5. Co všechno lze v našem univerzitním archivu najít

V předchozích kapitolách jsme ti prozradili, že materiál uložený v našem archivu je opravdu různorodý. Co u nás ale najdeš přesně? Pojďme se na to podívat.

Úvod tématu
4. Den v životě univerzitního archiváře
Kvíz

Jak se v našem archivu orientujeme? Jednotlivé fondy a sbírky mají nejen svůj název, ale i značky, skládající se z písmen a čísel. Písmeno zde označuje tematickou skupinu a číslo potom pořadí fondu v ní. Tyto značky usnadňují orientaci ve struktuře archivu. Každý archiv si systém označování vytváří sám. Ten náš byl inspirován Moravským zemským archivem. Před svým příchodem do našeho archivu tam totiž působili někteří z bývalých kolegů. Jednotlivé skupiny si nyní představíme.

Fondy skupiny A – Univerzita a její části

V této skupině správně očekáváš fondy rektorátu a jednotlivých fakult, ale i dalších součástí univerzity. Těchto fondů máme v archivu 36. Velkou část těchto materiálů tvoří spisy bývalých studentů, zaměstnanců a osob, které na univerzitě získaly své vědecké hodnosti (docenti, profesoři…). Dříve se studijní agenda vedla v knihách, a tak jich zde najdeš celou řadu.

Celková metráž těchto fondů je: 2127,99 bm

Fondy skupiny B – Osobní fondy

Tuto skupinu tvoří 149 fondů různých univerzitních osobností od nejstarších dob po ty současné. Tyto fondy jsou velmi různorodé. Můžeš v nich často najít nejen velkou spoustu informací o člověku samotném (o jeho soukromém i profesním životě), ale druhotně objevit i řadu důležitých spojitostí s dějinami univerzity a jeho vědního oboru. Naše největší zpracovaná pozůstalost má téměř 100 kartonů. Zdejší soubor osobních fondů je svým rozsahem mezi českými vysokoškolskými archivy unikátní.

Celková metráž těchto fondů je: 336,72 bm

Fondy skupiny G – Spolky a vědecké společnosti, vědecké organizace

Třetí skupinu fondů Archivu MU tvoří dokumentace činnosti vědeckých, stavovských a studentských spolků a také společenských organizací působících na univerzitě. Těchto fondů máme 51. Z nich je nejvýznamnější fond Moravskoslezské akademie věd přírodních, jež bývá řazena mezi právní předchůdce Československé Akademie věd. Zajímavé jsou fondy studentských spolků, například fond Stávkového výboru Filozofické fakulty, v němž jsou uloženy například plakáty sbírané studenty během sametové revoluce v listopadu 1989. Jeden z nich vidíš na fotografii vedle textu.

Celková metráž těchto fondů je: 33,55 bm

Sbírky skupiny C – Umělecká díla, fotografie, audio a video záznamy

V našem archivu najdeš celkem 6 sbírek, z nichž velká část byla získána vlastní iniciativou. Máme zde uloženy tři rozsáhlé sbírky fotografií k osobnostem, budovám a událostem na naší univerzitě, sbírky audio a videozáznamů a možná trochu překvapivě i sbírku obrazů a bust.

Celková metráž těchto sbírek je: 37,60 bm

Sbírky skupiny E – Trojrozměrné předměty a diplomy

Do této skupiny jsou zařazeny 4 sbírky. Ve sbírce diplomů jsou uloženy hlavně čestné doktoráty a zdravice. Sbírku medailí tvoří například univerzitní vyznamenání, pamětní medaile k výročím univerzity nebo řády. Dále sem patří sbírka vyřazených razítek. Zvláštností je pak sbírka architektonických modelů z veřejných soutěží na podobu univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích z roku 1976 a 2000. Jeden z nich můžeš vidět na přiložené fotografii.

Celková metráž těchto sbírek je: 37,40 bm

Sbírky skupiny H – Historické dokumenty neúřední povahy

V této skupině o počtu 3 sbírek můžeš najít nejrůznější materiály k historii naší univerzity. Jsou zde uloženy například kopie dokumentů ke vzniku univerzity, které byly shromážděny v rámci výzkumu v jiných archivech, různé příležitostné tisky, novoročenky a pozvánky na univerzitní akce. Soustřeďují se sem soubory biografických článků ke členům univerzitní obce. Na ukázku ti přikládáme kopii listiny do základního kamene budovy právnické fakulty z roku 1928.

Celková metráž těchto sbírek je: 27,84 bm

Bez popisku

 Zjisti více: Archiv Univerzity Karlovy

Zajímá tě, jak to vypadá u našich kolegů v Archivu Univerzity Karlovy a co tam můžeš najít? Podívej se na reportáž ze dne otevřených dveří v roce 2015.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info