Seznam přednášek a termínů

Zde najdete podrobné informace o výuce a termínech. Další termíny výuky budeme postupně doplňovat. Přihlásit se na budoucí přednášky můžete na stránce Aktuální přihlašování.

Pro studenty 9–14 let

1. výuka (10. 11. 2018)

Kolikrát bylo v Brně a na Moravě moře?

Kolikrát bylo v Brně a na Moravě moře?

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 20 studentů

Závidíme obyvatelům mnoha krajin, že břehy jejich zemí omývá moře. V dávné geologické minulosti se však moře nebo oceán nacházely nejen na jižní Moravě, ale dokonce přímo v Brně. Toto konstatování je založeno jednak na výskytu hornin, které se usadily v moři, jednak na základě přítomnosti mořských zkamenělin. Co se týče prostoru našeho města, je možné doložit přítomnost moře poprvé již zhruba před 725 miliony let až po to poslední před 15 miliony let. Mezi těmito daty se mnohokrát střídalo mořské prostředí s kontinentálním. Z charakteristických mořských zkamenělin lze uvést trilobity, různé typy mlžů a plžů, lilijice, žraločí zuby, amonity, belemnity, ryby, ústřice a další. Účastníci workshopu si budou moci prohlédnout fosílie, které dokazují přítomnost moře v různých obdobích v prostoru našeho města nebo jižní Moravy. V rámci testu si pak na základě vyslechnuté přednášky zkusí odpovědět, pro které moře byl charakteristický výskyt trilobitů, pro které zase ústřic nebo lilijic. Jaké fosílie jsou charakteristické pro kontinentální prostředí? Jak se jmenovali a kdy se poprvé objevili první suchozemští živočichové na Moravě? Žili dinosauři také v okolí Brna? Kde se dají v Brně a okolí nalézt zajímavé zkameněliny a jak vypadají pod mikroskopem? Nejlepší odpovědi budou oceněny zkamenělinami z posledního třetihorního moře na Moravě.

Teplo a teplota

Teplo a teplota

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 10-14 let
Kapacita: 24 studentů

Vlastnosti světa kolem nás a jevy, které pozorujeme, souvisí s teplotou, jejími rozdíly, případně změnami. Prudce ochlazená sklenička z obyčejného skla popraská, ale ze speciálního skla vydrží. Koleje se ve velkých mrazech trhají, ve velkých vedrech vybočují. V elektrickém obvodu pospojovaného z různých vodičů s různou teplotou vznikne elektrické napětí. Zmrzlá voda trhá potrubí. Některé části elektrických obvodů z vhodného materiálu se mohou elektrickým proudem nejen ohřívat, ale i chladit. Náš život závisí na velmi úzkém rozmezí naší tělesné teploty, a přesto můžeme žít i v mrazivých oblastech planety Země nejen my lidé, ale i živočichové a to jen díky tomu, že některé materiály tepelně izolují.
V přednášce si ukážeme některé neobvyklé jevy, které souvisí s teplem a teplotou. Položíme si otázku, jestli je možné bezpečně na okamžik ponořit ruku do roztaveného olova ačkoliv je tak horké, že zapaluje dřevo, nebo naopak mrazivého kapalného dusíku, ve kterém všechno mrzne na kost. V následné dílně budeme v řadě pokusů zkoumat vybrané tepelné jevy.

Digitální svět map

Digitální svět map

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 11-14 let
Kapacita: 20 studentů

Během přednášky se seznámíme s principy a využitím družicových navigačních systémů (GNSS) a nejčastějšími typy trojrozměrné vizualizace terénu a budov používané v kartografii společně s jejich vlastnostmi a využitelností. Představíme si ukázky 3D vizualizace zpracované v programech Adobe a Google Earth. Během workshopu si vyzkoušíme praktickou práci v terénu s přístroji GPS (nutné oblečení na ven), následně proběhne jejich zpracování v kombinaci s programem Google Earth. Vyzkoušíme si vizualizaci, úpravu a export dat v programu Google Earth.

7 miliard

7 miliard

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 12-14 let
Kapacita: 24 studentů

Lidská populace se za poslední století několikrát znásobila, a přestože nás dnes žije na Zemi přes 7 miliard, existují i liduprázdné regiony. Na přednášce se dozvíme, zda bude světová populace dále růst a zjistíme odpovědi na otázky jako: Kde žije typický pozemšťan? Rodí se víc holek nebo kluků? Kolika let se asi dožiju? Co všechno se dá vyčíst z věkové pyramidy? A proč se vlastně dělá Sčítání lidu?

Jazyky a písma světa

Jazyky a písma světa

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 12-14 let
Kapacita: 22 studentů

Jazyk lze pokládat za jeden z kulturních znaků, na základě něhož se dá charakterizovat obyvatelstvo určitého regionu. S jazyky jsou neodmyslitelně spjatá také písma používaná k jejich zápisu. Vznik, šíření, vývoj a zánik jazyků je stejně zajímavé téma jako jejich nerovnoměrné rozložení ve světě. Některými jazyky hovoří miliony lidí na několika kontinentech, zatímco jinými již pouze několik starců v zapadlých koutech světa. Které jazyky jsou nejrozšířenější a které nejpoužívanější? Jsou mezi sebou jazyky příbuzné a jak se to projevuje? Kolik jazyků vlastně existuje? Podobné otázky se dají uplatnit i ve vztahu k písmům. Nejen tyto, ale i mnohé další zajímavosti o jazycích i písmech budeme řešit v rámci přednášky. V praktické části pak budou účastníci mimo jiné na základě písemné i slyšené podoby poznávat, o jaký jazyk se jedná.

