3. Zlaté poklady And

Jakou roli hrálo zlato v kultuře původních andských civilizací? V jakých dovednostech tamní lidé vynikali? A co se skrývá za pojmy tumi a kipu?

Úvod tématu
2. Zlaté poklady amazonského pralesa
4. Zelené poklady Amazonie

Kultura původních andských civilizací

Za hory a doly, na druhé straně Atlantického oceánu, se nachází kontinent Jižní Ameriky, na němž se rozkládá nejdelší pohoří na světě – Andy. Tento horský pás se táhne po celé délce západního pobřeží a tvoří jihoamerickou část pohoří, které na severoamerickém světadíle označujeme jako Kordillery.

Díky své obrovské rozloze procházejí Andy několika klimatickými pásy, od tropického až po mírný. V Andách se tak setkáme s velmi různorodou krajinou: najdeme tu zasněžené vrcholky hor, ledovcová jezera nebo hluboké kaňony.

V těchto rozmanitých podmínkách se v minulosti zrodily jedny z nejpozoruhodnějších starověkých civilizací. Nejznámější z nich jsou asi Inkové, dále kultura Nazca nebo Chimú. A ač se to na první pohled nemusí zdát, přínos těchto civilizací byl celosvětový. Již před mnoha tisíci lety tu lidé pěstovali kukuřici, brambory nebo chilli papričky – plodiny, které jsou dnes běžně využívané i v evropské kuchyni. O životě těchto lidí se dozvídáme především z nálezů ztracených měst, která tyto starověké kultury obývaly. A díky práci archeologů i dnes odkrýváme dávná tajemství.

Mistři stavitelé

Andské civilizace, jako například kultura Nazca nebo Chimú, vytvářely labyrintové stavby z vepřovic.

Zůstaly tu po nich tzv. geoglyfy, což jsou gigantické obrazce znázorňující zvířata nebo geometrické tvary vytvořené v kamenitém podloží na planině Nazca. Podívat se na ně můžeš ve videu.

Mistři zlatníci

Je zřejmé, že v každé z těchto civilizací sehrávali významnou roli řemeslníci a zlatníci, kteří uměli dokonale zpracovávat drahé kovy, a to hlavně měď, stříbro a zlato. Kultury Moche a Lambayeque po sobě zanechaly mnoho památek, které dokládají, že jejich tvůrci byli mimořádně šikovní. Pokud jde o práci s drahými kovy, málokdo se jim dokázal vyrovnat. Tyto předměty sloužily při různých rituálech jako obřadní pomůcky.

Zajímavými řemeslnými výrobky jsou různé textilie zdobené zlatými prvky. Panovníci a kněží nosili bohatě zdobené tuniky a doplňky, které byly často vyrobené právě ze zlata. Na obrázku jsou naušnice.

 Bav se a tvoř s peruánskou civilizací

Najdi cestu ze spletitých uliček

Právě jsme objevili ztracené město. Při svém pátrání jsme ale zašli příliš daleko a nyní bloudíme ve spletitých uličkách. Najdi cestu ven, při níž narazíš na předměty, které tě budou provázet na cestě za dalším dobrodružstvím.

Bez popisku

Starověké peruánské civilizace byly známé svou vynalézavostí a zručností. Například lidé kultury Moche byli důmyslnými staviteli, kteří budovali pyramidové svatyně nebo zavlažovací systémy a složité sítě kanálů.

Vytvoř si vlastního panovníka nebo kněze

V různých předkolumbovských civilizacích se při ceremoniích používaly rozličné obřadní předměty či šperky vyrobené ze zlata. Nejčastěji se jedná o předměty připomínající zlaté koruny, číše, náušnice nebo ozdoby do nosu, taktéž náramky nebo těžké náhrdelníky.

Vymaluj panovníka či kněze, pocházejícího z jedné z dávných peruánských civilizací. Oblékni postavu a ozdob ji, použij při tom papírové předlohy. Můžeš si také vystřihnout papírové předlohy předmětů a přilepit je k postavě. Inspiruj se připraveným vzorem nebo si vytvořit vlastní, úplně novou podobu koruny či náhrdelníků.


