Použité zdroje (Na cestě za vhodným antibiotikem)

Bibliografie použitá a doporučená

 • BENEŠ, Jiří. Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada Publishing a.s., 2018. ISBN 978-80-271-0636-3.
 • CAREY, Roberta B., Mindy Gail SCHUSTER a Karin L. MCGOWAN. Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-480-3.
 • GOERING, Richard V., Hazel M. DOCKRELL, Mark A. ZUCKERMAN, Ivan M. ROITT and Peter L. CHIODINI. Mimsova lékařská mikrobiologie. Translated by Jaroslav Julák - Jan Bobek - Renáta Čermáková - Karel Holada. 5. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. xiv, 568. ISBN 9788073879280.
 • NEJEZCHLEBOVÁ, M. a kol. Praktická cvičení z Mikrobiologie pro farmaceuty. Brno: VFU Brno, 2019. ISBN 978-80-7305-835-7.
 • ROHÁČOVÁ, M. H. Plané neštovice v dospělosti – možnosti prevence a léčby. Medicína pro praxi. 2011, roč. 8(1), 21-23.
 • SUCHOPÁR, Josef. Compendium : léčiva používaná v podmínkách ČR. Praha : Panax, 2018. ISBN 978-80-902806-7-0.
 • TREML, J. a kol. Antimikrobiální terapie pro farmaceuty. Brno: VFU Brno, 2019. ISBN 978-80-7305-834-0.
 • VOTAVA, Miroslav. Klinická mikrobiologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7503-0.
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2005. ISBN 80-86850-00-5.
 • VOTAVA, Miroslav a kol. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003. ISBN 80-902896-6-5.

Fotografie a obrázky

Úvod

1. Kapitola

2. Kapitola

3. Kapitola

 • Disková difuzní metoda - nákres.
  Zdroj: NEJEZCHLEBOVÁ, M. a kol. Praktická cvičení z Mikrobiologie pro farmaceuty. Brno: VFU Brno, 2019, obr. 3.1, s. 22. ISBN 978-80-7305-835-7.
 • Disková difuzní metoda
  Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/antimicrobial-susceptibility-testing-petri-dish-antibiotic-1960923538
 • Stanovení minimální inhibiční koncentrace, mikrotitrační destička - nákres
  Zdroj: NEJEZCHLEBOVÁ, M. a kol. Praktická cvičení z Mikrobiologie pro farmaceuty. Brno: VFU Brno, 2019, obr. 3.2, s. 23. ISBN 978-80-7305-835-7.
 • Foto výsledku mikrodiluční metody (stanovení MIC, mikrotitrační destička)
  Zdroj: Marcela Nejezchlebová, soukromý archiv

4. Kapitola

5. Kapitola

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info