Vaše dotazy

Kdo se může stát studentem MjUNI?

MjUNI je určena pro studenty ve věku od 9 od 14 let, a od 15 do 17 let. Věk je rozhodující ke dni zahájení MjUNI, tedy k 20. říjnu 2018 včetně, které mají české státní občanství a/nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Každého stupně MjUNI, tedy pro mladší (9-14) a starší (15-17), se student může zúčastnit pouze jednou. Stupně na sebe nenavazují, MjUNI pro starší studenty se tak může zúčastnit jak absolvent nižšího stupně, tak student, který na MjUNI ještě nestudoval.

Kdy bude probíhat registrace do dalšího ročníku? A kde najdu potřebné informace?

Registrace do nového ročníku probéhne v pondělí 17. září 2018 ve 20:00 hodin. Veškeré informace k registraci naleznete v sekci Registrace.

Jakým způsobem bude registrace probíhat?

Registrace probíhá pomocí registračního formuláře, který bude uveřejněn na webových stránkách. Pro jeho vyplnění bude třeba: jméno studenta, datum narození studenta, jméno zákonného zástupce a email zákonného zástupce. Připraveny budou tři druhy formulářů: pro studenty ve věku 9-14 let, pro studenty ve věku 15-17 let a pro žadatele o osvobození od poplatku.

Úspěšnost registrace bude oznámena emailovou komunikací do 7 pracovních dní.

Kdy a kde budou jednotlivé výuky v průběhu školního roku MjUNI? Jak probíhá samotná výuka?

Data a místa výuky naleznete v sekci Harmonogram.

Výuka probíhá vždy jedno sobotní dopoledne v měsíci. Od 9:00–9:40 probíhá registrace a doprovodný program, po kterém následuje rozřazení do jednotlivých témat. Samotná výuka začíná v 10:00 a končí ve 12:00–12:30. Poté studenti odchází s rodiči, případně sami s potvrzením o samostatném odchodu.

Jak probíhá registrace na jednotlivé výuky? Kdy a jak se dozvím informace k dané výuce?

Registrace na jednotlivé výuky probíhá pomocí studentského rozhraní na našem webu. Pomocí přihlašovacích údajů, které získáte po Slavnostní imatrikulaci, se přihlašujete do rozhraní, kde se pomocí časové soutěže registrují jednotlivé přednášky a workshopy.

Obeznámení s programem zajišťují informační e-maily od organizátorského týmu. V pátek před registrací je rozesílán e-mail s připomenutím data registrace a odkazem na anotace jednotlivých přednášek. Ve čtvrtek před samotnou akcí je rozesílán e-mail s doplňujícími informacemi ohledně výuky, jako jsou adresa fakulty, možnosti parkování, rodičovské přednášky a jiné.

Jaký je očekávaný dress-code?

Na slavnostní imatrikulaci a promoci je očekáván společenský oděv. Na jednotlivé výuky se doporučuje každodenní oblečení, ve kterém studenti běžně chodí do školy. Přezůvky nejsou potřeba.

Za jakých podmínek student získá diplom?

Diplom je studentům udělen na základě docházky. Je nutná účast na minimálně 4 výukách, z celkových 7. Imatrikulace ani promoce se nezapočítávají.

Plánujete rozšíření o navazující ročníky pro absolventy předchozích ročníků MjUNI?

Tento rok se v pilotním ročníku představí MjUNI pro studenty ve věku 15-17 let. Zúčastnit se jí mohou absolventi předchozích ročníku, ale také ti, kteří MjUNI ještě nestudovali. Stejně jako pro původní MjUNI pro studenty ve věku 9-14 let, i zde platí, že se student může zúčastnit pouze jednou.

Kontakty

Mgr. Monika Mikulová

Masarykova univerzita
Odbor vnějších vztahů a marketingu
E-mail: mjuni@muni.cz

Sídlo:
Rektorát MUNI
Žerotínovo náměstí 9
601 77 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info