Poklady z And

Jak jsme již zmínili, zpracování zlata a stříbra je bezpochyby jednou ze základních charakteristik andských kultur předkolumbovské Ameriky. Předměty z drahých kovů však nebyly pouhými ozdobami pro členy nejvyšších společenských tříd, jelikož se jim připisoval hluboký duchovní význam. Zatímco španělští dobyvatelé ve zlatě viděli majetek a bohatství, jihoamerické civilizace věřily, že zlato pochází z božské energie Slunce, šlo tedy o symbol samotných bohů.

Touha španělských dobyvatelů po zlatě byla neukojitelná. Mnoho předmětů nevyčíslitelné hodnoty jak materiální, tak duchovní či historické, bylo roztaveno, zlato bylo odlito do cihel a převezeno do Evropy.  A tak se dostáváme ke kořenům legendy o ztraceném městě ze zlata, bájného Eldorada.

Obřadní nůž tumi

Dobrodružná cesta labyrintem tě zavedla až k obřadnímu noži tumi, který je součástí velkého zlatého pokladu. Původní nože tumi, zhotovené ze zlata, byly často zdobené polodrahokamy.

Obřadní nůž tumi

Vyrob si vlastní nůž

Vyrob si nůž podle šablony

Vyrob si vlastní nůž podle přiložené šablony. Použít můžeš nejrůznější materiály, přírodniny či recyklované materiály. Fantazii se meze nekladou. Inspirovat se můžeš naším vzorem. K výzdobě jsme použili luštěniny a těstoviny.

Uzlíkový systém kipu

Jak už víme, tyto civilizace byly velkými pěstiteli zeleniny, zejména kukuřice, která pro ně měla veliký význam. Připomeňme si, že kultury Lambayeque (čti lambajeke) a Moche (čti moče) byly výjimečné ve zpracování drahých kovů. Jelikož se zboží skladovalo, bylo třeba přijít na způsob, jakým počty zmíněných výrobků zaznamenat. Tak byl vynalezen systém uzlíkového záznamu zvaný kipu, který se používal přibližně od r. 1400 do r. 1532 n. l. V jazyce quechua, kterým mluvili Inkové a jejichž potomci jej používají dodnes, kipu znamená uzel.

 Ovládni základy kipu

Základy kipu

Základy kipu

Základ tvořil provázek libovolné délky, na který byly připevňovány další šňůrky. Na ty se poté dělaly uzly různých tvarů. V tomto systému záznamu známe 3 základní uzly:

Flamenco, který představuje číslo 1. Může svým tvarem připomínat písmeno S nebo číslici 8.

Složený uzel se používá od čísla 2 do 9. Číslo poznáme podle toho, v kolika smyčkách se šňůrka obtáčí. Na obrázku je znázorněno číslo 4.

Simple je jednoduchý uzel, který představuje desítky, stovky, anebo tisícovky. Řády se odlišovaly pomocí uspořádání na bavlnce. Čím výš se uzel nacházel, tím vyšší měl hodnotu.

Takto mohly andské civilizace pořizovat různé záznamy. Díky tomu máme možnost i dnes nahlédnout do kultury těchto výjimečných lidí a poznat kousek z jejich světa, ve kterém zlato mělo jen symbolickou hodnotu.  Dnes i my víme, že vědomosti a zručnost mají mnohem vyšší cenu než vzácné kovy.


Vyrob kipu

Nacházíme se v Cuzcu, hlavním městě incké říše, které bylo přezdívané Pupek světa. Vládce Pachacuti potřebuje sečíst poddaný lid, a proto musí každá rodina odevzdat jedno kipu, na kterém bude zaznamenán rok narození každého člena rodiny. Vyrob kipu a pomoz tak vládci se sčítáním obyvatel incké říše.

Zde je návod:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info