Aktuální přihlašování k 7. výuce

Přihlašujte se od 6. 5. 2019 do 8. 5. 2019

Informace k přihlašování na výuku

(pouze pro studety MjUNI)

  • Zde najdete aktuální témata přednášek, která budou uveřejněna vždy dva týdny před samotnou výukou. Ve stanoveném termínu se přihlaste na vybranou přednášku, které se chcete zúčastnit.
  • Přihlašování bude spuštěno vždy od pondělí do středy v týden výuky, kapacita přednášek je však omezená a registrace je formou časové soutěže - kdo dřív příjde...

Přihlašovací platforma

Pro studenty 9–14 let

Chemie hrou

Chemie hrou

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 18 studentů

Chemie je nesmírně zajímavá a užitečná věda, protože dokáže to, o čem odpradávna snili kouzelníci. Z bezbarvého plynu například dokáže vyrobit láhev na mléko nebo z uhlí získat lék proti bolesti. Jak ale vypadá práce chemika? Na začátek programu jsme připravili několik efektních ukázkových pokusů, pak si účastníci sami vyzkoušejí práci chemika, budou řešit různé úkoly nebo sami experimentovat. Na závěr se mohou těšit na pokusy s kapalným dusíkem.

Genetika s octomilkou

Genetika s octomilkou

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 18 studentů

V průběhu přednášky a workshopu se studenti MjUNI seznámí s nejvýznamnějším modelem v genetice – muškou octomilkou (Drosophila melanogaster), naučí se s ní manipulovat, poznají vybrané mutanty octomilky a nakonec si vyhodnotí potomstvo křížení, na kterém se dozvědí, jak se dědí tzv. mendelistické znaky.

Biochemie v praxi pro děti

Biochemie v praxi pro děti

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 18 studentů

Biochemie je obor, který nám pomáhá odkrývat tajemství života. Setkáváme se s ní při každodenním životě například při pomoci lékařům určit správnou diagnózu, nebo při vybírání toho co je dobré jíst, abychom byli zdraví, ale také například pro hledání biologicky šetrné ochrany rostlin proti škůdcům. Témat, kde se poznání toho, jak je život na své základní úrovni zajímavý, je celá řada - například hledání příčin nemocí a hledání vhodných léků, sledování přeměn živin jak u rostlin tak u živočichů anebo “programování” mikroorganismů pro určité úkoly. V rámci našeho setkání se pokusíme Vás uvést do základů fungování živých organismů, seznámíte se se základními oblastmi biochemického výzkumu a používanými metodami a zkusíte si jaké je to být “biovědcem”. V rámci přednášky se dozvíte, jak skládáním základních stavebních prvků vznikne živý organismus. V něm hraje významnou roli molekula DNA, kterou si v rámci praktického cvičení vyizolujete z jahod.

DNA detektivové

DNA detektivové

BIOSKOP, Kamenice 5
Věková hranice: 12-14 let
Kapacita: 12 studentů

Proč jsou si rodiče a jejich děti navzájem podobné? Co za tím stojí? A funguje to stejně u člověka i pomeranče? Odpovědi na tyto otázky naleznete v našem kurzu! Seznámíme vás se základními principy genetiky, jak dochází k přenosu charakteristických znaků z rodičů na potomky, a že veškeré tyto děje jsou materiální povahy. Dozvíte se, co je to DNA, jakým způsobem dokáže kódovat veškeré informace, které jsou potřeba pro vznik člověka a jak jsou tyto informace překládány do stavebních jednotek – proteinů.

Životní prostředí a zdraví

Životní prostředí a zdraví

RECETOX, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 15 studentů

V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu, zpomalovače hoření nebo impregnační nátěry?
Proč ryby v řekách mění pohlaví?
Můžou vaše vlasy obsahovat rtuť?
Je ohřívání jídla v plastových nádobách bezpečné?
Zajímají vás odpovědi na tyto otázky?

