Pravidla studia na MjUNI

FotokoutekZari2016-61

 

  • Ke studiu na MjUNI je nutné řádně se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře zveřejněného na www.mjuni.cz a zaplatit do stanovené lhůty zápisné.
  • Studovat mohou děti ve věku od 9 do 14 let. Věk je rozhodující ke dni zahájení MjUNI, tedy k 20. říjnu 2018 včetně, které mají české státní občanství a/nebo trvalý pobyt na území České republiky.
  • Přihlásit se nemohou děti, které již MjUNI absolvovaly v některém z předchozích ročníků.
  • Přihlášením dítěte ke studiu na MjUNI dává zákonný zástupce souhlas s nakládáním s vyplněnými údaji a s pořizováním a používáním obrazového záznamu dítěte pro účely projektu MjUNI.
  • Úspěšným studentem MjUNI je student, který absolvuje alespoň 50 % přednášek (tj. 4) a má je zaznamenané v MjUNI indexu. Úspěšný student získá na konci školního roku diplom z rukou člena vedení Masarykovy univerzity.
  • V okamžiku, kdy zjistíte, že nemůžete splnit pravidla pro studium MjUNI, informujte prosím organizátory, dáme tak prostor náhradníkům.