Použité zdroje (Diabetes - sladký zabiják)

Bibliografie použitá a doporučená

 • American Diabetes Association. „2. Classification and Diagnosis of Diabetes“. In: Diabetes Care 39 Suppl 1 (2016), S13–22.
 • American Diabetes Association. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of medical care in diabetes − 2020. Diabetes Care 2020 Jan; 43 (Suppl. 1): S98−S110
 • Česká diabetologická společnost: Doporučený postup z roku 2019 - Laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů https://www.diab.cz/dokumenty/standard_labor_2019.pdf
 • Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the Euro pean Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2018;41:2669–2701
 • German, M. S. 1993. ‘Glucose Sensing in Pancreatic Islet Beta Cells: The Key Role of Glucokinase and the Glycolytic Intermediates.’ Proceedings of the National Academy of Sciences 90 (5): 1781–85. https://doi.org/10.1073/pnas.90.5.1781.
 • IDF Diabetes Atlas. 7th. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015. ISBN 978-2-930229-81-2.
 • Jindra Perušičová: Perorální léčba diabetu 2013. Maxdorf 2013, ISBN: 978-80-7345-367-1
 • Jindřiška Perušičová, Marek Honka, Kateřina Štechová: Diabetes mellitus 1. typu. Maxdorf 2014, ISBN: 978-80-7345-377-0
 • M. Buysschaert a M. Bergman. „Definition of prediabetes“. In: Med Clin North Am 95.2 (2011), s. 289–97, vii.
 • M. Haluzík a kolektiv: Praktická léčba diabetu. Mladá fronta 2013, ISBN: 978-80-204-2880-6
 • Michal Anděl a kolektiv, 90. výročí objevu inzulinu. historie a současnost inzulinové terapie, Galén, ISBN: 978-80-7262-974-9, 2013
 • Milan Kvapil, Stanislav Juhaňák: Diabetologie 2021, TRITON, ISBN: 978-80-7553-978-6, 2021
 • Petr Bouček: Diabetická nefropatie, MAXDORF, s.r.o., ISBN:978-80-7345-246-9
 • Olšovský Jindřich: Diabetes mellitus 2. typu. Maxdorf 2018, ISBN: 978-80-7345-558-3
 • oficiální stránka Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--statistika-vybranych-oboru-lekarske-pece--diabetologie
 • Terezie Pelikánová, Vladimír Bartoš a kolektiv, Praktická diabetologie, 6. aktualizované a doplněné vydání, Maxdorf, ISBN 978-80-7345-559-0, 2018
 • Vladimír Teplan:Nefrologické minimum pro klinickou praxi, Mladá fronta a.s., ISBN: 978-80-204-2881-3
 • Walter Boron, Emile Boulpaep, Medical Physiology, 3rd edition, ELSEVIER, , ISBN 9780323427968

Fotografie a obrázky

Úvod

1. Kapitola

2. Kapitola

3. Kapitola

4. Kapitola

5. Kapitola

Bonus

Autoři tématu

Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D.

odborná asistentka – Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikací

Mgr. David Galuška

asistent – Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikací

Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.

odborný asistent – Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikací

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info