Použité zdroje (Archiv Masarykovy univerzity)

Bibliografie použitá a doporučená

 • Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 Filozofická fakulta, osobní spis Jaroslav Dřímal, č. 17, kart. 2
 • BENEŠOVÁ, Emilie. Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto: K jubileu ústředního archivu českého státu. 1954-2004. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2004. 247 s. ISBN 80-86712-11-7.
 • BOLOM-KOTARI, Martina a KOLDA, Jindřich a kol. Brána moudrosti otevřená: Knihy a knihovny broumovského kláštera. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. 332 s. ISBN 978-80-7435-807-4.
 • HLAVÁČEK,Ivan a KAŠPAR, Jaroslav a NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 1997. 448s. ISBN 80-86022-09-9.
 • Moravský zemský archiv. Historie Moravského zemského archivu [online]. [Cit 3. 6. 2021]. Dostupné z https://www.mza.cz/brno/historie-moravskeho-zemskeho-archivu-v-brne/ 
 • Nový zemský dům: sídlo Jihomoravského kraje: Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Brno: Jihomoravský kraj, [2007?]. ISBN 80-254-1305-5.
 • PLOSOVÁ, Jaroslava. Archiv Masarykovy univerzity. Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně. 2012, 4, s. 52–62.
 • RAMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha: Libri, 2005. 431 s. ISBN 80-7277-175-2. 
 • SMUTNÁ, Kateřina. Moravský zemský archiv v Brně: pamětní kniha k otevření novostavby. V Brně: Moravský zemský archiv, 2007. ISBN 978-80-86931-25-8.
 • ŠAMBERGER, Zdeněk. Studie k dějinám československého archivnictví. Praha: Národní archiv, 2005. 363 s.
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 139 s. ISBN 80-210-2216-7.
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Bohumil Navrátil – rektor 1926–1927. (Galerie rektorů naší univerzity. III. Filozofové). Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně. 1994, 4, s. 41.

Fotografie a obrázky

Úvod

 • Úvodní fotografie
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv

1. Kapitola

 • Pomocné vědy historické
  Zdroj: pixabay.com
 • Logo České archivní společnosti
  Zdroj: poskytnuto Českou archivní společností

2. Kapitola

 • Aktivita: Budova úřadu
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv
 • Interiér budovy Krajského úřadu
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv
 • Novostavba Národního archivu
  Zdroj: Jiří Škabrada, soukromý archiv
 • Novostavba Moravského zemského archivu
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv

3. Kapitola

 • Bohumil Navrátil
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot I, inv. č. 35
 • Jaroslav Dřímal
  Zdroj: Archiv města Brna, fond U 5 Sbírka fotografií, sign. XVIIIa 582
 • Budova lékařské fakulty na Komenského náměstí
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot II, inv. č. 80
 • Budova filozofické fakulty na ulici Arna Nováka
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot II, inv. č. 66
 • Budova na Zelném trhu v Brně - sídlo Právnické fakulty
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot II, inv. č. 89

4. Kapitola

 • Jak se měří archiválie
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv

5. Kapitola

 • Fondy skupiny A
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv
 • Fondy skupiny B
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv
 • Fondy skupiny G
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, fond G 39 Stávkový výbor Filozofické fakulty UJEP Brno, plakát A 19, karton 18
 • Fondy skupiny C
  Zdroj: Jana Barbora Slaběňáková, soukromý archiv
 • Fondy skupiny E
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot II, inv. č. 107
 • Fondy skupiny H
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka historické dokumentace H III, inv. č. 2  

Bonus

 • První návštěva prezidenta Tomáše G. Masaryka na Masarykově univerzitě
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot II, inv. č. 148
 • Tomáš G. Masaryk u slavnostního kladení základního kamene budovy Právnické fakulty
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot III, inv. č. 21
 • Tomáš G. Masaryk přijímá rektora Masarykovy univerzity Jana Krejčího
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot III, inv. č. 195
 • Rektorský řetěz věnovaný Masarykově univerzitě Tomášem G. Masarykem
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot II, inv. č. 59
 • Masarykova univerzita uděluje čestný doktorát filozofie Janu Masarykovi
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií C fot III, inv. č. 15
 • Čestný doktor Jan Masaryk s rektorem Ladislavem Seifertem, děkanem Filozofické fakulty Ferdinandem Stiebitzem a pedelem Filozofické fakulty
  Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka diplomů E III, inv. č. 84 (foto Jana Barbora Slaběňáková)

Autorky tématu

Mgr. Jaroslava Kacetlová, Ph.D.

archivářka – Archiv Masarykovy univerzity

Mgr. Jana Barbora Slaběňáková

ředitelka – Archiv Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info