Experimenty v psychologii a neuropsychologii

Termín Datum konání Pořádající pracoviště Typ výuky
Prosinec 2016 – studenti 10. 12. 2016 Studenti MjUNI

Možné i nemožné, mysl i tělo, člověk a lidé

V úvodní přednáškové části se pokusíme nastínit některá z nosných témat současné kognitivní a experimentální psychologie. Zábavnou a přitom poučnou formou krátké interaktivní přednášky se zaměříme na vybrané teoretické poznatky, které posléze rozvineme ve dvou návazných seminářích – tedy v menších skupinkách a za využití instrumentária Psychologického ústavu FF MU:

Pokusíme se poodhalit principy fungování lidské mysli, ponoříme se do tajů optických klamů a dalších iluzí, vyzkoušíme si pár „fíglů“, jak „obalamutit“ lidský mozek.

Součástí přednášky budou i základní informace k přístrojům, které pak prakticky využijeme v návazných seminářích, jako například: 3D brýle s lokalizací směru pohledu, eye-tracker, speciální neurokognitivní software NEUROP, terapeutický hrový software NEWRON a také některé z více jak sto let starých přístrojů z původního experimentální vybavení ústavu (Schulzova pumpa, dexterimetr či Zrcadlové kreslení).

Úvodní přednášku povede PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Experimenty v psychologii a neuropsychologii

  • historie a přítomnost experimentální kognitivní psychologie
  • neuropsychologické a neurokognitivní hry jako nástroje pro osobní rozvoj či poúrazovou rehabilitaci

V tomto semináři prakticky rozvineme témata z úvodní přednášky.

Využijeme k tomu přístroje a zařízení z bohatého experimentálního vybavení ústavu – jako například:

  • 3D brýle s lokalizací směru pohledu – které umožňují v reálném čase a s lokalizací oční zornice sledovat to, na co se zaměřuje člověk, který má tyto brýle nasazeny.
  • Eye-tracker – tedy speciální zařízení, které je schopno lokalizovat zornici oka a je aktuálně využíváno v mnoha různorodých formách psychologického zkoumání.
  • Historické přístroje – které jsou raritou našeho ústavu (jehož tradice sahá až do roku 1926). K dispozici budou – mimo jiné: Rotační směšovač barev s průběžně nastavitelnou výsečí, Moedeho tremometr, Schulzova pumpa, dexterimetr či Zrcadlové kreslení.

Pro další příklad historického inventáře, který budeme moci využít v rámci semináře, můžete kliknout na tento odkaz.

Dále si pak vyzkoušíme si právě ony „fígle, jak obalamutit lidský mozek“. Krom takových „hříček“, k nimž budeme potřebovat pouze naše tělo a smysly (a které pak budou studující moci využít a předvést i ve svém běžném životě), si vyzkoušíme i některé ze zajímavých modulů speciálního neurokognitivního software NEUROP nebo si pohrajeme s terapeutickým software NEWRON. Krom hry budeme průběžně diskutovat i o principech, které za účinkem těchto hrových postupů stojí a které se využívají i ve složitých případech neurorehabilitace (např. u lidí po úrazech hlavy či páteře).

V případě zájmu naleznete více informací o terapeutickém software NEWRON na tomto odkazu:www.newron.cz.

Seminář povedou PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. a Mgr. Matěj Stříteský.

B2.12.

Věková skupina: 11-14 let