3. Festivaly a svátky v Indii

Jak vypadá hinduistický kalendář a jaké hlavní svátky slaví obyvatelé Indie? Jak probíhají oslavy boha Ganéši, Kršny či bohyně Durgy?

Úvod tématu
2. Dědictví koloniální minulosti
4. Hinduismus

Společenský, náboženský a kulturní život Indie se nemůže obejít bez množství velkých festivalů a v nich slavených menších svátků, které prostupují celým indickým rokem. Mnozí Indové festivaly popisují jako způsob života a součást vnímání jejich sounáležitosti s ročními obdobími, náboženskými představami i rodinným životem. Hinduistický kalendář je tak naplněný od jara do zimy nespočtem oslav jednotlivých božstev a jejich mytologických příběhů, které se v tyto dny veřejně přehrávají. Indický rok plní ale nejen festivaly a svátky hinduistů, ale také muslimů, džinistů, buddhistů, sikhů, křesťanů a státních významných dnů. Pojďme si představit několik nejdůležitějších hinduistických svátků, z nichž některé slaví i lidé z jiných náboženských tradic.

Slavnost světel díválí, Džódhpur, Rádžasthán


Hólí – festival barev (únor/březen)

Na počátku jara se odehrává jeden z nejbarevnějších svátků v Indii. Termínem hólí se označuje slavnost, při které by mělo mezi lidmi dojít k pokoření chtíče, odpuštění minulých křivd a vzájemnému objetí. Oheň, láska, hravost a oslava počátku sklizně jsou hlavními motivy události, která probíhá celý den a noc za úplňku během indického měsíce phálguna, což odpovídá dle gregoriánského kalendáře přelomu února a března. Typickým znakem dnes již celosvětově známého svátku (oslavy se konají často i v indických diasporách) bývá vrhání barevného prášku a polévání se zbarvenou vodou.

Festival je spojený převážně se dvěma mytologickými příběhy. První pojednává o záchraně syna démona, Prahláda, kterého chtěla upálit jeho sestra Hóliká pro uctívání boha Višnua. Višnu ale zasáhnul do jejích plánů a Prahláda zachránil. Druhý příběh pak hovoří o Kršnovi (inkarnaci boha Višnua), který žádal svou manželku Rádhu, aby zakryla jeho obličeji barvami. Tento svátek se nejvíce slaví v severní Indii.

Barvy

Tradičně používané barvy byly vyráběny přírodně, postupem času se ale začaly „obohacovat“ o látky dodávající barvám větší lesk a atraktivitu. Dle nedávných studií se bohužel ukázalo, že mnohé barevné vrhací prášky obsahují také nebezpečné sloučeniny. U nadšených, vesměs mladých účastníků festivalu se pak začaly projevovat závažné oční problémy a kožní onemocnění. Tyto barvy jsou taktéž z hlediska ekologie velmi špatně odbouratelné a škodlivé pro životní prostředí.

Festival hólí


Ganéša Čaturthí – festival oslavující boha se sloní hlavou (říjen/září)

Ganéša Čaturthí je významný desetidenní festival, který (jak už napovídá jeho název) oslavuje zrození boha Ganéši jeho matkou Párvatí. Ačkoliv se slaví v různé míře po celé Indii, největší oslavy probíhají převážně ve státě Maháráštra.

Přípravy na tento svátek probíhají měsíce dopředu, kdy umělci a hrnčíři vytváří malé i několikametrové barevné sochy boha Ganéši se sloní hlavou. Lidé v těchto dnech do noci tančí a bubnují v ulicích, zpívají mantry, obětují v chrámech sladké cukrovinky a kokosové ořechy a starají se o Ganéšovy sochy v chrámech i na domácích oltářích.

V náboženských představách Indie jsou tyto dny vnímány jako období, kdy Ganéša sestupuje na zem, aby požehnal svým oddaným. V posledním dnu festivalu lidé za všeobecného veselí doprovázejí sochy na autech a pojízdných plošinách ulicemi k oceánu či řece a za zpěvu a tance je ponořují do vody.

