Základní informace pro zájemce o studium

 • Studenti MjUNI

  MjUNI je pro děti ve věku od 9 do 14 let (ke dni zahájení MjUNI, tedy 20. října 2018), které mají české státní občanství a/nebo trvalý pobyt na území České republiky.

 • Zahájení a ukončení

  Školní rok začíná 20. října 2018 slavnostní imatrikulací studentů v Univerzitním kině Scala a končí v červnu 2019 tamtéž slavnostním předáním diplomů úspěšným studentům.

 • Harmonogram výuky

  Jedenkrát za měsíc budou v sobotu probíhat přednášky a workshopy na fakultách MU doplněné o témata připravená speciálními univerzitními centry.

 • Registrace

  Registrace proběhne v pondělí 17. září 2018 ve 20:00 hodin.

 • Kapacita

  Kapacita MjUNI je 170 míst + 20 náhradníků. Dalších 20 míst je vyhrazeno pro žadatele o osvobození od poplatku.

 • Zápisné

  Výše zápisného na školní rok 2018/2019 je 2500 Kč.