Použité zdroje (Země očima satelitů)

Bibliografie použitá a doporučená

  • CAMPBELL, James B. a Randolph H. WYNNE. Introduction to remote sensing. Fifth edition. London: Guilford Press, 2011. xxxi, 667. ISBN 9781609181765
  • DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 208 s. ISBN 80-210-1812-7.
  • LILLESAND, Thomas M., Ralph W. KIEFER a Jonathan W. CHIPMAN. Remote sensing and image interpretation. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 2008. xii, 756. ISBN 9780470052457

Internetové zdroje:

Fotografie a obrázky

Úvod

1. Kapitola

2. Kapitola

  • Ukázka „fotografujícího“ holuba
    Zdroj: https://petapixel.com/assets/uploads/2012/10/pidgeon2.jpg
  • Typy oběžných drah družic
    Zdroj: DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 208 s. ISBN 80-210-1812-7.

3. Kapitola

4. Kapitola

5. Kapitola

Autorka tématu

Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

odborná asistentka – Geografický ústav

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info