Moderátorem a redaktorem - televize (12-14 let)

Termín Datum konání Pořádající pracoviště Typ výuky
Prosinec 2017 9.12.2017 Studenti MjUNI

Společná přednáška v úvodu účastníky seznámí se specifiky práce v rozhlase a televizi  (speciálně v médiích mladých pro mladé) a upozorní je na základní pravidla výroby různých rozhlasových a televizních příspěvků. V následujících seminářích budou účastníci ve skupinách podle věku a typu média trénovat svůj hlasový projev, zkoušet práci moderátora, nahrávat audiální zdravici či tvořit televizní zpravodajství.

PC54, Střižna, TV studio

Věková skupina: 12-14 let