3. Problémy a konflikty v rodině

Jestli tě zajímá, jaké funkce by měla plnit rodina, co je to domácí násilí, které se může v rodinách vyskytovat, a jak se zachovat, když se s ním setkáš, tato kapitola je tu pro tebe.

Úvod tématu
2. Sourozenec s PAS
4. Kamarádka začala brát drogy

Rodina a násilí

Rodina je v životě každého člověka velmi důležitá, protože má na něj velký vliv. Každý z nás se v ní učí mluvit, navazuje první vztahy, učí jak si navzájem pomáhat, ale také v ní často zažívá první boje, hádky, domlouvání se. Rodina má několik funkcí pro společnost. Tak třeba biologicko-reprodukční, což znamená, že se v ní rodí děti a tím pokračuje potomstvo. Ekonomickou funkci, která zajišťuje společné hospodaření, socializační a akulturní, která znamená, že jsme v ní vychováváni a učíme se v ní žít ve společnosti. A taky třeba emocionální, což je když se máme navzájem rádi, vzájemně se podporujeme a pomáháme si. Může se však stát, že v některé z těchto oblastí může mít určitá rodina problémy.

Rodina je pro každého člověk velmi důležitá

Jedním z takových problémů může být násilí. Domácímu násilí se říká, když jeden z člen rodiny týrá druhého člena a je to porucha vztahu blízkých lidí. Když mluvíme o domácím násilí myslíme tím takové násilí, které se delší dobu opakuje a je jednostranné. Můžeme také říct, že je například jeden rodič agresivní na druhého. Násilí nejen v rodině může mít také více forem. Rozlišujeme třeba aktivní násilí - tělesné ubližování nebo pasivní ubližování, které ve vztahu k dětem znamená, že rodič dítě zanedbává, že se o něco nestará, nedává mu najíst a podobně. Násilí také může mít formu psychickou, která vypadá například tak, že jeden druhého ponižuje, fyzickou (tělesné ubližování) nebo sexuální, kdy může jít například o nucení ke svlékání, osahávání intimních míst druhého.

V rodině se ale může odehrávat násilí

Odborníci zkoumali proč se někdo chová tak zle k druhému a našli několik důvodů. Jedni vědci (např. Sigmund Freud) byli názoru, že to je vrozené, to znamená, že se člověk již rodí s takovými tendencemi se chovat. Jiný vědec J. Dollard přišel s myšlenkou, že se agresivně chováme, když jsme frustrovaní. To znamená, když něco potřebujeme nebo máme nějaký cíl a nedaří se nám ho dosáhnout. Když třeba máme hlad a nemůžeme najít zapadlou svačinu v aktovce. Ještě s jiným vysvětlením přišel A. Bandura. Ten zkoumal lidské chování a přišel na to, že takové chování je naučené. Můžeme se naučit chovat se agresivně od svých rodičů nebo také z televize. Když někteří vidí chování, kde lidé řeší problémy bytím a násilným jednáním, tak se tak mohou taky začít chovat.

Násilí může mít různé důvody, ale dá se pracovat na jeho řešení

Všechny tyto důvody mohou platit i v rodině. Dobrou zprávou je, že pokud člověk chce, tak se může na nich zapracovat tak, aby se v rodině žilo lépe.

„Pokud je někdo, kdo se narodil s povahou, kdy je více vznětlivý a výbušný, tak se může rozhodnout chodit třeba na psychoterapii nebo různé kurzy práce na sobě, kde se může naučit s tím lépe pracovat. Pokud je někdo na druhé zlý, protože má problémy, tak je možnost i s těmito věcmi najít pomoc. Třeba kdyby to byli problémy s penězi a dluhy, tak existují dluhové poradny.“

Důležité je uvědomit si, že nikdo nemá právo druhému ubližovat. Jako společnost máme dokument Listinu základních práv a svobod, kde se píše, že jsme si rovni v důstojnosti a každý má právo na život a na ochranu zdraví. Také děti jsou ještě zvlášť chráněné dětskými právy, které popisuje Úmluva o právech dítěte.