Výzkum Antarktidy

Výzkum Antarktidy

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 22 studentů

Antarktida, jižní kontinent, jeho přírodní specifika, geografie, glaciologie, klimatologie, odledněná území, vegetační oázy, fauna, flóra. To jsou základní témata, o kterých budeme diskutovat v rámci přednáškového bloku. Výzkumníci z Českého Antarktického výzkumného programu Vás provedou aktuálními směry výzkumu Jižního kontinentu a přilehlých krajů.
V rámci workshopu uvidíte, jak vypadá tučňák, co pomáhá Antarktickým lišejníkům přežít, jak se dá přímo v přírodě zjistit složení hornin, proč je důležité kalibrovat GPS, jak lze zjistit úbytek ledovců anebo si vyzkoušíte jak naplánovat vše důležité pro terénní kemp.

Hrozby z hlubin vesmíru

Hrozby z hlubin vesmíru

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 10-14 let
Kapacita: 20 studentů

Dnes již s velkou pravděpodobností víme, jak byli vyhubeni dinosauři. Může se tato situace opakovat? Hrozí Zemi srážka s asteroidem nebo kometou? Právě tímto tématem se bude zaobírat přednáška . Po přednášce se budeme společně věnovat vyhledávání kráterů na planetě Zemi, nasimulujeme si různé dopady asteroidů a budeme hledat takové možnosti, které mohou ohrozit lidstvo. Na konci workshopu si venku vyrobíme vlastní kráter!

1, 2, 3 ... aneb výlet do světa čísel

1, 2, 3 ... aneb výlet do světa čísel

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 20 studentů

Vydáme se do světa čísel a ukážeme si z něj některé zajímavosti. Odložíme kalkulačky a počítače a vynásobíme si přirozená čísla pomocí Napierových kostí, logaritmického pravítka a dalších pomůcek. Naučíme se počítat třetí odmocninu z paměti. Prozkoumáme některé posloupnosti, abychom zjistili, kdy nastane konec světa. Neopomineme ani prvočísla, která nám nabízí minimálně 3000 dolarů. Vrhneme se i mezi iracionální čísla a zkusíme různými experimenty stanovit hodnotu Pi i Eulerova čísla. S kalkulačkami si pak tato čísla spočítáme přesněji a uvidíme, zda se nám v nich podaří najít i svá data narození. Pozor, kalkulačky či mobily s kalkulačkou si vezměte s sebou!!!

Pro studenty 15–17 let

1. výuka (10. 11. 2018)

Aralské jezero

Aralské jezero

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 12 studentů

Aralské jezero bylo čtvrtým největším jezerem na světě. Dnes už v podobě, v jaké je stále ještě zakresleno ve většině atlasů, neexistuje. Na přednášce se seznámíme s příčinami i důsledky této ekologické katastrofy. V rámci diskuzní hry s rolemi se taky zamyslíme nad možnými strategiemi řešení.

Jazyky a písma světa

Jazyky a písma světa

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 15 studentů

Jazyk lze pokládat za jeden z kulturních znaků, na základě něhož se dá charakterizovat obyvatelstvo určitého regionu. S jazyky jsou neodmyslitelně spjatá také písma používaná k jejich zápisu. Vznik, šíření, vývoj a zánik jazyků je stejně zajímavé téma jako jejich nerovnoměrné rozložení ve světě. Některými jazyky hovoří miliony lidí na několika kontinentech, zatímco jinými již pouze několik starců v zapadlých koutech světa. Které jazyky jsou nejrozšířenější a které nejpoužívanější? Jsou mezi sebou jazyky příbuzné a jak se to projevuje? Kolik jazyků vlastně existuje? Podobné otázky se dají uplatnit i ve vztahu k písmům. Nejen tyto, ale i mnohé další zajímavosti o jazycích i písmech budeme řešit v rámci přednášky. V praktické části pak budou účastníci mimo jiné na základě písemné i slyšené podoby poznávat, o jaký jazyk se jedná.

Výzkum Antarktidy

Výzkum Antarktidy

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 11 studentů

"Antarktida, jižní kontinent, jeho přírodní specifika, geografie, glaciologie, klimatologie, odledněná území, vegetační oázy, fauna, flóra. To jsou základní témata, o kterých budeme diskutovat v rámci přednáškového bloku. Výzkumníci z Českého Antarktického výzkumného programu Vás provedou aktuálními směry výzkumu Jižního kontinentu a přilehlých krajů.

V rámci workshopu uvidíte, jak vypadá tučňák, co pomáhá Antarktickým lišejníkům přežít, jak se dá přímo v přírodě zjistit složení hornin, proč je důležité kalibrovat GPS, jak lze zjistit úbytek ledovců anebo si vyzkoušíte jak naplánovat vše důležité pro terénní kemp."

Hrozby z hlubin vesmíru

Hrozby z hlubin vesmíru

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kotlářská 267/2
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 12 studentů

Dnes již s velkou pravděpodobností víme, jak byli vyhubeni dinosauři. Může se tato situace opakovat? Hrozí Zemi srážka s asteroidem nebo kometou? Právě tímto tématem se bude zaobírat přednáška. Po přednášce se budeme společně věnovat vyhledávání kráterů na planetě Zemi, nasimulujeme si různé dopady asteroidů a budeme hledat takové možnosti, které mohou ohrozit lidstvo. Na konci workshopu si venku vyrobíme vlastní kráter!

Kontakty

Mgr. Monika Mikulová

Masarykova univerzita
Odbor vnějších vztahů a marketingu
E-mail: mjuni@muni.cz

Sídlo:
Rektorát MUNI
Žerotínovo náměstí 9
601 77 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info