4. Ubývá, či přirůstá led v Antarktidě?

Vědce v poslední době velmi zajímá, zda ledovce ztrácejí či zvětšují svou hmotu, protože voda vázaná v ledovci pak chybí v oceánech i jinde v globálním koloběhu vody. Proč je tedy tak zásadní měření hmotové bilance ledovců?

Úvod tématu
3. Pohyb ledovců
5. Vývoj polárního zalednění

Východní Antarktida

Podívejme se nejprve na Východoantarktický ledovcový štít, který není v posledních desetiletích jako celek výrazněji ovlivňován změnami klimatu. Jeho hmota je dlouhodobě ve stavu rovnováhy, to znamená, že ledu neubývá, ani nepřibývá. Jen oblasti šelfových ledovců a Transantarktického pohoří vykazují mírně pozitivní hmotovou bilanci. Důvodem pro nárůst je mírné zvýšení nadílky sněhu, ze které je ledovec vyživován. Navíc, pokud by teplota stoupla i o několik stupňů Celsia, běžné letní teploty na polárním plató hluboko pod bodem mrazu (běžně ‒30 °C, nemluvě o zimě) stejně neumožní roztátí ledu. K menším úbytkům dochází pouze na jeho nejsevernějším okraji při pobřeží Wilkesovy země a pobřeží královny Marie, které však v některých úsecích již zasahují za jižní polární kruh.

Mapka Antarktidy pomocí kartodiagramů vyjadřuje, kde přibýval led (modré kruhy) nebo naopak ubýval (červeně). Největší úbytky hmoty od r. 1979 (kdy začaly satelitní měření) jsou vidět na Západní Antarktidě. Jednotky jsou v gigatunách, tedy miliardách tun.


Západní Antarktida

Západoantarktický ledovcový štít pokrývající oblast země Marie Byrdové a Ellsworthovy země je svým objemem zhruba 2,2 mil. km3 i mocností oproti svému východnímu protějšku významně menší. Převážná část jeho podloží, a to až do hloubky téměř 2,5 kilometrů, leží pod hladinou moře. Vlivem zatížení hmotou ledu je podloží zatlačeno o 500−1000 m. Nad hladinu moře vyčnívá pouze několik obvodových horstev, včetně Ellsworthova pohoří s nejvyšší horou Antarktidy, Vinson Massif (4892 m n. m.). Kdyby začal Západoantarktický ledovcový štít náhle tát, teplá mořská voda by se rychle mohla dostat k ponořeným částem ledovce, ten by začal odtávat, plovat a také zrychlovat, a tím jej činí mnohem náchylnější k případnému rozpadu. K tomu v nejmladší geologické historii posledních několika miliónů let skutečně opakovaně došlo.

Za pomoci satelitů byli vědci schopni změřit změny výšky ledového pokryvu Antarktidy v posledních 30 letech, jež prozrazují převážně tání ledu (červeně). Úbytek hmoty za tu dobu přispěl k nárůstu hladiny moří o 8 mm.  

Na Západoantarktickém ledovcovém štítu jako celku dochází v posledních desetiletích k úbytku ledové hmoty. Současně zde vzrůstá rychlost pohybu některých ledovcových proudů k pobřeží. Tam taje, nebo se odlamuje do moře. Současné úbytky hmoty Antarktického ledovcového štítu jsou v posledním desetiletí srovnatelné s Grónským ledovcovým štítem, a dohromady znamenají zvyšování hladin oceánů o cca 1,2 mm ročně. Navíc jde o proces s možným zesilováním a zrychlováním do budoucna, díky již zmiňované nestabilitě ledovcového štítu s bází pod hladinou moře, jež se nyní intenzivně zkoumá. Především vzhledem k ohromnému objemu vody, která by se táním Západoantarktického ledovcového štítu uvolnila a mohla by zvýšit hladinu světového oceánu o 3–5 m.

Bez popisku

Zjisti více: Prozkoumání Thawaitesova ledovce

Jedním z nejvíc zkoumaných ledovců na Antarktidě je ledovec Thwaitesův, který velmi rychle ustupuje, a vědci se obávají, že odlednění bude pokračovat a navíc zrychlovat. V aplikaci si můžeš naklikat, na co všechno už výzkum přišel, a co je do budoucna nejdůležitější pro pochopení osudu ledovce, a toho jak reaguje na oceán a klima.

Antarktický poloostrov

Ledovcový štít Antarktického poloostrova je horského typu, má poměrně malou mocnost ledu a v porovnání s Východní a Západní Antarktidou jen nepatrný objem. Z vrcholového ledovcového plató stékají jednotlivé splazy na obě pobřeží poloostrova, kde vyživují úpatní (piedmontní) ledovce a plošně nevelmi rozsáhlé šelfové ledovce. Ledovcový štít Antarktického poloostrova je sice pro svoji nejsevernější pozici nejvydatněji vyživován sněhovými srážkami, je však také nejcitlivější na současné zvyšování teploty, které se projevuje i rozpady některých šelfových ledovců s ním souvisejících.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info