Použité zdroje (Pohledem psychologie)

Bibliografie použitá a doporučená

 • Atkinson, R., Herman, E., Petržela, M. & Brejlová, D. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
 • Hayes, N. & Štěpaníková, I. (2011). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Hunt, M. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
 • Mischel, W., & Nový, M. (2015). Marshmallow test. Ikar.
 • Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia.
 • Nakonečný, M. (2011). Psychologie : přehled základních oboru. Praha: Triton.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
 • Soudková, M. (2006). O zdravých vztazích mezi lidmi : přátelství a manželství. Brno: Doplněk.
 • Sternberg, R. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
 • Šikl, R. (2012). Zrakové vnímáni. Praha: Grada.
 • Rečka, K. Dotazník výšky a váhy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ug7c2/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Hynek Cígler.
 • Vágnerová, M., Janošová, P., Klégrová, J., Serbaničová, L., Sotolová, A., Václavíková, L. & Havel, J. (2012). Vývojová psychologie : dětství a dospíváni. Prague, Czech Republic: Karolinum.
 • Wang, Qian & Mesz, Bruno & Spence, Charles. (2017). Assessing the impact of music on basic taste perception using time intensity analysis. 18-22. 10.1145/3141788.3141792.

Internetové zdroje:

Fotografie a obrázky

Úvod

 • Úvodní fotografie
  Zdroj: obrázková banka Creative Commons 

1. Kapitola

 • Wundt
  Zdroj: obrázková banka Creative Commons
 • Mozek
  Zdroj: obrázková banka Creative Commons
 • Tady můžeš vidět, jak takový plán může vypadat. Na internetu najdeš spoustu inspirace!
  Zdroj: obrázková banka Pixabay

2. Kapitola

3. Kapitola

4. Kapitola

5. Kapitola

6. Kapitola

Bonus

Autorky tématu

Mgr. Nikola Bárová

Bc. Adéla Kleinová

Bc. Nela Šulová

Institut pro psychologický výzkum

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info