Přijďte se podívat k nám na RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí). Ve výzkumném centru se zabýváme kontaminací životního prostředí toxickými látkami - jejich osudem, přeměnou a degradací. Zvláštní důraz je kladen na ovlivnění zdraví a kvality života člověka.
Vlastníma rukama si vyzkoušíte práci s živými organismy. Dozvíte se, co je to ekotoxikologický biotest.

Hmyz v hlavní roli ve výzkumu fyziologie a imunologie živočichů

Hmyz v hlavní roli ve výzkumu fyziologie a imunologie živočichů

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 16 studentů

V přednášce představíme mladým studentům hmyzí druhy, které v laboratoři využíváme - bource morušového, zavíječe voskového, octomilku obecnou nebo švába amerického a ruměnici pospolnou. Seznámíme se také s některými směry výzkumu. Zabýváme se například obranyschopností hmyzu, k čemuž navíc využíváme parazitické hlístice. Takový výzkum se může uplatnit v biologické kontrole hmyzích škůdců. V následném workshopu si studenti vyzkouší pitvu larvy zavíječe voskového nakaženého hlísticemi, zblízka se podívají na mutantní linie octomilek a pod mikroskopem si prohlédnou i ostatní představené druhy. Názorně si na našich zvířatech srovnáme proměnu dokonalou s proměnou nedokonalou. Pro odvážné bude připraven fotokoutek s pakobylkami a strašilkami.

Pohled do bizarního světa parazitů

Pohled do bizarního světa parazitů

Přírodovědecká fakulta MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 13 studentů

V rámci přednášky se mladí studenti seznámí s fenoménem parazitismu, který může být přímo či nepřímo odpovědný za vznik nových druhů, nesmírnou bohatost přírody v tropech, ztrátu osrstění u člověka, za podzimní barvu listí, za estetický vzhled dnešních organismů, atd. Dozví se, co obnáší profese parazita a jakým způsobem dokáží paraziti manipulovat s hostitelem a ovlivňovat jeho chování. Milovníci filmu odhalí, kteří paraziti inspirovali autory sci-fi a mají tak své protějšky ve skutečnosti. Pro mnohé snad bude zajímavým zjištěním, že paraziti jsou nejen přirozenou součástí přírody, ale dokonce mohou být i užiteční.

Náplní workshopu bude seznámení se základními metodami sběru a zpracování helmintů pro determinaci. V první části bude demonstrována parazitologická pitva ryby v prostorách laboratoře vybavené preparačními mikroskopy Olympus SZ. Zájemci si budou moci vyzkoušet práci s binokulárním mikroskopem a sběr živých parazitů. Druhá část prezentace bude probíhat v prostorách vybavenými mikroskopy Olympus BX50 s fázovým kontrastem. Tato část bude zaměřena na práci s mikroskopem a dokumentaci parazitologického materiálu. Její hlavní náplní bude demonstrace kreslení, měření a fotodokumentace (analýza obrazu) taxonomicky významných struktur vybrané skupiny parazitů. "

Zdolej překážku!

Zdolej překážku!

Fakulta sportovních studií MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 15 studentů

Baví Tě silové sporty? Chceš umět překonávat překážky? Pak jsi tu správně! Ukážeme Ti a také naučíme parkourové triky a pak už to bude jen na Tobě, jak překážky zdoláš!

Otestuj svou sílu!

Otestuj svou sílu!

Fakulta sportovních studií MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 15 studentů

Vyzkoušej si rozdíl mezi handgripem a toegripem, uvidíš v praxi rozdíl mezi explozivní a vytrvalostní silou. Pro větší názornost Ti ukážeme videa různých sportů, kde se daný typ síly využívá.

Hýbej se, jak jen můžeš!

Hýbej se, jak jen můžeš!

