1. Historie poznávání rostlin

Poznávání rostlin bylo předmětem zájmu řady významných historických osobností nebo vědců. Pro řadu z nich to byla hlavní náplň práce, ale pro mnohé z nich to byla vášeň, kterou naplnili svůj volný čas. Najdou se ovšem i tací, kteří s pomocí rostlin měnili dějiny…

Úvod tématu
2. Není droga jako droga

Historie poznávání rostlin

Člověk už od pradávna zkoumal účinky rostlin, které nacházel kolem sebe. Nejprve byly zdrojem potravy, postupně poznával i jejich léčivé účinky, ovšem někdy to byly draze vykoupené poznatky, protože celá řada rostlin obsahuje látky, které jsou vysoce jedovaté a mohou způsobit smrtelnou otravu i ve velmi malém množství. Jedovatost neboli toxicitu se člověk snažil využít ve svůj prospěch, např. při získávání potravy lidé využívali šípové jedy při lovu zvěře, nebo v neposlední řadě se ji snažil také zneužít ve svůj prospěch, hlavně k prosazování svých vlastních zájmů nebo k prosazování zájmů mocenských. Celá řada rostlin byla v sortimentu věhlasných travičů. Za velkou znalkyni přírodních jedů byla považována Kleopatra.

Kleopatra

Traviči

Vynalézavost travičů byla nepředstavitelná. Jedem napouštěli stránky knih, které oběť četla a před otočením stránky si obvykle naslinila prsty. Jedem se napouštěly šaty, kosmetické přípravky, případně se potíraly čepele nožů, ideálně jen z jedné strany, a rozpůlená potravina se jedovatou stranou podala oběti a druhou půlku pro zajištění alibi snědl pachatel. Za velkou znalkyni rostlinných jedů byla považovaná egyptská královna Kleopatra. Z těch dalších, kteří jedů využívali z politických důvodů, můžeme zmínit Livii Drusillu, Roderica Borgiu nebo Kateřinu Medicejskou, z těch ostatních, kde motivací byla touha po bohatství, např. Guilli Tofanu.

Už staří Sumerové, Asyřané, Babyloňané poznali celou řadu léčivých rostlin. Ve známém Ebersově papyru z roku asi 1500 př.n.l. najdeme receptury s využitím léčivých rostlin.

Ebersův papyrus

Období starověku je spojeno s celou řadou významných osobností, které se podílely na rozvoji poznávání léčivých rostlin a jejich účinku. Za otce botaniky je považovaný Theofrastos, který žil v letech 371-286 př.n.l. Theofrastos byl výborným učitelem a významným antickým filozofem, který se současně věnoval i přírodním vědám, fyzice, mineralogii, ale především botanice.

Theofrastos

Ve starověku dokázali Egypťané cíleně pěstovat celou řadu plodin, znali mentolovou vůni máty a nejen že ji dokázali izolovat, ale mátu i správně terapeuticky používali k mírnění trávicích obtíží. Starořecký lékař a lékárník Pedanios Dioscorides ve své knize De Materia medica popsal 600 léčivých rostlin, u některých uvedl i jejich léčivé účinky. Cestoval s vojenskými legiemi a na svých cestách hledal léčivé rostliny. Poprvé použil slovo botaniké = nauka o rostlinách.

Mezi významnými propagátory fytoterapie byl i Galénos z Pergamonu, jedna z největších lékařských osobností starověku, který žil v letech 131-200 n.l. Nejprve pracoval jako lékař gladiátorů, později se stal osobním lékařem Marca Aurelia. Propagoval přípravu léčiv podle receptu s uvedením přesných dávek, zavedl mnoho nových prášku, extraktů, žvýkacích gum. Požadoval, aby ten, kdo léčí, znal účinky používaných látek z vlastní zkušenosti.

V období středověku se setkáváme se jménem perského lékaře a filozofa Avicenny, který byl představitelem tzv. zlatého islámského věku. Jeho dílo Kánon lékařství se stal nejdůležitější knihou středověku.

Avicenna

Avicenna

Avicenna, celým jménem Abú ʿAlí al–Ḥusajn ibn ʿAbd Alláh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Síná, se narodil v Persii, dnešní Gruzii. Jako rok narození se uvádí pravděpodobně rok 980, zemřel v roce 1037. Ve druhém díle Kánonu lékařství se věnuje také přírodním léčivům. Léčivé rostliny i sám předepisoval, mezi nejoblíbenější patřil hřebíček, skořice, santalové dřevo, sena aj.

