Pravidla registrace na školní rok 2017/2018

  • Registrace probíhá elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude dostupný na www.mjuni.cz.
  • Elektronická registrace bude zahájena ve středu 16. 8. 2017 ve 20:00 a ukončena 17. 8. 2017 ve 20:00.
  • O úspěšnosti registrace (splnění podmínek registrace, pořadí umístění) Vás budeme informovat emailem do sedmi pracovních dní od ukončení registrace. Totéž platí o náhradnících.
  • Kapacita ročníku je 190 míst + 40 pro náhradníky, z toho 30 míst (20 + 10 náhradníků) je rezervováno pro žadatele o osvobození od poplatku.
  • V případě zájmu přihlásit více dětí jednoho rodiče je nutné udělat registraci pro každé dítě zvlášť.
  • Pro registraci si připravte: jméno Vašeho dítěte, datum narození, Vaše jméno, kontaktní email a telefon.
  • Přihlásit lze vždy jedno dítě na jeden registrační formulář.
  • Počet registračních formulářů na rodinu není omezen.
  • V případě žádosti o pokrytí nákladů na studium sociálně znevýhodněného dítěte je nutné vyplnit formulář určený speciálně pro tyto žadatele. Před jeho vyplněním si prosím přečtěte podmínky.