Fakulta sportovních studií MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 15 studentů

Víš, jak změřit pohybovou aktivititu? Víš, co znamená termín „intenzita zátěže“? Vše Ti vysvětlíme a názorně ukážeme. Společně budeme sledovat, jak se Ti mění tepová frekvence během různé aktivity.

Jez správně, když se hýbeš!

Jez správně, když se hýbeš!

Fakulta sportovních studií MUNI, Kamenice 5
Věková hranice: 9-14 let
Kapacita: 15 studentů

Co jíst, když se hýbeš? Vysvětlíme Ti pojem „energetická bilance“ a ukážeme praktické příklady vztahu energetického výdeje během různých denních a sportovních aktivit. Také Ti vysvětlíme energetickou hodnotu potravin. Poté Tě naučíme, jak ke každé aktivitě přiřadit správný energetický výdej, tzn., jaký máš energetický výdej a co vše můžeš sníst, když se hýbeš…

Pro studenty 15–17 let

Jak funguje rakovina?

Jak funguje rakovina?

BIOSKOP, Kamenice 5
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 15 studentů

Rakovina. Nádor. Onkologické onemocnění – všechny tyto pojmy jsou v této době často skloňované v médiích i mezi odbornou veřejností. Málokdo ale dokáže vysvětlit, proč toto onemocnění zůstává takovým strašákem a proč stále nemáme spolehlivou a účinnou léčbu. 
Během seminárně-diskuzní části kurzu se studenti seznámí s palčivými otázkami oboru, odhalí příčiny vzniku rakoviny i jak proti ní tělo (ne)dokáže bojovat samo. Zjistí, jaké možnosti poskytuje moderní terapie a zamyslí se nad etikou celého problému.
V experimentální části budou mít studenti možnost si prakticky vyzkoušet mikroskopické hodnocení nátěrů buněk a seznámit se s typickými změnami na chromozomech u nádorových buněk. Zároveň se budou zabývat počítáním množících se buněk a pojmem doubling time.

Životní prostředí a zdraví

Životní prostředí a zdraví

RECETOX, Kamenice 5
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 15 studentů

V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu, zpomalovače hoření nebo impregnační nátěry?
Proč ryby v řekách mění pohlaví?
Můžou vaše vlasy obsahovat rtuť?
Je ohřívání jídla v plastových nádobách bezpečné?
Zajímají vás odpovědi na tyto otázky?

Přijďte se podívat k nám na RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí). Ve výzkumném centru se zabýváme kontaminací životního prostředí toxickými látkami - jejich osudem, přeměnou a degradací. Zvláštní důraz je kladen na ovlivnění zdraví a kvality života člověka.
Vlastníma rukama si vyzkoušíte práci s živými organismy. Dozvíte se, co je to ekotoxikologický biotest.

Zabiják metanol

Zabiják metanol

CEITEC, Kamenice 5
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 10 studentů

Pomocí NMR spektroskopie bude provedena analýza vzorků ovocných destilátů a cílem bude vyhodnotit, které destiláty obsahují smrtelnou nebo zdraví ohrožující koncentraci metanolu. Studenti se seznámí se základy NMR (nukleární magnetická rezonance) a biochemickými procesy odbourávání metanolu a etanolu v těle.

Co je DNA?

Co je DNA?

CEITEC, Kamenice 5
Věková hranice: 15-17 let
Kapacita: 10 studentů

DNA je klíčová molekula pro život buňky, ve které je uložena genetická informace. Příběh objevů, jež vedly k pochopení role DNA je stejně fascinující jako objevy samotné. Tento příběh nám poslouží k tomu, abychom si ukázali, jak věda funguje a jak vědkyně a vědci popisují svět kolem sebe. Za odměnu se pak naučíme izolovat DNA pomocí běžně dostupných materiálů.

Kontakty

Mgr. Monika Mikulová

Masarykova univerzita
Odbor vnějších vztahů a marketingu
E-mail: mjuni@muni.cz

Sídlo:
Rektorát MUNI
Žerotínovo náměstí 9
601 77 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info