3. Pravidla, výstroj a výzbroj v šermu

Jako každá sport má i šerm svá pravidla. Ty se týkají sportovního vybavení (zbraně, kevlarový oděv, technika-zásahový aparát), vedení zápasů a místa, kde probíhají. Každá ze tří zbraní má jinou konstrukci a pravidla.

Úvod tématu
2. Počátky moderního šermu u nás
4. Ukázky šermu

V systému moderního šermu se uplatňují tři disciplíny, které si jsou v postavení tohoto sportu rovnocenné, avšak projevují se rozdílnou konstrukcí zbraní, technikou, taktikou a pravidly. Jedná se o fleret, kord a šavli. První dvě jmenované zbraně jsou bodné, šavle je sečná a bodná zbraň. Čepele zbraní jsou vyrobeny z pružné oceli, která je na hrotu ukončena zárazníkem, případně bezpečnostním očkem, a na zadní části trnem, který je po montáži součástí rukojeti, přes jehož závit se pomocí matice kompletují zbraně. Všechny tři zbraně jsou také opatřeny kovovou číškou či košem. Zbraň je konstruována tak, aby při obvyklém způsobu použití nemohla zranit šermíře ani jeho soupeře. Zakázány jsou jakékoliv úpravy čepele broušením, pilováním nebo jinými způsoby od číšky do její konec. Pravidly je zakázáno obrušovat hrany hrotu.

Šermířské zbraně: fleret (nahoře), kord (uprostřed) a šavle (dole).

Místem pro svedení šermířského utkání je planš. Je to kovový, nebo textilní podklad, po kterém se šermíři pohybují. Musí být schopen odizolovat zásahy, které byly do něj omylem vedeny tak, aby neaktivovaly zásahové zařízení (u fleretu a kordu). Na planši se uskutečňují soutěže a zápasy pro všechny tři zbraně. Planš musí být 14 metrů dlouhý s povinným přesahem 1,5 m až 2 m pro bezpečný pohyb po vystoupení z planše. Jeho šířka je stanovena mezi 1,5 m až 2 m.

Schéma šermířské planše


Zásahy v šermu a systém boje

Na následujících obrázcích vidíme, kam je možné zasáhnout soupeře při boji rozdílnými zbraněmi. Platná plocha u jednotlivých specializací je znázorněna bíle.

U fleretu k platnému povrchu nepatří hlava, paže a nohy. Patří k němu pouze trup a část límce pod vodorovnou linií 1,5-2 cm pod bradou. Kordem lze zasáhnout do celého těla včetně hlavy. Platný povrch šavle tvoří celá vrchní část těla nad vodorovnou čárou, která prochází kolem těla šermíře do výše kyčelního hřebene. Za platný povrch se počítají paže i hlava šermíře.

Bílou barvou jsou znázorněna místa zásahu u jednotlivých zbraní

V šermu se bojuje na 5 zásahů nebo na 3 minuty v základních kolech soutěže. V eliminačních bojích se pak bojuje na 15 zásahů nebo 3 x 3 minuty. Pokud šermíř nestihne dosáhnout 15 zásahů ve vymezeném čase, vyhrává ten, který dosáhl vyššího skóre (např. 11:9).

Ukázka výstroje šermíře: šermířská maska, elektrická vesta zprostředkovávající zásah, napojení šermíře na naviják.

Šermíř stojící nalevo byl zasažen bodem.

Šermíř na lekci s trenérem

Bez popisku

Zjisti více: Výstroj a výzbroj

Olympionik a mezinárodně úspěšný šermíř Jiří Beran seznamuje zájemce o šermířský sport s výstrojí a výzbrojí v šermu.

Základní výbava pro sportovní šerm

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info