Použité zdroje (Nevyzpytatelný svět strojových překladačů)

Bibliografie použitá a doporučená

 • ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Přehled středoškolského učiva českého jazyka. Brno: Didaktis, 2015.
 • ANDERSEN, Ross. Vědí vůbec, co dělají? Ambiciózní, geniální i děsivá snaha ředitele OpenAI vytvořit novou formu inteligence (první část). Respekt, 2023, 34, s. 30–37.
 • ANDERSEN, Ross. Vědí vůbec, co dělají? Ambiciózní, geniální i děsivá snaha ředitele OpenAI vytvořit novou formu inteligence (2. část). Respekt, 2023, 35, s. 28–38.
 • BOWKER, Linne, and Des FISHER. Computer-aided translation. In: GAMBIER, Yves and Luc VAN DOORSLAER (eds.). Handbook of Translation Studies. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2010, pp. 60–65.
 • FORCADA, Mikel L. Machine translation today. In: GAMBIER, Yves and Luc VAN DOORSLAER (eds.). Handbook of Translation Studies. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2010, pp. 215–223.
 • HUTCHINS, John, and Evgenii LOVTSKII. Petr Petrovich Troyanskii (1894–1950): A Forgotten Pioneer of Mechanical Translation. Machine Translation, 2000, 15 (3), pp. 187–221. Dostupné také z: https://www.jstor.org/stable/40009018?saml_data=eyJzYW1sVG9rZW4iOiI3YzE2Njk1ZC1jMzc0LTRlZDMtYWM4MS1hZGFiOTdmYjc1NTAiLCJlbWFpbCI6IjI0NDU2M0BtYWlsLm11bmkuY3oiLCJpbnN0aXR1dGlvbklkcyI6WyI4MzI3N2VmOC0yNTg5LTQ0ODktOGUwMS01MmRlM2RhZTMyNDciXX0&seq=6
 • POIBEAU, Thierry. Machine Translation. Cambridge: The MIT Press, 2017.
 • REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: LEDA, 2012.
 • SVOBODA, Tomáš. Budoucnost jazykových profesí: Překlady textů v době „rozšířené reality“. In: Cizí jazyky pro život. Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014, s. 38–40.

Internetové zdroje:

Fotografie a obrázky

Úvod

1. Kapitola

2. Kapitola

3. Kapitola

 • Úvodní fotografie
  Zdroj: https://pixabay.com/photos/ Úvodní fotografie Zdroj:people-men-sitting-chair-browsing-2559042/
 • Překlad slova raketa v překladači DeepL
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Heslo raketa v Seznam slovníku
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Slovo apprehension v překladovém online slovníku Lingea
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Heslo apprehension ve výkladovém slovníku Cambridge Dictionary
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Mechanický překladač profesora Smirnova-Trojanského
  Zdroj: HUTCHINS, John, and Evgenii LOVTSKII. Petr Petrovich Troyanskii (1894–1950): A Forgotten Pioneer of Mechanical Translation. Machine Translation, 2000, vol. 15 (3), p. 192.
 • Text muzejního audioprůvodce v ruštině a jeho překlad do angličtiny v Memsource
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Překlad textu z angličtiny do češtiny chatbotem ChatGPT
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Překlad textu z angličtiny do češtiny v překladači DeepL
  Zdroj: vlastní zpracování
 • Vylepšený překlad textu z angličtiny do češtiny v chatbotu ChatGPT
  Zdroj: vlastní zpracování

4. Kapitola

5. Kapitola 

Bonus

 • Emoji překlady (obr. 1–⁠⁠⁠⁠⁠10)
  Zdroj: vlastní zpracování

Autorky tématu

Mgr. Anna Agapova, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav slavistiky

Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav slavistiky

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info