Použité zdroje (Jak na vysněnou práci)

Bibliografie použitá a doporučená

 • Ayduk O, Mendoza-Denton R, Mischel W, Downey G, Peake P, Rodriguez ML. (2000). Regulating the interpersonal self: Strategic self-regulation for coping with rejection sensitivity, Journal of Personality and Social Psychology, 79, 776-92.
 • Benson, G. S., McIntosh, C. K., Salazar, M., & Vaziri, H. (2020). Cultural values and definitions of career success. Human Resource Management Journal, 30(3), 392-421.
 • Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(47), 23499 - 23504.
 • Duckworth, A., & Gross, J. J. (2014). Self-control and grit: Related but separable determinants of success. Current directions in psychological science, 23(5), 319-325.
 • Duckworth, A. (2017). Houževnatost. Brno: Jan Melvil Publishing.
 • Fairlie, P. (2013). Meaningful work is healthy work. In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), The fulfilling workplace: The organization's role in achieving individual and organizational health (187-205). Surrey, England: Gower Publishing.
 • Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I (pp. 99-127).
 • Kariérním centrum (2021). Pracovní list 01. Kariérní magazín Masarykovy univerzity pro studenty a absolventy 2021/2022, 15.
 • Mischel W. Berkowitz L. (1974). Processes in delay of gratification. Advances in Experimental Social Psychology, 7, 249-92.
 • MPSV (2017). Měkké kompetence. Dostupné z: https://cdk.nsp.cz/mekke-kompetence .
 • MŠMT (2015). http://www.nuv.cz/uploads/poradenstvi/diagnostika/lmp/Metodicka_informace_diagnostika.pdf
 • Goleman: https://www.linkedin.com/pulse/20140501190944-117825785-what-makes-a-leader/
 • ROMERO, Lucía Mateos; DEL MAR SALINAS-JIMÉNEZ, Maria. Skills use in the workplace and its effects on wages and on job satisfaction: An application to the Spanish case. Personnel Review, 2018.
 • Shen, Y., Demel, B., Unite, J., Briscoe, J. P., Hall, D. T., Chudzikowski, K., ... & Zikic, J. (2015). Career success across 11 countries: Implications for international human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 26(13), 1753-1778.
 • SCHWAB, Klaus. The fourth industrial revolution. Currency, 2017.
 • THORNTON III, George C.; RUPP, Deborah E. Assessment centers in human resource management: Strategies for prediction, diagnosis, and development. Psychology Press, 2006.
 • TUČEK, Milan (2019). Tisková zpráva. Prestiž povolání – červen 2019. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Staženo z https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4986/f9/eu190724.pdf
 • Šlepecký, M., Praško, J., Kotianová, A. & Vyskočilová, J. (2018). Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii. Praha: Portál.
  Visagie, S., & Koekemoer, E. (2014). What it means to succeed: Personal perceptions of career success held by senior managers. South African Journal of Business Management, 45(1), 43-54.

Fotografie a obrázky

Autorky tématu

Barbora Kóša

Eliška Zemanová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info