O MjUNI

Mjuni je příležitost pro děti ve věku 9-14 let vyzkoušet si jaké je to být vysokoškolským studentem. Naši studenti se seznámí s akademickými pracovníky a navštíví špičková výzkumná prostředí. Rozšíří si znalosti z humanitních, přírodních i technických věd.

Hlavním cílem MjUNI je oslovit veřejnost a představit ji Masarykovu univerzitu jako instituci pečující o vzdělání a rozvoj. Důstojně propagovat univerzitu, jednotlivé fakulty a centra, a to nejen mezi nejmladší generací. Popularizovat vědu díky vhodné volbě témat jednotlivých výukových bloků a vyvolat u dětí a široké veřejnosti zájem o studium na Masarykově Univerzitě.

Třetího ročníku MjUNI se zúčastnilo 170 dětí. Děti byly 22. října 2016 slavnostně inaugurovány v Univerzitním kině Scala. Z těchto dětí bylo 90 chlapců a 80 děvčat. Děti se zúčastnily 52 přednášek a workshopů během 7 výukových sobot. Navštívily prostředí 8 fakult a 5 mimo fakultních institucí.

Úspěšně absolvovalo 168 studentů, kteří se 10. června 2017 zúčastnili slavnostního ukončení akademického roku v Univerzitním kině Scala za účasti paní prorektorky Svatoňové a zástupců jednotlivých fakult.

Kromě programu pro děti byly připravovány přednášky i pro rodiče.