1. Jak si můžu vybrat práci?

Jaké faktory lidé zvažují, když se rozhodují o práci? Liší se nějak napříč kulturami? Jak můžeš tyto znalosti využít pro vlastní rozhodnutí o práci? A jak můžeš využít své zájmy?

Úvod tématu
2. Motivační dopis

Vnější faktory kariérního rozhodování

Jednou z věcí, která je pro mnoho lidí rozhodující při výběru práce, jsou peníze. V různých krajinách se důležitost platu liší. Například v Indii jsou peníze pro rozhodování méně důležité než jiné faktory. Liší se také důležitost peněz podle toho, jak moc člověku záleží na individuálních úspěších. V případě orientace na individuální úspěchy preferují lidé peníze jako rozhodující faktor více než jiné faktory. Dále se zjistilo, že u mladých lidí mohou být peníze důležitější než u starších.

Bez popisku

 Otázka: Peníze a ty

Než začneš vyhledávat v žebříčku platů, zkus si zodpovědět, jak moc jsou peníze důležité speciálně pro tebe a situaci, ve které se nacházíš. Za co teď utrácíš nejvíc peněz (z běžných výdajů, i na útraty)? Jak se to změní v budoucnosti?

Bez popisku

Někteří lidé například nemusí řešit bydlení, protože bydlí dlouho s rodiči. Jiní se rozhodnou, že chtějí vést skromnější život, protože tím budou posilovat svoji kreativitu a odolnost. Vyhledávání v žebříčcích s sebou také nese záludnosti – například si vůbec nemusíš všimnout některého z povolání, které aktuálně není v kurzu, ale může být důležité v budoucnosti.

Nejen peníze, ale i prestiž se může řadit mezi vnější faktory. Prestiž ukazuje na míru váženosti, moci a vlivu ve společnosti, která s výkonem povolání souvisí. Objektivně má být prestiž kompenzace za náročnost určitých společenských rolí. Lidé s podobnou prestiží často sdílejí podobný životní styl a hodnoty. Prestiž si jako základní kritérium práce lidé vybírají častěji v kolektivistických než v individualistických kulturách. Například až polovina obyvatel v Jižní Africe považuje prestiž za 2. nejdůležitější charakteristiku práce. Zdá se, že tito lidé chtějí vést dobrý život díky tomu, že budou respektování ostatními.

Žebříčky prestiže je možné najít na internetu (vypracovává je Sociologický ústav AV ČR). Podle autora odráží hodnoty české společnosti a poslední desetiletí se příliš nemění. Vysoké hodnocení získávají tradičně povolání jako lékař, zdravotní sestra, učitelé na vysoké škole a základní škole. Oproti dřívějšku poklesla prestiž programátora (momentálně se nachází na 10. příčce). Na úplném konci se umístila povolání poslanec a uklízečka. Od posledního šetření naopak vzrostla prestiž ministrů, manažerů, policistů a vojáků z povolání. Při výběru povolání nezapomínej, že některé obory jsou sice méně prestižní, ale to s sebou nese i menší náročnost vykonávané práce nebo studia. Díky tomu se můžeš například rozvíjet v oblastech, které tě zajímají i mimo tvůj obor.

Bez popisku

Tip: Jaký životní styl chceš mít?

Cvičení: Zamysli se nad životním stylem, který chceš vést, a popiš nebo jej namaluj.


Interpersonální faktory kariérního rozhodování

V rámci mezilidských faktorů mluvíme o vztazích s blízkými lidmi, ale i se širší společností obecně. Na rozhodnutí o práci velmi působí blízcí lidé nebo vzory v našem životě.

Bez popisku

Tip: Co chceš ty a co tvé okolí?

Napiš si všechny možnosti uplatnění, které zvažuješ (nezapomeň i na méně obvyklé možnosti, které mohou zahrnovat i vycestování do zahraničí, roční pomaturitní studium nebo brigádu). Rozděl možnosti na ty, které sis zvolil/a sám/a a které od tebe očekává tvé okolí.

Bez popisku

Zeptej se svého okolí nebo se zamysli, proč mají o tvém životě takové představy. Proč chci já něco jiného, nebo naopak to stejné? Je možné, že u tebe vidí nějaké schopnosti, které bys mohl/a využít?

Druhou oblastí jsou společenské vztahy. Ty se týkají dopadu naší práce na společnost. Podle psychologů platí, že pokud chce být člověk v práci dlouhodobě spokojený, měla by mít práce pozitivní společenský dopad nebo přinášet něco prospěšného druhým. Mnohá povolání jsou pro druhé lidi užitečná.

Bez popisku

Zjisti více: Odborné tipy pro kariérní spokojenost a úspěch

Na této stránce najdeš spoustu tipů založených na výzkumech. Co vede k pracovnímu zdraví?

Bez popisku

 Otázka: Vysněná práce a lidi kolem

Cvičení: Zamysli se nad tím, jaký druh pozitivního dopadu má tvá vysněná práce na okolí a druhé lidi. Jak tento dopad můžeš ještě posílit?


Intrapersonální faktory kariérního rozhodování – osobní zájmy

Lidé ve všech kulturách si alespoň zčásti práci vybírají podle svých osobních zájmů, protože jim díky tomu práce připadá smysluplná. Zájmy v dospělosti už obvykle lidé nemění tak často jako v období dětství a dospívání. Jak může využití zájmů souviset s dobrým pracovním rozhodnutím? Ve tvých zájmech se často projevují silné stránky. Využití silných stránek v práci se projeví tím, že tě práce bude víc zajímat a budeš více angažovaný/á. A když jsi v něčem angažovaný/á, zažíváš pocity smysluplnosti. Někdo díky tomu, že realizuje svůj potenciál, někdo, protože se mu daří uspět, a jiný člověk, protože se mu daří posouvat. Pro smysluplnost a vnitřní spokojenost v práci je důležité sledovat už teď, co tě baví a zajímá.

Uplatnění zájmů

Soubor ke stažení

„Studium si vybírej podle toho, co tě zajímá ve škole nebo ve volném čase. Hledej něco, co je podle tebe dlouhodobě smysluplné.“

Život založený na hodnotách je prospěšný pro psychické zdraví. Hodnoty jsou tím, o čem si člověk myslí a cítí, že je v životě nejvíce důležité. Pomohou ti nastavit si priority a rozhodnout se v různých situacích. Díky tomu budeš zažívat pocity naplněného života. Pokud jednáš podle svých hodnot, neděláš jenom to, co je příjemné, ale taky se věnuješ užitečným a smysluplným věcem. Například pro člověka, který si cení rodiny, může být důležité najít si takovou práci, aby trávil dost času doma nebo alespoň nedocházel daleko. Pro člověka, který si cení čestnosti, bude důležité, aby měl kolem sebe upřímné lidi. Pokud se člověku nedaří žít podle vlastních hodnot, bývá naopak nespokojený. Neexistuje přitom žádné správné řešení a každému je blízká jiná kombinace, podle které když žije, zažívá obvykle spokojenost.

Rozhodování založené na hodnotách - přiřazování

V následujícím cvičení najdeš sadu hodnot, kterými se lidé řídí. Zkus přiřadit název k popisu hodnoty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info