Vaše dotazy

Studenti 9–14 let │ Přejít na informace pro studenty 15–17 let

Kdo se může stát studentem MjUNI?

MjUNI je určena pro studenty ve věku od 9 od 14 let. Věk je rozhodující ke dni zahájení MjUNI, tedy k 21. září 2019 včetně, které mají české státní občanství a/nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Každého stupně MjUNI, tedy pro mladší (9-14) a starší (15-17), se student může zúčastnit pouze jednou. Stupně na sebe nenavazují.

Kdy bude probíhat registrace do dalšího ročníku? A kde najdu potřebné informace?

Registrace do nového ročníku probéhne v pondělí 12. srpna 2019 ve 20:00 hodin. Veškeré informace k registraci naleznete v sekci Registrace.

Jakým způsobem bude registrace probíhat?

Registrace probíhá pomocí registračního formuláře, který bude uveřejněn na webových stránkách. Pro jeho vyplnění bude třeba: jméno studenta, jméno zákonného zástupce, email a telefon.

Úspěšnost registrace bude oznámena emailovou komunikací do 7 pracovních dní.

Kdy a kde budou jednotlivé výuky v průběhu školního roku MjUNI? Jak probíhá samotná výuka?

Data a místa výuky naleznete v sekci Harmonogram.

Výuka probíhá vždy jedno sobotní dopoledne v měsíci. Od 9:00–9:40 probíhá registrace a doprovodný program, po kterém následuje rozřazení do jednotlivých témat. Samotná výuka začíná v 10:00 a končí ve 12:00–12:30. Poté studenti odchází s rodiči, případně sami s potvrzením o samostatném odchodu.

Jak probíhá registrace na jednotlivé výuky? Kdy a jak se dozvím informace k dané výuce?

Registrace na jednotlivé výuky probíhá pomocí studentského rozhraní v Informačním systému Masarykovy univerzity. Pomocí přihlašovacích údajů, se přihlašujete do rozhraní, kde se pomocí časové soutěže registrují jednotlivé přednášky a workshopy.

Obeznámení s programem zajišťují informační e-maily od organizátorského týmu. V pátek před registrací je rozesílán e-mail s připomenutím data registrace a odkazem na anotace jednotlivých přednášek. Ve čtvrtek před samotnou akcí je rozesílán e-mail s doplňujícími informacemi ohledně výuky, jako jsou adresa fakulty, možnosti parkování, rodičovské přednášky a jiné.

Jaký je očekávaný dress-code?

Na slavnostní imatrikulaci a promoci je očekáván společenský oděv. Na jednotlivé výuky se doporučuje každodenní oblečení, ve kterém studenti běžně chodí do školy. Přezůvky nejsou potřeba.

Za jakých podmínek student získá diplom?

Diplom je studentům udělen na základě docházky. Je nutná účast na minimálně 4 výukách, z celkových 8. Imatrikulace ani promoce se nezapočítávají.

Kontakty

E-mail: mjuni@muni.cz

Kristýna Hořavová
Koordinátorka MjUNI

Nikola Bárová
Komunikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info