Použité zdroje (EU)

Bibliografie použitá a doporučená

  • FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozší. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 990 stran. ISBN 9788073254506

Internetové zdroje:

Grafy a tabulky

1. Kapitola

2. Kapitola

  • Podpora eura
    Zdroj: Standard Eurobarometer 94 Winter 2020 - 2021 Public opinion in the European Union First results Fieldwork: February-March 2021

4. Kapitola

5. Kapitola

6. Kapitola

7. Kapitola

Fotografie a obrázky

Úvod

1. Kapitola

2. Kapitola

3. Kapitola

4. Kapitola

5. Kapitola

6. Kapitola

7. Kapitola

Bonus

Autoři tématu

doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

docentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

doc. Vratislav Havlík, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Mezinárodní politologický ústav

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

lektor II – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

vedoucí institutu – Mezinárodní politologický ústav

Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

docentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D.

proděkanka pro komunikaci Fakulty sociálních studií

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info