí jinak tzv. out of the box. Dochází k objevům, zjištěním, postřehům, myšlenkám, vjemům a nápadům, které nejsou pro neautistu typické, takže nás jako jednotlivce i společnost můžou hodně obohatit. Aspergerův syndrom, který je typem autismu, má diagnostikovaný a veřejně se k němu hlásí např. vizionář Elon Musk nebo režisér Tim Burton. Jeho projevy vykazovali i umělec Andy Warhole, vědec Albert Einstein nebo vynálezce Nicola Tesla, ale dřív nebyl autismus diagnostikovaný, takže jestli ho opravdu měli, se už nikdo nedozví.

Elon Musk

Čau Klube tajné pomoci,

Mám malýho bráchu. Jmenuje se Petr. Péťovi jsou čtyři, ale ještě vůbec nemluví, spíš dělá jenom zvuky. Někdy se chová jinak než ostatní malé děti. Třeba jsme v restauraci a on začne z ničeho nic odcházet. Taky mu hrozně vadí zvuk vysavače a když je jídlo, ve kterém je hodně věcí najednou. Má rád těstoviny a rád se houpá na houpačce. Máma s ním byla ve městě u nějaký doktorky a prý má autismus. Naši jsou z toho špatní. Máma furt vzdychá a táta říká, že to bude dobrý, ale moc se tak netváří. Chtěl bych bráchovi nějak pomoct, ale moc nevím jak. Taky by mě zajímalo, jestli bude normálně chodit do školky a do školy a vůbec jestli bude normální.

Díkec,

Tomáš

Tomáš se ptá na tři věci. Zkus mu na ně za klub odpovědět. Vždy, když klikneš na otázku, zobrazí se odpověď, která by za nás mohla Tomášovi pomoci.

Je (a bude) Péťa normální?

Každý z nás je v něčem jiný. Péťa bude dost možná ve spoustě věcí jiný než ne-autisti. Autismus z pravidla s věkem nezmizí, takže se s tím Péťa i jeho okolí bude muset naučit pracovat. To, že je a bude Péťa jiný ale neznamená, že je horší než kdokoli další. Je třeba taky říct, že projevy autismu jsou velmi různorodé. To, jak bude vypadat Petrův život, je teď těžké předpovědět.

Bez popisku

Zjisti více: PAS

Jinakost ale rovnost dětí s PAS hezky vysvětluje brožurka psaná přímo pro děti s autismem.

Jak by mu mohl Tomáš pomoci?

Bráchovi určitě pomůžeš tím, že ho zkusíš chápat a neodsuzovat. Někdy to může být těžké, třeba když mu bude vadit něco, co máš rád, nebo naopak on bude dělat něco, co Tebe bude otravovat. Nikdo po Tobě taky nechce, abys byl dokonalý, důležité je snažit se!

Bez popisku

Zjisti více:

Tady najdeš pár rad, jak se chovat k autistickým dětem.

Porozumění je důležité nejen pro lidi s PAS

Bude chodit do školky a do školy?

Jasně! U nás v České republice musí všechny děti chodit do posledního ročníku školky a pak do školy (nebo se účastnit domácího vzdělávání, ale to s našim tématem úplně nesouvisí).

Děti s poruchou autistického spektra se můžou vzdělávat dvěma způsoby. Buď ve speciálních třídách pro žáky s autismem, nebo v normální třídě. V obou případech se potřeba upravit vyučování tak, aby bylo pro dítě s autismem v pohodě. Využívá se například asistent pedagoga, který umožní individuálněji s dítětem pracovat.

Třeba ve specifické třídě pro děti s PAS jsou jednotlivá místa upravená dětem tak, aby jim vyhovovala, a učitelé a asistenti hodně pracují se žáky jednotlivě. I když je dítě s autismem ve třídě s neautisty, předpokládá se, že mu učitel výuku přizpůsobí, ale navržená doporučení se asi budou líbit i jeho spolužákům. Doporučuje se například hodně využívat příklady, pomoci žákovi najít souvislosti mezi tím, co už ví a novými fakty, zadávat úkoly podle krátkých, přesných a konkrétních pokynů, využívat obrázky atd. (kdybys chtěl znát všechna doporučení, podívej se sem.

Bez popisku

Zjisti více: 

Pokud chceš slyšet, jak se žije člověku s PAS přímo od něj podívej se na rozhovor s jiným Péťou, než je ten náš z příběhu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info