Avšak až do pozdního středověku a na počátku novověku bylo používání léčivých rostlin spojeno také s magickými rituály a lidem, kteří měli hlubší znalosti o působení léčivých rostlin, byly připisovány nadpřirozené schopnosti. Znalost léčivých a jedovatých rostlin jim leckdy i přitížila. Nechvalně známé jsou čarodějnické procesy, které v 17. století v našich zemích postihly zejména Jesenicko.

V období renesance se badatelé zaměřovali nejen na rostliny jako celek, ale předpokládali, že za účinkem není celá rostlina, ale jen její určitá část, účinná látka, která je v ní obsažená. Zabývali se také vztahem dávky a účinku.

„Dosis sola facit ut venenum non sit.“

Ve volném překladu to znamená, že jen dávka rozhoduje, zda je látka jedem, nebo ne. Tuto jednoduchou definici formuloval švýcarský lékař a alchymista Paracelsus.

Paracelsus

Paracelsus

Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, (1493-1541) byl švýcarský alchymista, astrolog a lékař, který se zasloužil o rozvoj novodobého lékařství, a je považován za zakladatele toxikologie. Věřil, že vše, co příroda vytvořila, vytvořila tak, aby z jejího vzhledu bylo patrné, jakým léčivým účinkem oplývá – např. vrba, která roste ve vlhkém prostředí u vody, bude léčit nemoci, které toto prostředí způsobuje, tedy nachlazení, horečky a revma. A skutečně vrba obsahuje látky, které mají schopnost snižovat tělesnou teplotu, tlumit zánět. Lékař – alchymista má podle něj umět léčivou substanci v přírodě najít a následně upravit k podávání. A podpořit tak přírodu, aby zacelila rány sama.

Kromě svých léčebných dovedností proslul také svým nevázaným životem, láskou k alkoholu a neúctou k tehdejším autoritám.

Nejslavnějším Paracelsovým lékem bylo laudanum: tajemný elixír, pravděpodobně alkoholický extrakt opia (opium - zahuštěná šťáva vytékající po nařezání nezralých makovic), který předepisoval v nejtěžších případech.

Rozvoj knihtisku urychlil šíření informací o léčivých rostlinách. Vydávaly se herbáře, nejznámější je Brunfelsův herbář z roku 1500 s kresbami Albrechta Dürera, který má vysokou uměleckou hodnotu a kresby rostlin jsou nadmíru věrné. V našich krajích je nejznámější herbář Petra Ondřeje Mathioliho z roku 1562 a o něco dříve vyšel herbář litomyšlského lékaře Jana Černého.

Začátkem 18. století se výrazně zvýšil zájem o léčivé rostliny, nejen o jejich pěstování, ale jednalo se zejména o výzkum jejich složení a léčebný efekt. Prvním vědcem, který stanovil pevný řád v pojmenovávání rostlin, byl švédský profesor botaniky Carl Linné. Jako první důsledně používal označení rostlin jménem rodovým a druhovým.

Carl Linné

Carl Linné

Narodil se v roce 1707 a zemřel v roce 1778. Jeho otec byl luteránským pastorem. K jeho farnosti patřila obrovská zahrada a z otce se stal vášnivý zahradník. Malý Carl sdílel jeho vášeň a brzy ovládal názvy rostlin i v latině. Později vynikal i v celé řadě jiných oborů, matematice, fyzice. Avšak učitelé hebrejštiny, řečtiny a teologie nepovažovali Carla za nadaného a otci další studia nedoporučovali. Navzdory tomu studoval dál a stal se lékařem, ale nejšťastnější byl mezi rostlinami a k botanice se často vracel. Napsal celou řadu významných knih např. O rostlinných druzích aj.

„Všimni si, že v minulosti jeden člověk ovládal více vědních disciplín a navíc ani nemusel patřit mezi nejlepší studenty ve všech předmětech. Prostuduj si u zajímavých historických osobností jejich zájmy.“

Na rozhraní 18. a 19. století se začal formovat nový vědní obor farmakognozie – nauka o léčivech přírodního původu. S rozvojem chemických a fyzikálních metod se zdokonalilo také vědecké poznávání léčivých rostlin a jejich aktivních substancí, které jsou zodpovědné za léčebný účinek. Farmakognozie je jedním z hlavních studijních předmětů na farmaceutické fakultě. Studenti získávají znalosti o léčivech přírodního původu, nejen rostlinného, živočišného, ale i mikrobiálního. Absolventi farmaceutické fakulty jsou nejen odborníky na poli syntetických léčiv, ale také odborníky v oblasti léčiv přírodních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info