Použité zdroje (Člověk pod mikroskopem)

Bibliografie použitá a doporučená

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. Svazek III, Periferní nervový systém, kůže a kožní orgány, smyslové orgány. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5636-3.
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3., upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 4b., Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-156-8.
 • Shmaefsky, B. R. Applied Anatomy & Physiology. 2nd Edition. EMC Publishing, St. Paul, Minnesota, 2018.
 • TROJAN, Stanislav a Michael SCHREIBER. Atlas biologie člověka: 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu, 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. Praha: Scientia, 2007. ISBN 80-86960-11-0.

Fotografie a obrázky

 • Fotografie z elektronového mikroskopu
  Zdroj: archiv J. Štelcla a M. Jančové
 • Fotografie z transmisního elektronového mikroskopu (TEM)
  Zdroj: archiv doc. M. Sedláčkové
 • Fotografie z preparačního mikroskopu
  Zdroj: archiv M. Jančové a V. Vávry
 • Jiné fotografie
  Zdroj: archiv. M. Jančové

1. Kapitola

2. Kapitola

4. Kapitola

5. Kapitola

Autorka tématu

Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra biologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info