5. Novověk - archeologie kolem nás

Co vše je archeologie? Komu patří archeologické nálezy? Jak postupovat, pokud něco najdeš?

Úvod tématu
4. Středověk
Kvíz

3D model hraničního kamene. Můžeš si prohlédnout a přečíst i jednotlivé vysvětlivky na modelu.


Co vše je archeologie?

Za archeologické památky můžeme považovat vše, co vyrobil člověk od pravěku do novověku. Hranice novověku je často předmětem sporů, ale v současné době se ustanovila i archeologie 1. a 2. světové války a archeologicky jsou zkoumány i industriální areály ve velkých městech nebo vojenské tábory sovětských okupačních armád. Archeologicky, v kombinaci s historií, numismatikou, sfragistikou a mnoha dalšími obory, můžeme zkoumat i místa bitev, hranice panství, nebo místa zaniklých vsí a hostinců. Jako archeologickou památku můžeme brát i hraniční kámen, který jsi si mohl/a prohlédnout na začátku této kapitoly. I přesto, že se nám může zdát, že o středověku a novověku všechno víme, protože máme písemné záznamy a prameny, není to pravda. Důležité informace nám poskytují například výzkumy zaniklých vesnic, nebo bojišť (například bitva u Hradce Králové). O řadu nálezů jsme bohužel přišli (bojiště u Slavkova). Přesto můžeme zjistit, kudy táhla která armáda při ústupu podle ztracené výzbroje a výstroje - například knoflíky napoleonských vojáků s čísly pluků. Z historie se nám podle některých badatelů zachová zhruba 5 % toho, co tu naši předkové vytvořili. Je pro nás důležité snažit se alespoň těchto 5 % poznat, abychom pochopili, co se zde v minulosti stalo. Lidé totiž čelili různých klimatickým výkyvům nebo nebezpečím opakovaně, a dokázali se jim přizpůsobit. My dnes máme velmi pokročilé technologie, kterými se snažíme řešit různé problémy, ale možná jsou i snazší cesty, jak například efektivně bojovat s přehřátím měst (pomocí větrných lapačů, velkých věží, které znali již v Egyptě a Mezopotámii, což je absolutně energeticky nenáročný způsob ochlazování). Možná, že právě další objev, který učiníme, bude ten klíčový, který nám pomůže překonat další výzvy, které před nás okolní svět postaví.

 

Bez popisku

Zjisti více: O bitvě u Hradce Králové se můžeš víc dozvědět například v tomto videu:

Komu patří archeologické nálezy?

Všechny archeologické nálezy, stejně jako například nerostné suroviny, které najdeme v zemi patří státu - tedy nám všem. Nálezy nepatří tomu, kdo je najde, naše zákony takto nejsou nastaveny. Cíleně vyhledávat archeologické předměty, například s pomocí detektoru kovů, je zakázané. Hledat je možné pouze ve spolupráci s odborníky - archeology. Veřejnost si často myslí, že to co najdou, a často jde o nelegální hledání, je jejich. Často pak nalezené předměty prodají do zahraničí, nebo si je nechají doma na poličce, a ochudí o poznání všechny obyvatele naší země. Zástupcem státu v péči o archeologické památky jsou muzea, nebo jiné oprávněné archeologické instituce. Pokud totiž nálezce neopatrně manipuluje s předmětem, může ho nenávratně poškodit, nebo zničit a navíc, přichází o kontext nálezu, který je pro nás často důležitější, než nález samotný. Aby jsi to pochopil/a, zkusím udat příklad. Pokud by jsi našel měšec peněz, vyndal ho ze země, nechal si ho doma, po pár letech jsi si řekl, že ho odevzdáš do muzea, ale už by jsi nevěděl/a, kde jsi měšec našel/a, tak budeme mít jenom mince, ale nebudeme vědět, kde se ztratily, nebo kdo je mohl uložit do země, navíc můžeš zničit důležité informace v místě nálezu (například zbytky měšce, nebo jiných nestabilních látek). A tím můžeme přijít o klíčové informace.


Jak postupovat, pokud něco najdeš?

Když něco najdeš, nebo se dozvíš o archeologickém nálezu, je dobré kontaktovat nějakého archeologa. Kontakty na ně najdeš na stránkách muzeí nebo pomocí googlu. Neboj se nález oznámit. Pokud jsi nález už vyzvedl/a, snaž se zapamatovat nebo zaměřit, kde to bylo, a podívej se, zda v zemi ještě něco nezůstalo. Často tam mohou být zbytky keramiky nebo zlomky dalších předmětů. Pokud nález musíš odnést, vyfoť ho tam, kde jsi ho našel. V žádném případě nález nečisti, nedrhni, nepoužívej kyselinu nebo brusku. Zpravidla je nutná odborná péče, a postupné čištění například jemnou pískovačkou, destilovanou vodou a podobně. A to jsou hlavní zásady, jak se k nálezům chovat.

Děkujeme, že jsi s námi došel/a až na závěr, doufáme, že jsi se dozvěděl/a něco nového a budeme se těšit na viděnou, třeba někde na archeologickém výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info