Dětská práva

Každý člověk má svoje nezadatelná lidská práva. Ti, kterým ještě nebylo 18 let, navíc mají ještě specifická práva, jež příslušejí dětem. Jejich úplný výčet obsahuje Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Úmluva o právech dítěte vychází ze čtyř základních principů:

  • Právo na život a přežití - zaručuje zachování života dítěte a uspokojování jeho základních potřeb (právo na přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, zdravotní péči atd.)
  • Právo na rozvoj - dítě má mít právo se rozvíjet, vzdělávat a mít volný čas na hru a zábavu, ale také zaručenu svobodu myšlení, vyznání a volný přístup k informacím
  • Právo na ochranu - dítě má právo na ochranu před násilím, vykořisťováním, zanedbáváním a všemožným zneužíváním, ale i na ochranu proti poškozování v systému trestního práva
  • Právo participovat/účastnit se – dítě se může vyjádřit ke všemu, co se ho týká, zveřejnit svůj názor na dění kolem

Podívej se na video tady:

Ahoj,

úplně nevím, jak to dobře popsat, ale máme teď doma problémy a blbý je, že se na to možná přijde i ve škole, což by byl dost trapas. Máma s tátou se hádají a teď je to skoro každý den. Hádají se tak moc, že prostě jen sedím a čekám, až to přejde. Nemůžu u toho psát úkoly nebo učit se. To prostě nejde. Známky teď teda nic moc. Posledně nás táta doma zamknul a máma brečela. Navíc mi táta říkal, že už nemůžu chodit do skauta, že se tam učí samé blbosti, ale mě to tam bavilo a chodí tam kámoši. Asi s tím nejde nic dělat, ale kdyby vás něco napadlo, budu rád.

Kuba

Přichází čas na odpověď Klubu tajné pomoci.

Poradíš si?

Co můžeme poradit nebo jak můžeme Kubovi pomoc my sami?

V takové těžké situaci je vždy pro každého důležité mít někoho blízkého, komu se může svěřit a důvěřovat mu. Pro Kubu bude určitě moc cenné když mu budeme naslouchat a podpoříme ho v jeho náročné situaci. Také bychom mu mohli pomoc se školou. Pomoct mu s doučováním po škole nebo o přestávkách, aby mohl mít lepší známky. Pokud Kubovi někdo opravdu ubližuje, tak je dobré zajít za někým dospělým, komu důvěřujete. Může jít např. o nějakého učitele, výchovnou poradkyni ve škole nebo nějakého vedoucího z kroužku, ke kterému cítí Kuba důvěru. Může to být těžké jít se někomu s tak těžkou situací svěřit, tak můžeme Kubovi nabídnout doprovod. V případě, že bys byl účastníkem přímého násilí, kdy Kubovi někdo opravdu ubližuje, tak můžeš bezprostředně volat policii.

Domácí násilí a co s tím

Je důležité naslouchat, když se ti chce někdo svěřit

Druhá otázka je o tom, na jaké služby u nás v České republice se může kdokoliv s takovým problémem obrátit.

Jedna z možností, když děti řeší jakékoliv náročné situace je možné se obrátit telefonicky na Linku bezpečí. Tam jsou odborníci, kteří mohou poradit v různých případech. Někdy stačí si popovídat, jindy pomůžou dát kontakt na jinou konkrétní službu. V případě přímo Kubovi situace se může obrátit na konkrétní službu, která pomáhá dětem, které v rodině zažívají hádky a ubližování. Takovou službou je například Centrum Locika, kam může Kuba napsat nebo zavolat. Stejně tak může i Kubova maminka, které třeba tatínek ubližuje se obrátit na nějakou službu pro dospělé (odkaz na služby pro obětí domácího násilí).

V České republice máme celý systém pomoci v případě domácího násilí, ať už na dětech nebo někom jiném v rodině. S kým se mohu setkat a jakou hraje roli, když se bude řešit ubližování v rodině.


Systém pomoci v případě domácího násilí v ČR

  • OSPOD je zkratka pro Sociálně právní ochrana dětí. Jsou zde sociální pracovnice, které mají za úkol zjistit, kde a jaký je v rodině problém, pomáhají řešit situaci v rodině a dohlíží, aby se dětem neubližovalo.
  • Policie - pomůže při přímém konfliktu, když je někomu ubližováno nebo je ohrožený na životě nebo zdraví. Člověk ji může zavolat na čísle 158 a policie má možnost vykázat na určitou dobu násilného člověka z bytu a zajistit tak ohrožené osobě ochranu.
  • Soudy - v případě, že se již jedná o těžko řešitelné situace ve vztazích v rodině a je třeba udělat nějaké dlouhodobější řešení, tak k tomu potřebuje policie rozhodnutí soudce.
  • Neziskové organizace pomáhají v rodinách, kde jsou nějaké problémy zvládat různé věci. Mohou pomoci s hlídáním dětí, s doučováním, bydlením či jinými běžnými věcmi. Takovou pomoc poskytují například Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Stejně tak existují organizace, které mohou pomoci s agresí. Když svůj hněv neumím ovládnout a ubližuji druhým. Takovou pomoc nabízí například organizace Spondea.

Rodina v tom není sama

Bez popisku

Zjisti více: Ochrana před domácím násilí

Podrobné informace o systému ochrany před domácím násilím najdeš na tomto odkazu.

Poskládej a zjisti jednotlivé funkce rodiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info