1. Příběh Eduarda a Marie

Panu Eduardovi se ze dne na den změnil život, když spadl ze stromu a poranil si míchu. Co všechno se bude muset v životě člověka, který je čerstvě na vozíku? Kdo mu může pomoci? V této kapitole se zaměříme na téma bydlení.

Úvod tématu
2. Zaměstnání

Náš příběh začíná

Pan Eduard spadl ze stromu a vážně si poranil míchu, což znamená, že s největší pravděpodobností stráví zbytek života na invalidním vozíku. Několik týdnů musí být v nemocnici, kde se seznámí se sociální pracovnicí Marií. Nejdřív Marii nedůvěřuje a je na ni protivný, protože nechápe, proč by se s ní měl vůbec bavit a nerozumí, v čem by mu mohla sociální pracovnice pomoci, když stejně nemůže zajistit, aby mohl zase chodit. Marie si však postupně získává Eduardovu důvěru tím, že mu obstarává záležitosti, které z nemocničního lůžka zajistit nemůže a přistupuje k němu nejen jako k nemocnému, ale jako k chlapovi, který se dostal do těžké situace, ale pořád má svoji rodinu, svoji práci, svoje koníčky a svoje sny. Vyřídí mu např. neschopenku a když mají přijít na návštěvu manželka s dětmi, zeptá se, jestli pro ně nechce něco koupit, protože jde zrovna do obchodu. Eduard ví, že manželka Zdeňka i dcery Markétka s Ivetkou celou situaci nesou dost těžce, a proto poprosí Marii, aby Zdeňce koupila kytku a holkám čokolády (peníze má schované v nočním stolku). Po dlouhé době zase viděl na tváři svých holek šťastný úsměv. Když mu další den Marie donese sci-fi román z nemocniční knihovny, je dojatý skoro až k slzám. Jenom mezi řečí se totiž dříve zmínil, že byl za mlada blázen do sci-fi, ale kvůli náročné práci už na čtení dlouhé roky neměl čas. Tento moment rozhodl. Poprosil Marii, aby za ním další den přišla a začnou spolu promýšlet, jak dál zorganizovat Eduardův život tak, aby se - až se vrátí z rehabilitačního zařízení, kam se po propuštění z nemocnice chystá - mohl vrátit do svého života, který dál pokračuje, i když už vždycky bude jiný než dřív.

Pomoc asistenta

Zdravotní postižení a lidská práva

Věděl jsi, že přístup k lidem se zdravotním postižením, se v průběhu historie měnil? Dřív byli lidé hodně nesví z přítomnosti lidí s postižením, například za socialismu, před rokem 1989, velkou část z nich stát umisťoval do ústavů, které byly často někde na samotě. Dneska si jako společnost víc vážíme práv každého člověka. U lidí se zdravotním postižením jsme naši snahu garantovat základní lidská práva jako republika potvrdili například přijetím Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato úmluva zaručuje respekt k lidské důstojnosti a nezávislosti, zákaz diskriminace, plné zapojení do společnosti, rovnost příležitostí, přístupnost, rovnost žen a mužů, respekt k vyvíjejícím se schopnostem dětí a jejich právu na zachování identity. Obsahuje tak i právo na přiměřené bydlení.


Bydlení pro pana Eduarda

Pan Eduard bydlí spolu se svou rodinou v domku ve vesnici poblíž hlavního města. Dům je patrový a není uzpůsobený pro člověka se zdravotním postižením.

Úpravy domu

Napadá tě, jaké problémy bude potřeba vyřešit, aby se v něm pan Eduard mohl pohybovat? Schválně, kolik toho vymyslíš.

My za nejdůležitější považujeme následující body, ale problémů je třeba vyřešit více:

  1. Bude třeba zajistit, aby nikde nebyly schodky a prahy.
  2. Podlaha se nesmí klouzat a nesmí na ní být žádné dečky nebo volně položené koberečky, na kterých by se vozík zadrhával.
  3. Vypínače a elektrické zásuvky musí být dosažitelné pro člověka na vozíku.
  4. U nábytku je třeba dbát na to, že člověk s vozíkem musí nejen dosáhnout na dveře/do šuplíků, ale také se musí vejít např. tam, kde se dvířka nábytku otvírají ven. Proto jsou vhodnější dvířka posuvná.
  5. Pokud jsou před domem schody, je třeba vybudovat rampu, schodovou plošinu nebo schodolez, sedačková plošina je třeba vybudovat také u vnitřního schodiště.

Že nevíš, jak si takový schodolez nebo plošinu představit? Podívej se tady:

6. Okna musí mít otevírací páku, aby je mohl člověk na vozíku otevírat a zavírat.

Na bydlení bez bariér se můžete podívat např. tady Bydlení handicapovaných:

Jak by mohla panu Eduardovi k bezbariérovému bydlení pomoci sociální pracovnice Marie? Schválně, co myslíš, že bude třeba vyřídit?

Prostor pro vozík

  1. Bude potřeba najít odborníky, kteří poradí s tím, jak bydlení zrekonstruovat, na co nezapomenout, na co si dát pozor atp. Marie asi nebude odbornicí sama, ale může zprostředkovat kontakt na pomáhající organizace, které nabízí poradenství, např. Liga proti bariérám
  2. Rekonstrukce domu samozřejmě bude něco stát, bylo by proto vhodné využít všechny finanční prostředky, které jsou k dispozici, aby náklady neplatila jen rodina pana Eduarda. Stát nabízí příspěvek na zvláštní pomůcku, ze kterého je možné hradit stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC a stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě. Kromě toho je možné požádat o podporu různé nadace např. Konto bariéry, nebo dotační programy. Marie může podpořit pana Eduarda k tomu, aby oslovil co nejvíce subjektů a zjistil svoje možnosti. Pro pana Eduarda to může být těžké, protože žádat o peníze může být spojené s pocitem, že člověk sám nezvládá, ale paní Marie Eduardovi vysvětlí, že každý někdy potřebuje pomoct a požádat o pomoc není ostuda.

Zajímá Tě, jak vypadá kuchyň pro lidi na vozíku? Podívej se tady:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info