Co je to mantra?

Mantry jsou formule v podobě několika slov nebo celých vět, kterými věřící oslovují svá božstva a objekty úcty. Mohou obsahovat jména božstev a jejich přídomky či vlastnosti. Mantry patří jak k tradici hinduismu, tak i buddhismu. 

Socha boha Ganéši během Ganéša Čaturthí, Bombaj

Bez popisku

Zjisti více: Oslava Ganéšových narozenin na břehu oceánu

Reportáž BBC z Bombaje v západní Indii během oslav božstva se sloní hlavou, Ganéši. Na vrcholu slavnosti je obří socha tohoto božstva snášena spolu s mnoha dalšími sochami k oceánu a vpouštěna do vody.

„Ve městě Bombaj ve státě Maháráštra je každoročně ponořeno do oceánu více než 150 000 Ganéšových soch.“


Navarátrí – svátek hrozivé bohyně Durgy (říjen)

Podzimní festival Navarátrí (také známý jako Durgápúdža – festival bohyně Durgy) trvá celých devět nocí a vrcholí desátým dnem velkými oslavami. V tyto dny v některých částech Indie lidé oslavují lokální i více známé bohyně, z nichž nejvýznamnější jsou inkarnace bohyně Parvátí (Durga a Kálí) a manželka boha Brahmy, Sarasvatí.

Součástí festivalu je oslavování vztahů mezi bratry a sestrami, tanec v ulicích, rozdávání dárků či přinášení obětin v podobě ovoce a květin. Na některých místech Bengálska je běžné také obětování buvolů.

Dle legend se Durgápúdža vztahuje k příběhu o démonu, který dlouho trápil zemi, až lidé prosili božstva o pomoc. Bohové seslali na zemi bohyni Durgu, která s démonem deset dní bojovala, až jej v desátý den přemohla a zabila. Tento svátek se v některých regionech vztahuje také k oslavám vítězství prince Rámy (inkarnace boha Višnua) nad králem démonů Rávanou poté, co požádal bohyni Durgu o pomoc v boji. V současnosti jsou již podzimní oslavy Durgy a Rámy tak provázané, že je od sebe téměř nelze oddělit.

Chrámová socha bohyně Durgy, Navarátrí, Bombaj


Díválí – festival světel (říjen/listopad)

Pětidenním festivalem díválí lidé po celé Indii oslavují vítězství prince Rámy nad králem démonů Rávanou, když se vrací zpět se svou manželkou Sítou do hlavního města – příběh známý z eposu Rámájany.

Shledání Síty a Rámy je oslavováno jako výjimečné období, kdy lidé jezdí za svými rodinami, připravují sladké cukrovinky, vytváří barevné mandaly (kruhové obrazce) z písku, květin nebo rýže, zapalují svíce, rozvěšují světýlka a pouští petardy a ohňostroje. Pouštění petard a ohňostrojů je dokonce tak časté, že indická vláda již po několik let na díválí vyhlašuje ve městech jejich zákazy kvůli zhoršené kvalitě ovzduší.

Tento festival, stejně jako mnohé další indické svátky, má v různých částech země své mytologické kořeny jiné. Proto některé regiony jižní Indie oslavují díválí spíše jako uctění manželství boha Višnua s manželkou Lakšmí, v severní Indii vítězství prince Rámy a v Bengálsku uctívají bohyni Kálí. Díválí slaví v Indii a Nepálu také buddhisté a džinisté.

Rozsvěcení světel na svátek díválí, Džaipur

Bez popisku

Zjisti více: Festival světel v Indii

Reportáž o indickém svátku díválí, jednom z největších, nejzářivějších a nejdůležitějších festivalů v Indii. Oslava díválí jako vítězství dobra nad zlem odkazuje na světlo poznání, které rozptyluje veškerou nevědomost. Zatímco příběh, který se za díválí skrývá, a způsob oslav tohoto svátku se v závislosti na regionu značně liší, jeho podstata zůstává stejná – oslava života, jeho radosti a dobra.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info