Osvobození od poplatku

Informace pro osoby žádající o pokrytí nákladů na studium sociálně znevýhodněného dítěte za účelem absolvování MASARYKOVY jUNIVERZITY pro školní rok 2017/2018.

Pro sociálně znevýhodněné děti máme vyhrazeno 20 míst. Tedy ne všem, kteří o pokrytí nákladů zažádají, můžeme vyhovět.

Součástí přihlášky je čestné prohlášení, ve kterém je nutné zakřížkovat důvod žádosti. Bez označení důvodu žádosti je prohlášení neplatné.

Po přijetí dítěte na MjUNI vyplníte podrobnější přihlášku, kterou Vám zašleme. Při jejím podpisu je bezpodmínečně nutné údaje z prohlášení doložit:

Ad 1. potvrzeným dokladem o výši příjmů za poslední 3 měsíce z příslušného úřadu

Ad 2. předložením osobních dokladů rodičů, předložením povolení k pobytu

Ad 3. doložením pečující osoby, či organizace