Osvobození od poplatku

Studenti 9–14 let │ Přejít na informace pro studenty 15–17 let

Informace pro osoby žádající o pokrytí nákladů na studium sociálně znevýhodněného dítěte za účelem absolvování MASARYKOVY jUNIVERZITY pro školní rok 2019/2020

 • Pro sociálně znevýhodněné děti máme vyhrazeno 10 míst. Tedy ne všem, kteří o pokrytí nákladů zažádají, můžeme vyhovět.

 • Existují tři specifické důvody, které opravňují k žádosti o osvobození od poplatku, a to:

  1. Průměrné měsíční příjmy spolu s příjmy osob s žadatelem společně posuzovaných (domácnost, ve které žije dítě úspěšně zaregistrované do školního roku 2019/2020 MASARYKOVY jUNIVERZITY) podle §3 a §4 zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění, nepřesáhly v minulých 3 měsících (květen, červen, červenec 2019) životní minimum stanovené citovaným zákonem.

  2. Oba rodiče dítěte jsou cizinci s povolením k pobytu v ČR. Dítě nemá dostatečné české zázemí. Je znevýhodněné při svém vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka. Mateřský jazyk je odlišný od vyučovacího jazyka. Dítě komunikuje v českém jazyce, ale je znevýhodněno při jeho plnohodnotném používání.

  3.  Dítě je umístěno mimo rodinu (v pěstounské péči, v dětském domově, či SOS vesničce).

 • Po online registrační soutěži a přijetí dítěte na MjUNI vyplňujete podrobnější přihlášku, ve které v případě zájmu o osvobození od poplatků vyplníte danou část formuláře. Součástí přihlášky je také bezpodmínečné doložení potřebných dokumentů:

  Ad 1. potvrzený doklad o výši příjmů za poslední 3 měsíce z příslušného úřadu
  Ad 2. předložení osobních dokladů rodičů, předložení povolení k pobytu
  Ad 3. doložení pečující osoby, či organizace

Kontakty

E-mail: mjuni@muni.cz

Kristýna Hořavová
Koordinátorka MjUNI

Nikola Bárová
Komunikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info