Základní informace pro zájemce o studium

 • Studenti MjUNI

  MjUNI je pro děti ve věku od 9 do 14 let (ke dni zahájení MjUNI, tedy 21. října 2017), které mají české státní občanství a/nebo trvalý pobyt na území České republiky.

 • Zahájení a ukončení

  Školní rok začíná 21. října 2017 slavnostní imatrikulací studentů v Univerzitním kině Scala a končí v červnu 2018 tamtéž slavnostním předáním diplomů úspěšným studentům.

 • Harmonogram výuky

  Jedenkrát za měsíc budou v sobotu probíhat přednášky a workshopy na fakultách MU doplněné o témata připravená speciálními univerzitními centry.

 • Registrace

  Registrace probíhá v měsíci srpnu. Přesné datum je uveřejňováno na začátku měsíce července.

 • Kapacita

  Kapacita MjUNI je 190 míst + 40 náhradníků. Z toho 30 míst (20 + 10 náhradníků) je rezervováno pro žadatele o osvobození od poplatku.

 • Zápisné

  Výše zápisného na školní rok 2017/2018 je 2500 Kč.