Otázky a odpovědi

Kdo se může stát studentem MjUNI?

MjUNI je pro určena dětem ve věku od 9 do 14 let, které mají české státní občanství a/nebo trvalý pobyt na území České republiky. Toto věkové rozpětí je platné od prvního setkání daného ročníku, tedy od imatrikulace, která probíhá v říjnu.
Výjimku tvoří absolventi předchozích ročníků, kteří se podruhé již účastnit nemohou.

Kdy bude probíhat registrace do dalšího ročníku? A kde najdu potřebné informace?

Registrace do nového ročníku probíhá vždy v měsíci srpnu. Přesné datum je zveřejňováno na začátku měsíce července na webových i facebookových stránkách. Veškeré informace k registraci naleznete v sekci Studium.

Jakým způsobem bude registrace probíhat?

Registrace probíhá pomocí registračního formuláře, který bude uveřejněn na webových stránkách. Pro jeho vyplnění bude třeba: jméno studenta, datum narození studenta, jméno zákonného zástupce, telefon a email zákonného zástupce. Pro sociální stipendia bude zřízen speciální registrační formulář.

Úspěšnost registrace bude oznámena emailovou komunikací do 7 pracovních dní.

Kdy a kde budou jednotlivé výuky v průběhu školní roku MjUNI? Jak probíhá samotná výuka?

Data a místa výuk naleznete v sekci Harmonogram. Výuka probíhá vždy jedno sobotní dopoledne v měsíci. Od 9:00-9:40 probíhá registrace a doprovodný program, po kterém následuje rozřazení do jednotlivých témat. Samotná výuka začíná v 10:00 a končí ve 12:00(12:30). Poté studenti odchází s rodiči, případně sami s potvrzením o samostatném odchodu.

Jak probíhá registrace na jednotlivé výuky? Kdy a jak se dozvím informace k dané výuce?

Registrace na jednotlivé výuky probíhá pomocí studentského rozhraní na našem webu. Pomocí přihlašovacích údajů, které získáte po Slavnostní imatrikulaci, se přihlašuje do rozhraní, kde se pomocí časové soutěže registrují jednotlivé přednášky a workshopy.

Obeznámení s programem zajišťují informační emaily od organizátorského týmu. Týden před registrací je rozesílán email s připomenutím data registrace a odkazem na anotace jednotlivých přednášek. Ve čtvrtek po registraci je rozesílán email s doplňujícími informacemi ohledně výuky, jako jsou adresa fakulty, možnosti parkování, rodičovské přednášky a jiné.

Jaký je očekávaný dress-code?

Na slavnostní imatrikulaci a promoci je očekáván společenský oděv. Na jednotlivé výuky se doporučuje každodenní oblečení, ve kterém studenti běžně chodí do školy. Přezůvky nejsou potřeba.

Za jakých podmínek student získá diplom?

Diplom je studentům udělen na základě docházky. Je nutná účast na minimálně 4 výukách, z celkových 7. Imatrikulace ani promoce se nezapočítávají.

Plánujete rozšíření o navazující ročníky pro absolventy předchozích ročníků MjUNI?

Toto rozšíření není aktuálně v procesu realizace, ale do budoucna ho nezavrhujeme.