Osvobození od poplatku

Informace pro osoby žádající o pokrytí nákladů na studium sociálně znevýhodněného dítěte za účelem absolvování MASARYKOVY jUNIVERZITY pro školní rok 2018/2019

  • Pro sociálně znevýhodněné děti máme vyhrazeno 20 míst. Tedy ne všem, kteří o pokrytí nákladů zažádají, můžeme vyhovět.

  • Podmínky pro uznání pokrytí nákladů naleznete v čestném prohlášení, ve kterém jsou uvedeny tři specifické důvody žádosti. 

  • Po online registraci skrze speciální formulář a přijetí dítěte na MjUNI vyplníte podrobnější přihlášku, kterou obdržíte e-mailem. Součástí přihlášky je již výše zmíněné čestné prohlášení, ve kterém musíte označit důvod žádosti a bezpodmínečně doložit potřebné dokumenty:

    Ad 1. potvrzený doklad o výši příjmů za poslední 3 měsíce z příslušného úřadu
    Ad 2. předložení osobních dokladů rodičů, předložení povolení k pobytu
    Ad 3. doložení pečující osoby, či organizace

Kontakty

Mgr. Monika Mikulová

Masarykova univerzita
Odbor vnějších vztahů a marketingu
E-mail: mjuni@muni.cz

Sídlo:
Rektorát MUNI
Žerotínovo náměstí 9
601 77 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info