Listopad 2016 – studenti

Datum konání Typ termínu Pořádající pracoviště
12. 11. 2016 Studenti MjUNI
 • Antarktida – bílý kontinent

  Kapacita: 24

  Jak se žije vědcům na české vědecké polární stanici na Antarktidě? Kde vlastně česká stanice na Antarktidě je? Proč je pro nás Antarktida důležitá? Zjistěte a vyzkoušejte si, co vše zkoumají Češi v Antarktidě. Tučňáci, ledovce a ozonová díra – to a mnohem více se dozvíš na přednášce a uvidíš na navazujícím workshopu Antarktida – bílý kontinent.

  budova 5, Z5

  Věková skupina: 9-12 let

  Kapacita: 24

 • Čím vším se zabývá geografie obyvatelstva?

  Kapacita: 24

  Lidská populace se za poslední století několikrát znásobila, a přestože nás dnes žije na Zemi téměř 7 a půl miliardy, existují liduprázdné regiony. Také vývoj počtu obyvatel není všude stejný a v některých státech dokonce lidí ubývá. U lidstva přitom můžeme sledovat odlišnosti nejen, co se týče změn v čase a prostoru, ale také v jeho struktuře – logicky ne všichni lidé jsou stejně staří a ne všichni lidé hovoří stejným jazykem. Účastníci se seznámí se zajímavými fakty z geografie obyvatelstva, zkonstruují věkové pyramidy či budou na základě písemné i slyšené podoby poznávat, o jaký jazyk se jedná.

  budova 5, Z2

  Věková skupina: 12-14 let

  Kapacita: 24

 • Digitální svět map

  Kapacita: 20

  Během přednášky se seznámíme s principy a využitím družicových navigačních systémů (GNSS) a nejčastějšími typy trojrozměrné vizualizace terénu a budov používané v kartografii společně s jejich vlastnostmi a využitelností. Představíme si ukázky 3D vizualizace zpracované v programech Adobe a Google Earth. Během workshopu si vyzkoušíme praktickou práci v terénu s přístroji GPS (nutné oblečení na ven), následně proběhne jejich zpracování v kombinaci s programem Google Earth. Vyzkoušíme si vizualizaci, úpravu a export dat v programu Google Earth.

  budova 5, Z1

  Věková skupina: 11-14 let

  Kapacita: 20

 • Jak a proč vzniká povodeň

  Kapacita: 25

  V rámci přednášky se seznámíme s přírodními pohromami a jejich vznikem. Zvláštní pozornost pak bude věnována pohromám, které se mohou vyskytovat v České republice, důraz bude kladen zejména na povodně. Názornou formou pomocí animací si vysvětlíme oběh vody v krajině a následně se budeme věnovat příčinám vzniku jednotlivých povodňových situací a jejich charakteristikám. V rámci workshopu si posluchači sami ověří vliv rozdílných vlastností půdního pokryvu na formování odtokového procesu. Naučí se i jednoduché vykreslování povodňové vlny včetně vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Na závěr si vyzkouší počítačovou simulační hru věnovanou povodním.

  budova 5, Z3, Z4

  Věková skupina: 10-14 let

  Kapacita: 25

 • Kolikrát bylo v Brně a na Moravě moře?

  Kapacita: 47

  Prohlédneme si fosílie, které dokazují přítomnost moře v různých obdobích v prostoru našeho města a jižní Moravy. Jaké fosílie jsou charakteristické pro kontinentální prostředí? Jak se jmenovali a kdy se poprvé objevili první suchozemští živočichové na Moravě? Žili dinosauři také v okolí Brna? Kde se dají v Brně a okolí nalézt zajímavé zkameněliny a jak vypadají pod mikroskopem? Nejlepší studenti budou oceněni zkamenělinami z posledního třetihorního moře na Moravě.

  budova 3, místnost Gp1

  Věková skupina: 9-14 let

  Kapacita: 47

 • Teplo a teplota

  Kapacita: 30

  V přednášce si ukážeme některé neobvyklé jevy, které souvisí s teplem a teplotou. Položíme si otázku, jestli je možné bezpečně na okamžik ponořit ruku do roztaveného olova ačkoliv je tak horké, že zapaluje dřevo, nebo naopak mrazivého kapalného dusíku, ve kterém všechno mrzne na kost. V následné dílně budeme v řadě pokusů zkoumat vybrané tepelné jevy.

  budova 6, místnost F2

  Věková skupina: 9-14 let

  Kapacita: 30